UNTRR


Intrebari frecvente

Pe ce drumuri se aplica tariful de utilizare (rovinieta)?

Conform O.G. 15/2002 modificată și completată cu O.U.G. 8/2015 și Legea 186/2015:

(21)Tariful de utilizare se aplică pe reţeaua de drumuri naţionale din România, astfel cum este definită la alin. (1) lit. d), cu excepţia sectoarelor de drum naţional aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ieşire în/din acestea.

art. 1 alin. (1)

d)reteaua de drumuri nationale din Romania - drumurile de interes national definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

(1)Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele de interes national, intre ele, precum si cu tarile vecine, si pot fi clasificate ca:

a)autostrazi;
b)drumuri expres;
c)drumuri nationale europene (E);
d)drumuri nationale principale;
e)drumuri nationale secundare.

Am rovinietă valabilă, dar am primit amendă, ce fac?

Conform art. 8 pct.5 (O.G. 15/2002, modificată şi completată cu O.U.G. 8/2015),

Amenzile contravenţionale se pot aplica atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât şi în punctele de trecere a frontierei de stat, la ieşirea din România.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia.

Plangerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost savârşită contravenţia (dacă în procesul verbal de constatare a contravenţiei nu este specificată altă circumscripţie).

Inainte de a depune plangerea verificati daca ati respectat perioada (data si ora) de valabilitate a Rovinietei.

ATENŢIE  la ora de valabilitate a Rovinietei!
 
O rovinietă este valabilă până la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.
 
Cum știu dacă rovinieta este valabilă?
 
Cf. O.G. 15/2002 modificată și completată
 
(11)Rovinieta valabilă reprezintă înregistrarea în baza de date a SIEGMCR a informaţiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru un vehicul, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde data şi ora pentru care se efectuează verificarea.
 
(8)Perioada de valabilitate a ROVINIETEI începe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.
 
(81)Dacă ziua de început a perioadei de valabilitate a rovinietei este ziua în curs, valabilitatea acesteia începe la ora înregistrării informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare în baza de date a SIEGMCR şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care acesta a fost achitat.
 
În conformitate cu art. 5, pct. (2), NORMELE METODOLOGICE din 28 aprilie 2015 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere aprobate prin Ordinul 611/2015
 
(2)Perioadele de valabilitate se determina astfel:
 
            a)o zi - ziua corespunzătoare datei pentru care a fost achitat;
b)7 zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile;
c)30 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile;
d)90 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile;
e)12 luni - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi până în ziua anterioară aceleiaşi zile a anului următor, inclusiv.

Unde pot fi amendat pentru ca nu am rovinieta valabila?

Utilizatorilor li se pot aplica amenzi contravenţionale atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România,  cât si în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România.

Cum se face contestarea amenzii și cine o poate face?

Art. 9
 
Constatarea contravenţiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice, consemnându-se aceasta în procesul - verbal de constatare a contravenţiei.
 
Constatarea contravenţiilor se face de către:
 
a)inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prin intermediul terminalelor de interogare;
b)poliţia rutieră, prin intermediul terminalelor de interogare;
c)personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. care efectuează controlul:
 
1.(i)în punctele de trecere a frontierei de stat, prin intermediul terminalelor de interogare;
2.(ii)pe reţeaua de drumuri naţionale din România, prin intermediul sistemelor de camere video;
 
d)personalul poliţiei de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, prin intermediul terminalelor de interogare.
 
În cazul utilizatorilor români, dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectuează controlul aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
 
Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se încheie în lipsa contravenientului.
 
În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată prin intermediul terminalelor de interogare lipsa rovinietei valabile, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după identificarea contravenientului utilizator român sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini, proces-verbal de constatare a contravenţiei care poate fi încheiat şi în lipsa contravenientului.
 
Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal se comunică contravenientului în termen de cel mult două luni de la data constatării contravenţiei, interval pentru care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru acelaşi vehicul.
 

Dacă se schimbă numărul de înmatriculare rovinieta rămâne valabilă până la sfârșitul perioadei pentru care a fost achitată?

Da, în următoarele condiții:

Art. 14
(1)În cazul utilizatorilor români care îşi schimbă numărul de înmatriculare al vehiculului, rovinieta sau peajul îşi menţin valabilitatea în condiţiile în care în baza de date a autorităţii de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare va asigura, pe bază de protocol, accesul zilnic al CNADNR - S.A. la baza de date cu modificările privind schimbarea numărului de înmatriculare.
(2)În cazul utilizatorilor români şi străini, în situaţia schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere, rovinieta sau peajul îşi menţin valabilitatea numai în condiţiile în care la emiterea acestora numărul de identificare al vehiculului a fost înscris corect.
 

În urma primirii unui proces-verbal de constatarea a contravenției am constatat faptul că operatorul care a eliberat rovinieta a înscris eronat numărul de înmatriculare al vehiculului. Ce trebuie să fac pentru remedierea erorii?

Art. 15
(1)În condiţiile în care la emiterea rovinietei numărul de identificare a vehiculului nu a fost înscris sau nu a fost înscris corect, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, utilizatorul va solicita CNADNR - S.A., în scris, efectuarea modificării numărului de înmatriculare în baza de date a SIEGMCR.
 
(2)Pentru efectuarea modificării prevăzute la alin. (1) utilizatorul se va prezenta la una dintre subunităţile CNADNR - S.A. cu următoarele documente:
 
a)cerere scrisă, conform formularului-tip care se regăseşte pe pagina web a CNADNR - S.A.;
b)cartea de identitate a autovehiculului în copie şi originalul acesteia pentru verificarea conformităţii.
 
(3)Solicitarea se verifică pe loc şi, dacă cererea este justificată, se efectuează modificarea în baza de date.
(4)Odată cu modificarea numărului de înmatriculare în baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atestă efectuarea modificării şi valabilitatea rovinietei pentru noul număr de înmatriculare, în două exemplare, dintre care:
 
a)unul va fi ştampilat de către CNADNR - S.A. şi va fi înmânat solicitantului;
b)unul va fi semnat de către solicitant şi va rămâne la CNADNR - S.A.

Cadrul legislativ: pentru schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date

NORME METODOLOGICE din 28 aprilie 2015 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, aprobate prin Ordinul 611/2015

Formulare tip CNADNR SA -CERERE SCHIMBARE NUMERE INMATRICULARE

    FORMULAR CERERE SCHIMBARE NUMERE INMATRICULARE- Persoane juridice (FIRME)
    FORMULAR CERERE SCHIMBARE NUMERE INMATRICULARE-Persoane fizice

 

CNADNR- Puncte de schimbare a numărului de inmatriculare, pentru detalii click: aici

Pentru un autovehicul inmatriculat temporar trebuie sa cumpar rovinieta?

Da, conform Art. 1, paragraf (2) din "ORDINUL nr. 769 din 1 octombrie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania" :

(2) Tariful de utilizare se aplica utilizatorilor romani si straini pentru toate vehiculele detinute de acestia, inmatriculate temporar sau definitiv, care circula pe reteaua de drumuri nationale din Romania

Dacă un vehicul circulă cu numere provizorii (numere roșii), este necesară achiziționarea unei roviniete pentru această perioadă?

Atât pentru vehiculele care circulă cu numere provizorii, cât și pentru vehiculele care circulă cu numere roșii, NU se achită rovinietă.

Care sunt datele necesare pentru plata prin ordin de plata pentru comenzile efectuate pe site www.e-rovinieta.ro ?

Beneficiar:  Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania

Cod fiscal :  RO2836143

RAIFFEISEN BANK - Sucursala Piata Alba Iulia
Cont: RO33 RZBR 0000 0600 0209 3738

Va rugam specificati pe ordinul de plata 'rovinieta online' si data comenzii sau numarul facturii proforme.

Am achizitionat o rovinieta de la o benzinarie, de ce nu apare la verificarea pe site-ul www.e-rovinieta.ro ?

Prin acest site se pot verifica numai rovinietele achizitionate prin intermediul site-ului. Nu avem acces la baza de date de la CNADNR, cu toate rovinietele emise in Romania.

O rovinietă de o zi achiziționată azi pentru data de azi e considerată valabilă pentru toata ziua, adică începând de la ora 0,00 a zilei curente?

Nu, conform Art. 1, (81) din ORDONANŢĂ nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România :

Dacă ziua de început a perioadei de valabilitate a rovinietei este ziua în curs, valabilitatea acesteia începe la ora înregistrării informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare în baza de date a SIEGMCR şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care acesta a fost achitat.

Pot recupera contravaloarea rovinietei pentru o perioada in care autovehiculul nu a circulat?

Conform NORME METODOLOGICE din 28 aprilie 2015 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, aprobate prin  ORDINUL nr. 611 din 1 octombrie 2015, contravaloarea rovinietei se recupereaza numai in situatiile de mai jos:

Returnarea contravalorii tarifelor
 
Art. 10
 
(1)CNADNR - S.A. va returna, la solicitarea utilizatorului, sumele reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, sau contravaloarea tarifului de trecere, corespunzătoare numărului de treceri neutilizate, în situaţia radierii din circulaţie a vehiculului ca urmare a:
 
a)dezmembrării, casării sau predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării;
b)scoaterii definitive din România a vehiculului;
c)declarării furtului vehiculului
 
(2)Solicitarea de returnare a sumelor prevăzute la alin. (1) se depune la CNADNR - S.A., împreună cu documentele emise de organele abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate, originalul sau copia legalizată a dovezii de radiere din circulaţie a vehiculului, emisă de organele Poliţiei Rutiere.
 
(3)În cazul tarifului de utilizare, suma ce se va returna va fi calculată proporţional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsă între data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predării la o unitate specializată în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate, data radierii din circulaţie în cazul scoaterii definitive din România a vehiculului, după caz, şi data expirării perioadei de valabilitate a rovinietei, mai puţin comisioanele bancare şi cele cuvenite distribuitorilor.
 

 

Ultima modificare a paginii: 08.07.2015

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii

Centenar