UNTRR


Transport mărfuri sub supraveghere vamală în Republica Belarus

 

 

 

TIR/G6952/CPI                                               Scrisoare circulară nr.5 – Geneva, 6 martie 2006

 

Transport mărfuri sub supraveghere vamală în Republica Belarus

 

Destinatari: Asociaţiile naţionale emitente şi garante

 

Pe 30 septembrie 2005, Comitetul Naţional al Vămilor Republicii Belarus (CNVRB) a adoptat Regulamentul nr.68 care cuprinde o nouă Instrucţiune destinată autorităţilor vamale ale Republicii Belarus „Privind particularităţile supravegherii vamale a mărfurilor transportate rutier”. Acest Regulament intră în vigoare pe 3 martie 2006.

 

Această Instrucţiune se aplică tuturor transporturilor de mărfuri sub supraveghere vamale (adică transport de mărfuri fără plata drepturilor şi taxelor la import sau la export) care trec printr-un post vamal de frontieră belarus, cu excepţia transporturilor poştale. Procedura TIR este de asemenea supusă acestei Instrucţiuni.

 

Vă rugăm să notaţi că informaţia de mai jos nu este decât o interpretare a IRU a dispoziţiilor juridice respective. Pentru informarea dv., veţi găsi în anexă textul în limba rusă a Reglementării Nr.68 a CNVRB.

 

Informaţii necesare obţinerii unei autorizaţii de transport al mărfurilor sub supraveghere vamală în Republica Belarus (RB).

 

La vama de intrare, înainte de a da autorizarea de a transporta mărfurile sub supraveghere vamală, vămile belaruse verifică în documentele prezentate de către transportator prezenţa informaţiilor menţionate mai jos:

 

1)      înmatricularea vehiculului şi conformitatea cu informaţiile corespondente în cartea gri;
2)      numele transportatorului şi locul său de înregistrare;
3)      numele expeditorului şi al destinatarului mărfurilor şi locurile lor de înregistrare;
4)      numele vânzătorului şi al cumpărătorului mărfurilor pe baza documentelor comerciale la dispoziţia transportatorului;
5)      numărul de colete, marcaje şi tipul de ambalaj;
6)      descrierea mărfurilor care să permită identificarea Codului HS corespunzător (minimum 4 cifre);
7)      codul HS corespunzător mărfurilor – minimum 4 cifre;
8)      pentru autovehiculele considerate chiar ele mărfuri: marca, numărul de identificare a vehiculului, seria şasiului;
9)      greutatea brută pentru mărfurile pentru care cantitatea este exprimată altfel, valoarea mărfurilor pentru fiecare Cod HS indicat;
10)  prezenţa mărfurilor interzise sau limitate la intrarea în RB;
11)  locul şi data redactării scrisorii de trăsură (CMR);
12)  semnăturile sau ştampilele expeditorului şi transportatorului pe scrisoarea de trăsură.

 

Dacă anumite informaţii lipsesc:

 

·        Punctul 10 al manifestului mărfurilor carnetului TIR nu conţine descrierea mărfurilor aşa după cum este menţionat la punctul 6 de mai sus:

 

Autorităţile vamale vor verifica dacă documentele anexate la carnetul TIR şi care cuprind aceste informaţii nu au fost detaşate din carnetul TIR. Dacă da, nu va fi posibilă continuarea transportului mărfurilor decât sub escortă vamală şi după obţinerea unei autorizari de la Departamentul Antifraude al Vămilor.
·        Dacă lipseşte una din informaţiile menţionate la punctele 2 – 7, 9, 11 de mai sus, sunt posibile două soluţii:

 

§         transportatorul să-şi continue cursa sub escortă vamală (cu excepţia punctului 6 de mai sus) sau
§         autorităţile vamale solicită în scris ca documentele cuprinzând informaţiile care lipsesc să le fie prezentate.

 

Dacă transportatorul nu prezintă documentele solicitate în termen de 24 ore socotite de la emiterea solicitării, transportul sub supraveghere vamală nu poate continua decât sub escortă vamală (cu excepţia punctului 6 de mai sus). Dacă informaţiile de la punctele 3 şi 4 lipsesc şi pentru mărfurile destinate Federaţiei Ruse, sau în tranzit prin Federaţia Rusă, autorizarea de a continua sub supraveghere vamală nu va fi dată decât după coordonarea cu Departamentul Antifraude al Vămilor.

 

Dacă transportatorul nu prezintă informaţiile menţionate la punctul 6 de mai sus, transportul sub supraveghere vamală nu poate fi efectuat decât sub acoperirea unui document numit „Document pentru controlul livrării” (adică procedura de tranzit naţional).

 

In plus, dacă, în termen de 12 ore după termenul pentru prezentarea informaţiilor care lipsesc, transportatorul nu a întreprins nicio acţiune pentru obţinerea autorizării de transport sub supraveghere vamală, marfa şi autovehiculul vor fi returnate pe teritoriul statului vecin.

 

Inspecţia fizică a mărfurilor şi alte verificări:

 

Autorităţile vamale vor efectua o inspecţie fizică a autovehiculelor şi mărfurilor, precum şi alte verificări, în următoarele cazuri:

 

·        absenţa sigiliilor vamale de pe compartimentul încărcăturii, sigilii recunoscute ca nefiind intacte, marcaje de identificare a sigiliilor care nu corespund inscripţiilor corespunzătoare din documente;
·        compartimentul încărcăturii prezintă avarii;
·        în carnetul TIR, absenţa ştampilei unuia din birourile vamale de trecere;
·        scrisoarea de trăsură (CMR) nu este semnată sau ştampilată de expeditor sau transportator;
·        autorităţile vamale primesc o informaţie privind faptul că se pregăteşte o neregularitate vamală potenţială, în pregătire sau comisă;
·        corecturi în documentele care nu sunt vizate de transportator şi/sau expeditorul mărfurilor;
·        cazuri speciale stipulate prin legi şi reglementări naţionale;
·        orice neconformitate din documente a informaţiilor menţionate la punctele 1, 6, 8 şi 9 de mai sus;
·        documente prezentate la vămi care nu conţin informaţiile menţionate la punctele 1 şi 8 de mai sus (dacă este aplicabil);
·        urmarea unei instrucţiuni scrise din partea unui vameş competent.

 

Inspecţia este efectuată în baza autorizării scrise a ofiţerului vamal responsabil de serviciu.

 

Hotărârea de a efectua inspecţia va fi luată în termen de 20 de minute începând din momentul în care documentele sunt prezentate pentru obţinerea autorizării de transport sub supraveghere vamală.

 

 

Inspecţia nu trebuie să dureze mai mult de 24 ore începând din momentul în care hotărârea este luată. O extindere a inspecţiei nu poate fi obţinută decât în baza hotărârii scrise a responsabilului vamal, adjunctului său pentru aplicarea legii sau adjunctului său pentru control şi vămuire (vă rog să notaţi că nimeni altcineva nu este abilitat să ia o astfel de hotărâre).

 

Neregularitatea constatată urmare inspecţiei:

 

Dacă verificările efectuate relevă o neconformitate cu documentele prezentate privind:

 

·        cantitatea mărfurilor transportate (mai mult decât anunţată);
·        descrierea mărfurilor

 

§         dacă această descriere are un efect asupra interdicţiei sau limitării importului sau exportului mărfurilor transportate sau
§         dacă ea face imposibil calculul drepturilor şi taxelor datorate într-un caz potenţial în care mărfurile ar fi sustrase supravegherii vamale.

 

·        Numele transportatorului şi locul său de reşedinţă;
·        Numerele de înmatriculare sau de identificare a autovehiculului;
·        Destinatarul mărfurilor (înregistrarea sa la autorităţile competente şi informaţia asupra faptului că el însuşi a încheiat contractul pentru transportul mărfurilor);

 

autorităţile vamale vor refuza autorizarea transportului mărfurilor sub supraveghere vamală şi o hotărâre corespunzătoare va fi luată în conformitate cu legislaţia belarusă.

 

Dacă verificările efectuate relevă o neconforitate privind alte informaţii, autorizarea transportului mărfurilor sub supraveghere vamală poate fi obţinută, dar totuşi sub escortă vamală.

 

Diverse

 

Dacă anumite mărfuri transportate fac obiectul unor reglementări speciale şi transportatorul nu prezintă documentele care să dovedească conformitatea lor cu aceste reglementări, autorităţile vamale trebuie să informeze transportatorul asupra condiţiilor care nu sunt îndeplinite şi asupra demersurilor pe care trebuie să le întreprindă pentru a mărfurile să fie în conformitate cu condiţiile în vigoare. Acest lucru nu trebuie să fie considerat ca o infracţiune la reglementările vamale.

 

Reglementarea nr.68 menţionează de asemenea faptul că toate verificările care sunt făcute de autorităţile vamale (inclusiv solicitările altor autorităţi de stat, expertize ale mărfurilor şi alte inspecţii) nu trebuie să depăşească perioada de 10 zile (3 zile pentru mărfurile importate în caz de forţă majoră – catastrofe naturale, accidente; animale vii; mărfuri perisabile, radioactive şi altele) stabilită prin Articolul 194 al codului Vămilor Republicii Belarus. Dacă termenul de 10 zile (3 zile) este depăşit, verificări suplimentare nu pot fi efectuate decât în cadrul unei proceduri aplicate unei infracţiuni administrative vamale sau al unei proceduri penale atunci când mărfurile şi autovehiculele sunt sechestrate sau blocate.

 

Vă reamintim că Hotline IRU este la dispoziţia dv. în caz de dificultăţi întâmpinate în timpul transportului mărfurilor sub acoperirea procedurii TIR privind acest Regulament. Vă rugăm să o contactaţi pe Dna Michaela Batchelor, Responsabilă – Hotline – Sistem TIR, tel. + 41 22 918 27 92, fax + 41 22 918 27 99, e-mail: hotline@iru.org

 

 

 

Ultima modificare a paginii: 09.03.2006

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii