UNTRR


Știați că: sustragerea de la control/obstrucţionarea efectuării controlului în trafic rutier se sancționează?

Știați că: sustragerea de la control/obstrucţionarea efectuării controlului în trafic rutier se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei?

Cadrul legislativ pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane pe teritoriul României:

  • ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere
  • Norme metodologice din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

  • HOTĂRÂRE nr. 76 din 5 februarie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări

Pentru mai multe informații accesați:
https://www.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

Ultima modificare a paginii: 12.09.2017

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii