UNTRR


RUSIA: Asigurarea plății taxelor și drepturilor vamale ca garanție pentru tranzitul vamal al mărfurilor

În pofida tuturor măsurilor luate de către Serviciul Vamal Federal al Rusiei pentru soluționarea acestei probleme, necolectarea datoriilor continuă să afecteze Bugetul Federal ca urmare a nelivrării mărfurilor transportate sub acoperirea carnetelor TIR, pe fondul neîndeplinirii obligației Asociației AEBTRI de a plăti taxele vamale cerute de autoritățile vamale.

Într-un raport din 1 iunie 2013, valoarea acestei datorii depășește 20 de miliarde de ruble, adică 41% din valoarea totală a datoriilor comercianților străini către Autoritățile Vamale.

În ultimii ani, datoriile au înregistrat o tendință de creștere: în 2010 s-a ridicat la 7,3 milioane de ruble, în 2011 la 13,6 milioane de ruble, în 2012 - 16,6 milioane de ruble, iar în primele 5 luni ale anului 2013 la 10,1 milioane de ruble.

Din această cauză, Serviciul Federal Vamal va trebui să schimbe, începând cu 14 august 2013, utilizarea carnetelor TIR pe teritoriul Federației Ruse.

În practică, acest lucru înseamnă că din 14 august pentru fiecare transport de marfă către/prin Rusia se vor aplica măsuri de a asigura respectarea condițiilor privind tranzitul vamal, în conformitate cu art. 217, alineatul 1 din Codul Vamal al Uniunii Vamale.

În acest scop, se vor aplica măsuri care includ escorta vamală, asigurarea plății taxelor și drepturilor vamale și stabilirea unui traseu de urmat. Decizia cu privire la aplicarea escortei vamale ca o competență exclusivă a autorităților vamale, precum și desemnarea unui traseu al transportului de marfă poate fi utilizată în completarea altor măsuri în conformitate cu tranzitul vamal în cazurile stabilite pe baza sistemului managementului de risc.

Asigurarea plății taxelor și drepturilor vamale poate fi acordată de oricare dintre metodele prevăzute de legislația vamală a Uniunii Vamale: numerar, garanție bancară, asigurare sau certificate privind dreptul de proprietate.

Dreptul de a alege orice metodă de asigurare a plății este acordat declarantului privind procedura vamală aferentă tranzitului vamal sau persoanei care are dreptul de a utiliza sau dispune de mărfurile transportate.

Astfel, importatorul poate, de asemenea, să asigure fonduri pentru operatorul de transport, având în vedere că fondurile respective pot fi prezentate oficiului vamal de la plecare cat și la destinație.

Prevederea referitoare la furnizarea garanțiilor/fondurilor este definită la articolele 140, 141, 145 și 146 din Legea Federală nr. 311 – FZ din 27 noiembrie 2010 din "Regulamentul Vamal în Federația Rusă".

Plata taxelor și drepturilor vamale se poate face în avans, chiar înainte ca mărfurile să ajungă la vamă, astfel încât vehiculele să nu mai fie blocate la punctele de control.

Garanție asiguratorie

Există mai multe moduri de a executa/prezenta o garanție asiguratorie.

Garanția asiguratorie se poate procura de la organizația cu care Serviciul Federal Vamal rus are contract. În prezent, astfel de contracte sunt încheiate cu OOO “STRAKHOVAYA KOMPANIYA" Arsenal " și OOO "Adal". Aceste organizații au asigurat obligațiile lor aferente acordului prin prezentarea unei garanții bancare emise de TCF (probabil Serviciul Tarifar Federal) din Rusia.

Confirmarea garanției asiguratorii se face de către autoritățile vamale prin plasarea mărfurilor în cadrul procedurii vamale de tranzit vamal. Această garanție asiguratorie poate fi înregistrată atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, utilizându-se semnătura electronică.

Când se solicită garanție asiguratorie pe suport de hârtie, cărăușul va prezenta autorităților vamale declarația de tranzit și un addendum la contractul de garanție asiguratorie.

Când se solicită garanție asiguratorie în format electronic, este suficient să se menționeze în exemplarul electronic al declarației de tranzit informațiile referitoare la numărul de înregistrare al anexelor la contractul de garanție asiguratorie.

Garantul trebuie să-l informeze pe cărăuș cu privire la numărul de înregistrare.

În aceste cazuri, nu se cere prezentarea garanției asiguratorii la punctele de control.

Tehnologia aferentă garanției asiguratorii este definită prin ordinul din 25 iulie 2008 al Serviciului Vamal Federal din Rusia sub numărul 917 și cel din 10 februarie 2012 sub numărul 245.

Garanția asiguratorie poate fi de asemenea modificată la biroul vamal prin semnarea unui contract cu acest birou.

Pentru aceasta, persoana care intenționează să se constituie garant trebuie să transmită biroului vamal de la plecare și biroului vamal de la destinație o scrisoare conținând proiectul  contractului respectiv.

Contractul poate fi încheiat și dacă garantul confirmă angajamentele asumate contractual prin prezentarea, către  autoritatea vamală a unei garanții bancare.

Încheierea acordului cu autoritățile vamale se face pentru a se confirma angajamentul unei persoane (cărăușul). În cazul unui contract emis de autoritățile vamale în baza unor formulare de plată prin numerar sau cecuri, garanția se eliberează sub forma unui certificat ce va fi prezentat ulterior biroului vamal de la plecare.

Garanții colaterale în numerar

Se poate opta pentru garanție colaterală în numerar ca modalitate de garantare, caz în care acest depozit se plătește prin transfer bancar în contul Trezoreriei Federale.

Detaliile privind contul Trezoreriei Federale pot fi obținute la biroul vamal sau la departamentul taxelor vamale din vamă.

Confirmarea garanției colaterale prin numerar se face de către birourile vamale și de departamentul taxelor vamale.

În baza documentului de plată aferent garanției colaterale în numerar, autoritatea vamală emite o dovadă vamală. După aceasta, se emite un certificat de garanție care se prezintă biroului vamal de la plecare.

Dovada vamală se emite numai în condițiile existenței sumelor aferente în contul Trezoreriei Federale, când contul respectiv al Trezoreriei Federale este creditat. După livrarea mărfurilor, garanția colaterală în numerar poate fi folosită la plata taxelor vamale și a altor taxe aferente mărfurilor transportate.

Garanție bancară

Dacă se optează pentru garanție bancară, există un mare număr de garanți - peste 200 bănci și companii de asigurare- ale căror garanții financiare sunt acceptate de autoritățile vamale.

Registrul garanților acceptați de autoritățile vamale este disponibil pe site-ul oficial al Serviciilor Federale Vamale din Rusia – www.customs.ru la sectiunea “Informații pentru comercianți/firme de comerț”, “Database”.

Garanția bancară prezentată biroului (vamal) trebuie însoțită de o scrisoare care dovedește autoritatea/capacitatea persoanei care a semnat garanția bancară. În cazul în care această scrisoare a fost prezentată anterior, nu este necesară prezentarea din nou a documentului.

În baza garanției bancare se emite o dovadă vamală pe baza căreia se va elibera un certificat care se prezintă biroului vamal la plecare.

Deciziile de operaționalizare a garanțiilor bancare se fac în forme standardizate și sunt listate în anexa la scrisoarea nr.01-11/109 din 12 ianuarie 2011 a Serviciului Federal Vamal Rus.

Angajament asupra proprietății

Pentru elaborarea unui angajament asupra proprietății este necesară contactarea birourilor vamale de la plecare și de la destinație.

În practică s-a dovedit că garantarea tranzitului securizat al mărfurilor în vamă prin angajament asupra proprietății nu este uzitată.

Declarații preliminare

Garantarea în tranzit ca plată a taxelor și drepturilor vamale poate fi făcută și printr-o declarație preliminară a mărfurilor în vamă cu condiția să fie declarat și parcursul în tranzit. Se emite, în acest scop, o declarație scrisă. Utilizarea taxelor vamale și a taxelor drept sume garantate se face utilizând certificatul de garanție care se prezintă biroului vamal de la plecare.

Trebuie neapărat avut în vedere că sumele aferente taxelor vamale și altor taxe plătite prin declarația preliminară s-ar putea să nu fie acoperitoare și pentru asigurarea plății taxelor vamale și a altor taxe în tranzit și aceasta pentru că suma aferentă asigurării în tranzit se calculează  fără luarea în considerare a beneficiilor și privilegiilor prevăzute în declarația preliminară. În astfel de situații se recomandă să se prevadă o garanție suplimentară care să fie emisă printr-un certificat de garanție separat. Procedura conformă este detaliată în Ordinul Serviciului Federal Vamal Rus nr. 1179 din 15 iunie 2012.

Atunci când autoritatea vamală de garantare generală primește angajament irevocabil de garantare sau garanție bancară ea poate emite mai multe certificate de garanție care să acopere întreaga sumă primită.

Cărăuși vamali

Participanții la activitățile economice externe pot utiliza și serviciile cărăușilor vamali.
În acest caz, este necesar să se asigure și plata taxelor și drepturilor vamale la punctele vamale de tranzit.
Legea aplicabilă prevede o multitudine de modalități de evitare a întârzierii deschiderii procedurii vamale pentru mărfuri în tranzit și la punctele de control auto la frontiera de stat a Federației Ruse.

IRU, ONU, Comisia Europeana, asociatiile garante si autoritatile din mai multe state, fac eforturi pentru a nu se ajunge la aplicarea acestor masuri unilaterale de catre Federatia Rusa incepand cu 14 august 2013. In situatia in care Federatia Rusa va aplica aceste masuri, Comisia Europeana si ONU pot considera masuri similare in aplicarea Conventiei TIR pentru operatorii din Federatia Rusa.

Ultima modificare a paginii: 07.08.2013

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii