UNTRR


EXAMINAREA MEDICALĂ ȘI PSIHOLOGICĂ

EXAMINAREA MEDICALĂ ȘI PSIHOLOGICĂ- CLARIFICĂRI

Conform prevederilor O.U.G. nr. 8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și modificării Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Ministerul Transporturilor a emis un set de 6 ordine proprii si 2 ordine comune cu Ministerul Sănătății, ordine care reglementează activitatea medicală și psihologică în domeniul transporturilor. Aceste ordine au titlul generic de legislația secundară în domeniul siguranței transporturilor, au fost publicate în cursul lunii noiembrie 2013 în Monitorul Oficial al României și aduc modificări privind examinarea medicală și psihologică.

Noua legislație secundară în domeniul siguranței transporturilor stipulează următoarele obligații pentru persoanele juridice angajatoare:

 • să asigure participarea personalului angajat în funcții cu atribuții în siguranța transporturilor la examinarea medicală și psihologică periodică;
 • să utilizeze personalul cu atribuții în siguranța transporturilor numai conform avizelor medicale și psihologice deținute;
 • să asigure evidența și păstrarea avizelor de aptitudine/inaptitudine medicală şi psihologică, pe perioada valabilității acestora.

Legislația secundară în domeniul siguranței transporturilor stabilește că examinarea medicală şi psihologică este obligatorie pentru funcțiile cu atribuții în siguranța transporturilor şi se efectuează pentru:

 • admiterea în unitățile de pregătire (calificare) pentru funcții cu atribuții în siguranța transporturilor;
 • angajarea într-o funcție cu atribuții în siguranța transporturilor;
 • examinarea periodică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor;
 • schimbarea funcției cu atribuții în siguranța transporturilor în cazul în care baremul medical şi/sau psihologic este superior față de cel stabilit pentru funcția deținută anterior;
 • la termenele de revizuire stabilite de comisiile medicale şi psihologice în siguranța transporturilor pentru personalul care a obținut aviz restrictiv.

Examinarea medicală şi psihologică se poate efectua suplimentar la solicitarea persoanelor juridice angajatoare sau a organelor de inspecție şi control pentru siguranța transporturilor.

Solicitarea se face atunci când se constată că personalul cu atribuții în siguranța transporturilor are un comportament necorespunzător la locul de muncă, a produs accidente, prezintă afecțiuni care influențează capacitatea de muncă sau a beneficiat de concedii medicale prelungite de peste 60 de zile.

Funcțiile cu atribuții în siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală și psihologică sunt:

 • Manager de transport,
 • Conducător auto transport de persoane,
 • Conducător auto regim taxi/închiriere,
 • Conducător auto transport de marfă,
 • Conducător auto transporturi speciale de mărfuri periculoase (ADR),
 • Conducător auto transporturi speciale transport agabaritic,
 • Conducător auto transporturi speciale transport bancar/valori,
 • Instructor de conducere auto,
 • Consilier mărfuri periculoase (ADR).

Conform noii tipologii de avizare, pentru conducătorii auto, avizele de aptitudine medicală și psihologică se emit pentru tipul de transport (marfă, persoane, etc) fără să se mai specifice și tipul de cursă (intern sau internațional - TIR).

Noile reglementări modifică și termenele pentru controlul periodic al examenului medical și psihologic; toate persoanele între 18 și 65 de ani care dețin funcții pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală sau psihologică, indiferent de funcție,  trebuie să  efectueze aceste examene anual.

Examinarea medicală a persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor se efectuează în scopul verificării stării de sănătate, a depistării precoce a afecțiunilor medicale incompatibile cu funcția pentru care se solicită examinarea, precum şi pentru prevenirea apariției acestor afecțiuni.

Specialitățile medicale obligatorii pentru care se efectuează examinarea medicală sunt:

 • Medicină internă.
 • Chirurgie generală
 • Oftalmologie
 • Otorinolaringologie
 • Neurologie
 • Psihiatrie

Examinarea psihologică a persoanelor cu atribuții în siguranța transporturilor se efectuează în scopul evaluării capacităților cognitive (percepție, memorie, gândire), a celor motrice (reactivitate, coordonare) şi a celor integrative (atenție, emotivitate, motivație, structură atitudinal-valorică), precum şi al psihodiagnozei aptitudinal-comportamentale, conform funcției pentru care se solicită examinarea.

Examinarea psihologică urmărește:  

 • Stabilirea stadiului de maturitate psihică şi a existenței/inexistenței capacităților aptitudinal-atitudinale necesare integrării în funcțiile cu atribuții în siguranța transporturilor
 • Stabilirea nivelului competenței aptitudinal-atitudinale specifice funcției cu responsabilități în siguranța circulației solicitate

Evaluarea psihologică tine cont de raportul care se stabilește între standardele ocupaționale specifice postului/locului de muncă, rezultate din analiza psihologică a muncii, din fișa postului, şi standardul minimal de cerințe psihologice.

Trebuie precizat faptul că examinarea psihologică nu se poate efectua fără un aviz medical valabil.

Neprezentarea personalului cu atribuții în siguranța transporturilor la controlul periodic medical sau psihologic, din cauze imputabile salariatului, implică, după expirarea valabilității avizului, retragerea temporară de la exercitarea funcției.

Modificări au apărut și referitor la unitățile agreate de Ministerul Transporturilor.  Începând cu data de 1 ianuarie 2014, a încetat agrearea unităților medicale și psihologice autorizate în baza vechilor reglementări. Din data de 06.12.2013 Direcția Medicală din cadrul Ministerului Transporturilor agreează unități medicale şi psihologice în vederea examinărilor medicale și psihologice a personalului din transporturi cu funcții în siguranța transporturilor, conform OMT /OMS nr. 1262/1393/ 18.11.2013.

Conform comunicatului Ministerul Transporturilor, avizele medicale şi psihologice emise conform periodicității din OMLPTL nr. 447/2003 pentru controlul periodic al personalului cu atribuții în siguranța transporturilor rămân valabile până la data de 01.05.2014.

De asemenea la solicitarea UNTRR, Ministerul Transporturilor a precizat că avizele medicale și psihologice emise de unități agreate conform OMLPTL nr. 447/2003 au o valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

ADRESE UNTRR CATRE MT:

Intervenția nr. 222/22.01.2014 adresată dnei. Victoria IACOB - Director D.M.- MT referitoare la valabilitatea avizelor medicale și psihologice
Intervenția nr. 221/22.01.2014 adresată dnei. Ramona Nicole MĂNESCU - Ministru al Transporturilor, referitoare la valabilitatea avizelor medicale și psihologice

Răspunsul Direcției Medicale la Intervenția UNTRR nr. 221/22.01.2014 ref. la valabilitatea avizelor medicale și psihologice

 

 

 

Ultima modificare a paginii: 20.02.2014

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii