Noutati legislative UNTRR https://www.untrr.ro/ Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania Tue, 02 Jun 20 23:11:47 +0300 Tue, 02 Jun 20 23:11:47 +0300 Copyright 2020 UNTRR 30 office@untrr.ro ro https://www.untrr.ro/res/untrr.jpg UNTRR https://www.untrr.ro/ 218 72 <![CDATA[Ordinul 1030/2020 privind prelungirea perioadelor prevăzute pentru finalizarea pregătirii teoretice şi practice, efectuate în cadrul şcolilor de conducători auto în scopul obţinerii permisului de conducere]]> https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordinul-1030-2020-privind-prelungirea-perioadelor-prevazute-pentru-finalizarea-pregatirii-teoretice-si-practice-efectuate-in-cadrul-scolilor-de-conducatori-auto-in-scopul-obtinerii-permisului-de-conducere.html Tuesday 02nd of June 2020 14:49:43 +0300 https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordinul-1030-2020-privind-prelungirea-perioadelor-prevazute-pentru-finalizarea-pregatirii-teoretice-si-practice-efectuate-in-cadrul-scolilor-de-conducatori-auto-in-scopul-obtinerii-permisului-de-conducere.html <![CDATA[Ordonanta urgenta 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative]]> https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordonanta-urgenta-92-2020-pentru-instituirea-unor-masuri-active-de-sprijin-destinate-angajatilor-si-angajatorilor-in-contextul-situatiei-epidemiologice-determinate-de-raspandirea-coronavirusului-sars-cov-2-precum-si-pentru-modificarea-unor-acte-normative.html Tuesday 02nd of June 2020 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordonanta-urgenta-92-2020-pentru-instituirea-unor-masuri-active-de-sprijin-destinate-angajatilor-si-angajatorilor-in-contextul-situatiei-epidemiologice-determinate-de-raspandirea-coronavirusului-sars-cov-2-precum-si-pentru-modificarea-unor-acte-normative.html <![CDATA[ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19]]> https://www.untrr.ro/codul-rutier-si-legislatia-aferenta/ordonanta-de-urgenta-nr-195-din-12-decembrie-2002-privind-circulatia-pe-drumurile-publice-republicare/ordonan--de-urgen--nr-83-din-21-mai-2020-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-195-2002-privind-circulatia-pe-drumurile-publice-si-pentru-stabilirea-unor-masuri-in-domeniul-circulatiei-pe-drumurile-publice-in-contextul-pandemiei-de-covid-19.html Thursday 28th of May 2020 08:52:41 +0300 https://www.untrr.ro/codul-rutier-si-legislatia-aferenta/ordonanta-de-urgenta-nr-195-din-12-decembrie-2002-privind-circulatia-pe-drumurile-publice-republicare/ordonan--de-urgen--nr-83-din-21-mai-2020-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-195-2002-privind-circulatia-pe-drumurile-publice-si-pentru-stabilirea-unor-masuri-in-domeniul-circulatiei-pe-drumurile-publice-in-contextul-pandemiei-de-covid-19.html <![CDATA[Regulamentul 698/25-mai-2020 de stabilire a unor măsuri specifice şi temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licenţe, permise şi autorizaţii, precum şi amânarea anumitor controale şi formări periodice în anumite domenii ale legislaţiei din sectorul transporturilor]]> https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/regulamentul-698-25-mai-2020-de-stabilire-a-unor-masuri-specifice-si-temporare-in-contextul-epidemiei-de-covid-19-privind-reinnoirea-sau-prelungirea-anumitor-certificate-licente-permise-si-autorizatii-precum-si-amanarea-anumitor-controale-si-formari-periodice-in-anumite-domenii-ale-legislatiei-din-sectorul-transporturilor.html Thursday 28th of May 2020 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/regulamentul-698-25-mai-2020-de-stabilire-a-unor-masuri-specifice-si-temporare-in-contextul-epidemiei-de-covid-19-privind-reinnoirea-sau-prelungirea-anumitor-certificate-licente-permise-si-autorizatii-precum-si-amanarea-anumitor-controale-si-formari-periodice-in-anumite-domenii-ale-legislatiei-din-sectorul-transporturilor.html <![CDATA[Ordonanta urgenta 75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare]]> https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordonanta-urgenta-75-2020-pentru-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-114-2018-privind-instituirea-unor-masuri-in-domeniul-investitiilor-publice-si-a-unor-masuri-fiscal-bugetare-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-si-prorogarea-unor-termene-si-alte-modificari-fiscal-bugetare.html Monday 25th of May 2020 10:46:37 +0300 https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordonanta-urgenta-75-2020-pentru-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-114-2018-privind-instituirea-unor-masuri-in-domeniul-investitiilor-publice-si-a-unor-masuri-fiscal-bugetare-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-si-prorogarea-unor-termene-si-alte-modificari-fiscal-bugetare.html <![CDATA[Ordinul 543/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017]]> https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordinul-543-2020-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-de-aplicare-a-prevederilor-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate-aprobate-prin-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-15-2018-1-311-2017.html Monday 25th of May 2020 10:27:35 +0300 https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordinul-543-2020-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-de-aplicare-a-prevederilor-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate-aprobate-prin-ordinul-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-15-2018-1-311-2017.html <![CDATA[Ordinul 81/874/ 2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă]]> https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordinul-81-2020-privind-instituirea-obligativitatii-purtarii-mastii-de-protectie-a-triajului-epidemiologic-si-dezinfectarea-obligatorie-a-mainilor-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-virusul-sars-cov-2-pe-durata-starii-de-alerta.html Monday 25th of May 2020 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordinul-81-2020-privind-instituirea-obligativitatii-purtarii-mastii-de-protectie-a-triajului-epidemiologic-si-dezinfectarea-obligatorie-a-mainilor-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-virusul-sars-cov-2-pe-durata-starii-de-alerta.html <![CDATA[Ordinul 79/ 988/2020 privind măsuri şi reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19]]> https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordinul-988-2020-privind-masuri-si-reguli-in-domeniul-transporturilor-pe-perioada-starii-de-alerta-pentru-prevenirea-raspandirii-covid-19.html Monday 25th of May 2020 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordinul-988-2020-privind-masuri-si-reguli-in-domeniul-transporturilor-pe-perioada-starii-de-alerta-pentru-prevenirea-raspandirii-covid-19.html <![CDATA[Legea 62/2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă]]> https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/legea-62-2020-privind-aplicarea-unor-facilitati-de-la-plata-chiriei-pentru-perioada-aferenta-starii-de-urgenta.html Friday 22nd of May 2020 13:08:57 +0300 https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/legea-62-2020-privind-aplicarea-unor-facilitati-de-la-plata-chiriei-pentru-perioada-aferenta-starii-de-urgenta.html <![CDATA[ORDIN nr. 819/979/1972din 12 mai 2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"]]> https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordin-nr-819-979-1972din-12-mai-2020-pentru-aprobarea-modelului-continutului-modalitatii-de-depunere-si-de-gestionare-a-declaratiei-privind-obligatiile-de-plata-a-contributiilor-sociale-impozitului-pe-venit-si-evidenta-nominala-a-persoanelor-asigurate.html Friday 22nd of May 2020 10:01:15 +0300 https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordin-nr-819-979-1972din-12-mai-2020-pentru-aprobarea-modelului-continutului-modalitatii-de-depunere-si-de-gestionare-a-declaratiei-privind-obligatiile-de-plata-a-contributiilor-sociale-impozitului-pe-venit-si-evidenta-nominala-a-persoanelor-asigurate.html <![CDATA[ORDIN nr. 1061 din 20 mai 2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligaţii fiscale accesorii]]> https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordin-nr-1061-din-20-mai-2020-privind-emiterea-deciziilor-referitoare-la-obligatii-fiscale-accesorii.html Friday 22nd of May 2020 09:19:09 +0300 https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordin-nr-1061-din-20-mai-2020-privind-emiterea-deciziilor-referitoare-la-obligatii-fiscale-accesorii.html <![CDATA[Legea 60/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială]]> https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/legea-60-2020-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-32-2020-privind-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-30-2020-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-precum-si-pentru-stabilirea-unor-masuri-in-domeniul-protectiei-sociale-in-contextul-situatiei-epidemiologice-determinate-de-raspandirea-coronavirusului-sars-cov-2-si-pentru-stabilirea-unor-masuri-suplimentare-de-protectie-sociala.html Friday 22nd of May 2020 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/legea-60-2020-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-32-2020-privind-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-30-2020-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-precum-si-pentru-stabilirea-unor-masuri-in-domeniul-protectiei-sociale-in-contextul-situatiei-epidemiologice-determinate-de-raspandirea-coronavirusului-sars-cov-2-si-pentru-stabilirea-unor-masuri-suplimentare-de-protectie-sociala.html <![CDATA[Ordinul 983/2020 pentru modificarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a]]> https://www.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/pregatire-profesionala/4-conducatori-auto/ordinul-983-2020-pentru-modificarea-normelor-privind-autorizarea-si-controlul-centrelor-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere-aprobate-prin-ordinul-ministrului-transporturilor-nr-1-212-2015-si-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-privind-pregatirea-si-atestarea-profesionala-a-anumitor-categorii-de-conducatori-auto-prevazute-in-anexa-nr-2-la-ordinul-ministrului-transporturilor-nr-1-214-2015-pentru-aprobarea-normelor-privind-pregatirea-si-atestarea-profesionala-a.html Friday 22nd of May 2020 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/pregatire-profesionala/4-conducatori-auto/ordinul-983-2020-pentru-modificarea-normelor-privind-autorizarea-si-controlul-centrelor-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere-aprobate-prin-ordinul-ministrului-transporturilor-nr-1-212-2015-si-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-privind-pregatirea-si-atestarea-profesionala-a-anumitor-categorii-de-conducatori-auto-prevazute-in-anexa-nr-2-la-ordinul-ministrului-transporturilor-nr-1-214-2015-pentru-aprobarea-normelor-privind-pregatirea-si-atestarea-profesionala-a.html <![CDATA[Normele privind pregătirea şi atestarea profesională prevazute de Ordinul nr. 1214 din 11 noiembrie 2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere]]> https://www.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/pregatire-profesionala/4-conducatori-auto/ordinul-nr-42-din-16-ianuarie-2006-privind-conditiile-de-pregatire-profesionala-initiala-si-continua-a-anumitor-categorii-de-conducatori-auto/ordin-nr-40-din-23-ianuarie-2014-pentru-modificarea-anexei-nr-3-la-ordinul-ministrului-transporturilor-constructiilor-si-turismului-nr-42-2006-privind-conditiile-de-pregatire-profesionala-initiala-si-continua-a-anumitor-categorii-de-conducatori-auto.html Friday 22nd of May 2020 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/pregatire-profesionala/4-conducatori-auto/ordinul-nr-42-din-16-ianuarie-2006-privind-conditiile-de-pregatire-profesionala-initiala-si-continua-a-anumitor-categorii-de-conducatori-auto/ordin-nr-40-din-23-ianuarie-2014-pentru-modificarea-anexei-nr-3-la-ordinul-ministrului-transporturilor-constructiilor-si-turismului-nr-42-2006-privind-conditiile-de-pregatire-profesionala-initiala-si-continua-a-anumitor-categorii-de-conducatori-auto.html <![CDATA[Ordinul 960/2020 pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevederile referitoare la profesiile reglementate pentru care Regia Autonomă 'Registrul Auto Român' este autoritate competentă]]> https://www.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/reglementari-tehnice/ordinul-960-2020-pentru-modificarea-unor-acte-normative-cu-privire-la-prevederile-referitoare-la-profesiile-reglementate-pentru-care-regia-autonoma-registrul-auto-roman-este-autoritate-competenta.html Friday 22nd of May 2020 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/reglementari-tehnice/ordinul-960-2020-pentru-modificarea-unor-acte-normative-cu-privire-la-prevederile-referitoare-la-profesiile-reglementate-pentru-care-regia-autonoma-registrul-auto-roman-este-autoritate-competenta.html <![CDATA[RNTR 8- Reglementari din 2008 privind condiţiile de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi ]]> https://www.untrr.ro/reglementari-tehnice-rntr/ordinul-nr-181-13-februarie-2008-pt-aprobarea-reglementarilor-privind-conditiile-de-montare-reparare-si-verificare-a-tahografelor-si-a-limitatoarelor-de-viteza-precum-si-de-autorizare-a-operatorilor-economici-care-desfasoara-astfel-de-activitati.html Friday 22nd of May 2020 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/reglementari-tehnice-rntr/ordinul-nr-181-13-februarie-2008-pt-aprobarea-reglementarilor-privind-conditiile-de-montare-reparare-si-verificare-a-tahografelor-si-a-limitatoarelor-de-viteza-precum-si-de-autorizare-a-operatorilor-economici-care-desfasoara-astfel-de-activitati.html <![CDATA[Ordinul 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei_versiunea 20 mai 2020]]> https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordinul-414-2020-privind-instituirea-masurii-de-carantina-pentru-persoanele-aflate-in-situatia-de-urgenta-de-sanatate-publica-internationala-determinata-de-infectia-cu-covid-19-si-stabilirea-unor-masuri-in-vederea-prevenirii-si-limitarii-efectelor-epidemiei-versiunea-20-mai-2020.html Thursday 21st of May 2020 18:12:39 +0300 https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordinul-414-2020-privind-instituirea-masurii-de-carantina-pentru-persoanele-aflate-in-situatia-de-urgenta-de-sanatate-publica-internationala-determinata-de-infectia-cu-covid-19-si-stabilirea-unor-masuri-in-vederea-prevenirii-si-limitarii-efectelor-epidemiei-versiunea-20-mai-2020.html <![CDATA[Ordinul 961/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.213/2015]]> https://www.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/pregatire-profesionala/2-atestarea-profesionala-a-lectorilor-necesari-procesului-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere/ordinul-nr-1065-din-22-decembrie-2003-pt-aprobarea-normelor-metodologice-privind-atestarea-profesionala-a-lectorilor-necesari-procesului-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere/ordinul-961-2020-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-privind-atestarea-profesionala-a-lectorilor-necesari-procesului-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transportului-rutier-aprobate-prin-ordinul-ministrului-transporturilor-nr-1-213-2015.html Thursday 21st of May 2020 17:31:59 +0300 https://www.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/pregatire-profesionala/2-atestarea-profesionala-a-lectorilor-necesari-procesului-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere/ordinul-nr-1065-din-22-decembrie-2003-pt-aprobarea-normelor-metodologice-privind-atestarea-profesionala-a-lectorilor-necesari-procesului-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere/ordinul-961-2020-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-privind-atestarea-profesionala-a-lectorilor-necesari-procesului-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transportului-rutier-aprobate-prin-ordinul-ministrului-transporturilor-nr-1-213-2015.html <![CDATA[NORMA din 11 noiembrie 2015 privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier]]> https://www.untrr.ro/pregatire-si-perfectionare-profesionala/ordinul-nr-1065-din-22-decembrie-2003-pt-aprobarea-normelor-metodologice-privind-atestarea-profesionala-a-lectorilor-necesari-procesului-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere/norme-metodologice-din-22-decembrie-2003-privind-atestarea-profesionala-a-lectorilor-necesari-procesului-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere.html Thursday 21st of May 2020 00:00:00 +0300 https://www.untrr.ro/pregatire-si-perfectionare-profesionala/ordinul-nr-1065-din-22-decembrie-2003-pt-aprobarea-normelor-metodologice-privind-atestarea-profesionala-a-lectorilor-necesari-procesului-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere/norme-metodologice-din-22-decembrie-2003-privind-atestarea-profesionala-a-lectorilor-necesari-procesului-de-pregatire-si-perfectionare-profesionala-a-personalului-de-specialitate-din-domeniul-transporturilor-rutiere.html <![CDATA[Ordinul 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2]]> https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordinul-1730-2020-pentru-modificarea-ordinului-ministrului-economiei-energiei-si-mediului-de-afaceri-nr-791-2020-privind-acordarea-certificatelor-de-situatii-de-urgenta-operatorilor-economici-a-caror-activitate-este-afectata-in-contextul-pandemiei-sars-cov-2.html Wednesday 20th of May 2020 18:34:33 +0300 https://www.untrr.ro/meniu-vertical/coronavirus/legislatie-si-sanctiuni-coronavirus/ordinul-1730-2020-pentru-modificarea-ordinului-ministrului-economiei-energiei-si-mediului-de-afaceri-nr-791-2020-privind-acordarea-certificatelor-de-situatii-de-urgenta-operatorilor-economici-a-caror-activitate-este-afectata-in-contextul-pandemiei-sars-cov-2.html