UNTRR


Ordinul nr. 2754 din 30 octombrie 2009 pentru implementarea Amendamentului nr. 28 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

Având în vedere comunicările C.N.364.2008. TEATRIES-1, C.N.736.2008. TEATRIES-3, C.N.734.2008. TEATRIES-2 ale secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite,

În temeiul prevederilor art. 59 din Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979,
ţinând seama de prevederile art. 113 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,
vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1 - Se implementează Amendamentul nr. 28 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Radu Traian MărgineanANEXĂ: AMENDAMENT Nr. 28 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TSR (Convenţia TIR), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

 • Anexa nr. 8. articolul 13. paragraful 1
  Se înlocuieşte textul existent cu următorul:
  "1. Activităţile Comitetului executiv TIR şi ale Secretariatului TIR sunt finanţate, până la obţinerea altor surse alternative de finanţare, printr-o sumă per carnet TIR distribuit de către organizaţia internaţională menţionată la art. 6. Această sumă trebuie aprobată de Comitetul de gestiune."
 • Anexa nr. 8, articolul 13, paragraful 2
  Se înlocuieşte textul existent cu următorul:
  "2. Procedura de finanţare a activităţilor Comitetului executiv TIR şi ale Secretariatului TIR trebuie aprobată de Comitetul de gestiune."
 • Anexa nr. 6, nota explicativă 8.13.1
  Se adaugă o nouă notă explicativă, după cum urmează:
  "8.13.1-3 Suma menţionată la paragraful 1 se bazează pe: a) proiectul de buget şi planul de cheltuieli ale Comitetului executiv TIR şi ale Secretariatului TIR, aşa cum au fost aprobate de Comitetul de gestiune, şi b) numărul carnetelor TIR pe care organizaţia internaţională l-a prevăzut pentru distribuire."
 • Anexa nr. 6, noua notă explicativă 8.13.2
  Se adaugă o nouă notă explicativă, după cum urmează:
  "8.13.2 După consultări cu organizaţia internaţională menţionată la art. 6, procedura prevăzută la paragraful 2 trebuie cuprinsă într-un acord între UNECE, mandatat de către părţile contractante şi care acţionează în numele lor, şi organizaţia internaţională menţionată la art. 6. Acordul trebuie aprobat de Comitetul de gestiune."

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 772 din data de 12 noiembrie 2009
Ultima modificare a paginii: 23.11.2009

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii