Noutati UNTRR https://www.untrr.ro/ Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania Mon, 26 Aug 19 09:04:18 +0300 Mon, 26 Aug 19 09:04:18 +0300 Copyright 2019 UNTRR 30 office@untrr.ro ro https://www.untrr.ro/res/untrr.jpg UNTRR https://www.untrr.ro/ 218 72 <![CDATA[Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea hărților strategice de zgomot pentru drumurile principale din administrarea C.N.A.I.R.– S.A. ]]> https://www.untrr.ro/legislatie/proiecte-legi/proiectul-de-ordin-al-ministrului-transporturilor-privind-aprobarea-hartilor-strategice-de-zgomot-pentru-drumurile-principale-din-administrarea-c-n-a-i-r--s-a.html Tuesday 20th of August 2019 09:20:04 +0300 https://www.untrr.ro/legislatie/proiecte-legi/proiectul-de-ordin-al-ministrului-transporturilor-privind-aprobarea-hartilor-strategice-de-zgomot-pentru-drumurile-principale-din-administrarea-c-n-a-i-r--s-a.html <![CDATA[Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea Anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului pro]]> https://www.untrr.ro/legislatie/proiecte-legi/proiectul-de-ordin-al-ministrului-transporturilor-privind-modificarea-anexei-nr-5-la-ordinul-ministrului-transporturilor-nr-606-2017-pentru-aprobarea-metodologiei-de-contractare-a-inspectiei-de-siguranta-rutiera-a-contractului-cadru-incheiat-intre-autoritatea-rutiera-romana-a-r-r-si-administratorii-drumurilor-a-metodologiilor-de-efectuare-a-inspectiilor-de-siguranta-rutiera-a-listei-cu-dispozitiile-obligatorii-care-pot-fi-dispuse-de-raportul-de-inspectie-de-siguranta-rutiera-a-modelului-legitimatiei-nominale-de-control-a-modelului-pro.html Tuesday 20th of August 2019 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/legislatie/proiecte-legi/proiectul-de-ordin-al-ministrului-transporturilor-privind-modificarea-anexei-nr-5-la-ordinul-ministrului-transporturilor-nr-606-2017-pentru-aprobarea-metodologiei-de-contractare-a-inspectiei-de-siguranta-rutiera-a-contractului-cadru-incheiat-intre-autoritatea-rutiera-romana-a-r-r-si-administratorii-drumurilor-a-metodologiilor-de-efectuare-a-inspectiilor-de-siguranta-rutiera-a-listei-cu-dispozitiile-obligatorii-care-pot-fi-dispuse-de-raportul-de-inspectie-de-siguranta-rutiera-a-modelului-legitimatiei-nominale-de-control-a-modelului-pro.html <![CDATA[Intervenția UNTRR nr. 2322/07.08.2019 adresată dlui. Alexandru Răzvan Cuc - Ministrul Transporturilor, ref.: sprijin urgent pentru mentinerea legislatiei actuale RCA.pdf]]> https://www.untrr.ro/interventii-untrr-la-autoritati/interventia-untrr-nr-2322-07-08-2019-adresata-dlui-alexandru-razvan-cuc-ministrul-transporturilor-ref-sprijin-urgent-pentru-mentinerea-legislatiei-actuale-rca-pdf.html Thursday 08th of August 2019 18:49:02 +0300 https://www.untrr.ro/interventii-untrr-la-autoritati/interventia-untrr-nr-2322-07-08-2019-adresata-dlui-alexandru-razvan-cuc-ministrul-transporturilor-ref-sprijin-urgent-pentru-mentinerea-legislatiei-actuale-rca-pdf.html <![CDATA[Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România ]]> https://www.untrr.ro/legislatie/proiecte-legi/proiectul-de-ordonanta-a-guvernului-pentru-modificarea-anexelor-nr-1-si-nr-2-la-ordonanta-guvernului-nr-15-2002-privind-aplicarea-tarifului-de-utilizare-si-a-tarifului-de-trecere-pe-reteaua-de-drumuri-nationale-din-romania.html Thursday 08th of August 2019 18:13:29 +0300 https://www.untrr.ro/legislatie/proiecte-legi/proiectul-de-ordonanta-a-guvernului-pentru-modificarea-anexelor-nr-1-si-nr-2-la-ordonanta-guvernului-nr-15-2002-privind-aplicarea-tarifului-de-utilizare-si-a-tarifului-de-trecere-pe-reteaua-de-drumuri-nationale-din-romania.html <![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ, 06.08.2019: Înscrierile pentru recuperarea daunelor provocate de ”cartelul camioanelor” s-au prelungit până la 31 august 2019]]> https://www.untrr.ro/comunicate-untrr/comunicat-de-pres-06-08-2019-nscrierile-pentru-recuperarea-daunelor-provocate-de-cartelul-camioanelor-s-au-prelungit-pana-la-31-august-2019.html Tuesday 06th of August 2019 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/comunicate-untrr/comunicat-de-pres-06-08-2019-nscrierile-pentru-recuperarea-daunelor-provocate-de-cartelul-camioanelor-s-au-prelungit-pana-la-31-august-2019.html <![CDATA[Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora ]]> https://www.untrr.ro/legislatie/proiecte-legi/proiectul-de-ordonanta-a-guvernului-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-guvernului-nr-78-2000-privind-omologarea-eliberarea-cartii-de-identitate-si-certificarea-autenticitatii-vehiculelor-rutiere-in-vederea-comercializarii-inmatricularii-sau-inregistrarii-acestora-in-romania-si-a-ordonantei-guvernului-nr-80-2000-privind-omologarea-si-certificarea-produselor-si-materialelor-de-exploatare-utilizate-la-vehiculele-rutiere-precum-si-conditiile-de-introducere-pe-piata-si-de-comercializare-a-acestora.html Tuesday 30th of July 2019 14:51:58 +0300 https://www.untrr.ro/legislatie/proiecte-legi/proiectul-de-ordonanta-a-guvernului-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-guvernului-nr-78-2000-privind-omologarea-eliberarea-cartii-de-identitate-si-certificarea-autenticitatii-vehiculelor-rutiere-in-vederea-comercializarii-inmatricularii-sau-inregistrarii-acestora-in-romania-si-a-ordonantei-guvernului-nr-80-2000-privind-omologarea-si-certificarea-produselor-si-materialelor-de-exploatare-utilizate-la-vehiculele-rutiere-precum-si-conditiile-de-introducere-pe-piata-si-de-comercializare-a-acestora.html <![CDATA[10. 06.2019 -Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1212/2015 și a Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr.1214/2015 ]]> https://www.untrr.ro/legislatie/proiecte-legi/02-05-2019-proiectul-de-ordin-al-ministrului-transporturilor-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-privind-autorizarea-si-controlul-centrelor-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere-aprobate-prin-ordinul-ministrului-transporturilor-nr-1212-2015-si-a-normelor-privind-pregatirea-si-atestarea-profesionala-a-anumitor-categorii-de-conducatori-auto-prevazute-in-anexa-nr-2-la-ordinul-ministrului-transporturilor-nr-1214-2015.html Tuesday 11th of June 2019 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/legislatie/proiecte-legi/02-05-2019-proiectul-de-ordin-al-ministrului-transporturilor-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-privind-autorizarea-si-controlul-centrelor-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere-aprobate-prin-ordinul-ministrului-transporturilor-nr-1212-2015-si-a-normelor-privind-pregatirea-si-atestarea-profesionala-a-anumitor-categorii-de-conducatori-auto-prevazute-in-anexa-nr-2-la-ordinul-ministrului-transporturilor-nr-1214-2015.html <![CDATA[Proiectul de Ordonanță de urgență pentru completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelo]]> https://www.untrr.ro/legislatie/proiecte-legi/proiectul-de-ordonanta-de-urgenta-pentru-completarea-art-ii-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr-12-2016-pentru-modificarea-alin-4-al-art-241-din-legea-nr-38-2003-privind-transportul-in-regim-de-taxi-si-in-regim-de-inchiriere-precum-si-pentru-stabilirea-unor-masuri-privind-aplicarea-in-domeniul-transportului-cu-metroul-a-prevederilor-regulamentului-ce-nr-1-370-2007-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-23-octombrie-2007-privind-serviciile-publice-de-transport-feroviar-si-rutier-de-calatori-si-de-abrogare-a-regulamentelo.html Friday 05th of April 2019 16:43:06 +0300 https://www.untrr.ro/legislatie/proiecte-legi/proiectul-de-ordonanta-de-urgenta-pentru-completarea-art-ii-din-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-nr-12-2016-pentru-modificarea-alin-4-al-art-241-din-legea-nr-38-2003-privind-transportul-in-regim-de-taxi-si-in-regim-de-inchiriere-precum-si-pentru-stabilirea-unor-masuri-privind-aplicarea-in-domeniul-transportului-cu-metroul-a-prevederilor-regulamentului-ce-nr-1-370-2007-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-23-octombrie-2007-privind-serviciile-publice-de-transport-feroviar-si-rutier-de-calatori-si-de-abrogare-a-regulamentelo.html <![CDATA[Legislatie roviniete]]> https://www.untrr.ro/roviniete/legislatie.html Monday 19th of November 2018 00:00:00 +0200 https://www.untrr.ro/roviniete/legislatie.html <![CDATA[Intervenții UNTRR referitoare la transmiterea scrisorii primite de la Comisia Europeană de punere în întârziere cu privire la normele referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto]]> https://www.untrr.ro/interventii-untrr-la-autoritati/interventii-untrr-referitoare-la-transmiterea-scrisorii-primite-de-la-comisia-europeana-de-punere-in-intarziere-cu-privire-la-normele-referitoare-la-asigurarea-obligatorie-de-raspundere-civila-auto.html Monday 29th of October 2018 00:00:00 +0200 https://www.untrr.ro/interventii-untrr-la-autoritati/interventii-untrr-referitoare-la-transmiterea-scrisorii-primite-de-la-comisia-europeana-de-punere-in-intarziere-cu-privire-la-normele-referitoare-la-asigurarea-obligatorie-de-raspundere-civila-auto.html <![CDATA[Republica Cehă: restricții de circulație în apropiere de Praga]]> https://www.untrr.ro/diverse/republica-ceha-restrictii-de-circulatie-in-apropiere-de-praga.html Friday 19th of October 2018 15:55:14 +0300 https://www.untrr.ro/diverse/republica-ceha-restrictii-de-circulatie-in-apropiere-de-praga.html <![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ, 12.10.2018: UNTRR solicită Ministerului Transporturilor și Reprezentanței Permanente a României la UE să continue să susțină interesele transportatorilor români și să se opună ferm propunerilor periculoase privind Pachetul Mobilitate 1 ale actualei Președinții Austriece la Consiliul UE]]> https://www.untrr.ro/comunicate-untrr/comunicat-de-pres-12-10-2018-untrr-solicita-ministerului-transporturilor-si-reprezentantei-permanente-a-romaniei-la-ue-sa-continue-sa-sustina-interesele-transportatorilor-romani-si-sa-se-opuna-ferm-propunerilor-periculoase-privind-pachetul-mobilitate-1-ale-actualei-presedintii-austriece-la-consiliul-ue.html Friday 12th of October 2018 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/comunicate-untrr/comunicat-de-pres-12-10-2018-untrr-solicita-ministerului-transporturilor-si-reprezentantei-permanente-a-romaniei-la-ue-sa-continue-sa-sustina-interesele-transportatorilor-romani-si-sa-se-opuna-ferm-propunerilor-periculoase-privind-pachetul-mobilitate-1-ale-actualei-presedintii-austriece-la-consiliul-ue.html <![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ, 11.10.2018: UNTRR susține importanța dialogului cu autoritățile responsabile pentru rezolvarea problemelor actuale ale transportului rutier de persoane la nivel național și european]]> https://www.untrr.ro/comunicate-untrr/comunicat-de-pres-11-10-2018-untrr-sustine-importanta-dialogului-cu-autoritatile-responsabile-pentru-rezolvarea-problemelor-actuale-ale-transportului-rutier-de-persoane-la-nivel-national-si-european.html Thursday 11th of October 2018 19:20:24 +0300 https://www.untrr.ro/comunicate-untrr/comunicat-de-pres-11-10-2018-untrr-sustine-importanta-dialogului-cu-autoritatile-responsabile-pentru-rezolvarea-problemelor-actuale-ale-transportului-rutier-de-persoane-la-nivel-national-si-european.html <![CDATA[04.09.2018, MD- LEGE Nr. 190 din 27.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative referitor sistem taxare]]> https://www.untrr.ro/info-tari/diverse/04-09-2018-md-lege-nr-190-din-27-07-2018-pentru-modificarea-unor-acte-legislative-referitor-sistem-taxare.html Tuesday 04th of September 2018 11:45:34 +0300 https://www.untrr.ro/info-tari/diverse/04-09-2018-md-lege-nr-190-din-27-07-2018-pentru-modificarea-unor-acte-legislative-referitor-sistem-taxare.html