UNTRR s-a certificat ISO prin Lloyd's Register Quality Assurance

 

Conştientizând cerinţele membrilor săi şi exigenţele pieţei transporturilor în perspectiva integrării europene, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a implementat un sistem de management alcalităţii pentru sistemul TIR şi a obţinut certificatul de autorizare, din partea prestigiosului organism de certificare Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) din Marea Britanie, pentru domeniul de activitate “exercitarea atribuţiilor de asociaţie naţională garantă în sistemul TIR”, în conformitate cu standardele internaţionale referitoare la sistemul de management al calităţii ISO 9001 : 2000 (SR EN ISO 9001 : 2001).

 

Aceste standarde internaţionale stabilesc regulile de bază pentru sistemele de management al calităţii, indicând principiile şi procedurile care trebuie implementate de o organizaţie pentru a se asigura că serviciile oferite satisfac aşteptările clienţilor şi sunt adaptate la cerinţele unei pieţe în continuă schimbare. Principalele avantaje ale organizaţiilor orientate către calitate, care au condus la recunoaşterea internaţională a acestor standarde, sunt atât interne, legate de optimizarea eficienţei şi eficacităţii organizaţiei, cât mai ales externe, îmbunătăţind imaginea organizaţiei şi încrederea clienţilor în serviciile oferite de aceasta.

 

Ca organizaţie profesională şi patronală reprezentativă la nivelul ramurii transporturi din România, înregistrând de la înfiinţare până în prezent peste 12.000 membri - operatori care efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane, UNTRR a avut o preocupare constantă pentru asigurarea calităţii, transformându-se în permanenţă şi reuşind prin flexibilitate, transparenţă şi putere de negociere să răspundă prompt şi eficient cerinţelor celor mai diverse din partea transportatorilor rutieri membri sau ne-membri, dovedindu-se un adevărat partener de dialog şi afaceri.

 

În acest context, interesul UNTRR pentru implementarea cerinţelor standardului ISO 9001:2000, articulat de managementul UNTRR într-o politică a calităţii, a urmărit dezvoltarea unei culturi a calităţii în rândul personalului UNTRR de la Bucureşti şi de la birourile emitente de carnete TIR din ţară, orientată către satisfacerea cerinţelor membrilor, respectarea reglementărilor IRU, îmbunătăţirea continuă şi adaptarea rapidă la schimbările survenite în sistemul TIR.

 

Domnul Petrişor Jechel – Management Systems Operations Manager – Lloyd’s Register România a înmânat UNTRR, în cadru festiv, certificatul LRQA pentru sistemul de management al calităţii implementat, precizând următoarele:

 

"Colaborarea în domeniul calităţii dintre Lloyd’s Register şi UNTRR, începută în cursul anului 2005, a fost încă de la început un real succes. Reacţia rapidă şi deosebit de serioasă pentru fiecare dintre „provocările” procesului de certificare a condus la obţinerea de către UNTRR, într-un interval de timp relativ scurt, a certificatului ISO 9001 emis de LRQA.

 

Acest lucru a fost posibil prin implicarea exemplară a managementului de vârf al UNTRR şi prin alocarea de resurse adecvate. Este o deosebită plăcere pentru mine să reprezint astăzi aici Grupul Lloyd’s Register şi să înmânez acest certificat managementului UNTRR, împreună cu felicitările mele şi cu urarea de „bun venit în clubul de elită al companiilor certificate de LRQA”. Nu pot să nu amintesc cu această ocazie numele a două persoane care au avut o contribuţie esenţială la acest proiect şi mă refer acum la dl. Radu Dinescu, Secretar General al UNTRR şi la dra. Roxana Radu, Reprezentantul Managementului pentru Calitate. Trebuie precizat că acest moment reprezintă piatra de temelie a unui parteneriat pe termen lung care, prin abordarea tradiţională a LRQA în domeniul evaluării şi certificării, va conduce cu siguranţă la rezultate de succes în îmbunătăţirea continuă a performanţelor UNTRR în activităţile supuse certificării, precum şi în activităţile conexe.

 

Pentru noi cei de la Lloyd’s Register această certificare reprezintă o nouă confirmare a prestigiului de care se bucură LRQA în domeniul transporturilor."

 

Secretarul General al UNTRR, domnul Radu Dinescu explică preocuparea UNTRR pentru implementarea unui sistem de management al calităţii care să adauge o valoare reală serviciilor oferite de UNTRR, arătând că:

 

"Pornind de la convingerea că pentru consolidarea parteneriatului durabil cu membrii Uniunii, trebuie deservite necesităţile, drepturile şi obligaţiile părţilor, am dorit să implementăm sistemul de management al calităţii în concordanţă cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001, cu scopul de a veni în întâmpinarea cerinţelor de calitate ale membrilor UNTRR şi a factorilor implicaţi în transportul rutier de mărfuri.

 

Implementarea acestui sistem de management al calităţii a adus pentru UNTRR îmbunănătăţirea structurilor sale de comunicare şi optimizarea proceselor legate de gestionarea sistemului TIR în România, promptitudinea, corectitudinea şi respectul în relaţia cu membrii săi fiind afirmate ca o condiţie sine-qua-non a activităţii asociaţiei noastre.

 

Suntem convinşi că profesionalismul organismului de certificare LRQA reprezintă o garanţie pentru realizarea la cel mai înalt nivel a obiectivelor politicii de calitate a UNTRR faţă de care managementul asociaţiei si-a exprimat voinţa şi angajamentul de a le implementa şi menţine."

Vrei sa primesti ultimele noutati?

Remind me later

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.