UNTRR


Informare privind Proiectul OuG 109/2005 privind transporturile rutiere

Referitor la proiectul de ordonanţă pentru modificarea OUG 109/2005 privind transporturile rutiere discutat de-a lungul lunii iunie 2010, proiectul acesteia include o parte din propunerile discutate cu partenerii sociali şi introduce o serie de noi dispoziţii dorite de MTI.

Astfel:

 • Elimină definiţia autobuzului urban (art. 3. pct .5), pentru a permite folosirea autobuzelor cu locuri în picioare şi pe trasee interurbane, în zonele periferice ale marilor oraşe,
 • Reformulează art. 3 pct. 35 pentru a nu mai da naştere la confuzii în ceea ce priveşte numărul de înmatriculare şi numărul de vehicule,
 • Modifică art .3 pct. 40 (definiţia traseului) astfel putând fi suplimentate cursele private ca urmare a eliminării RATB.
 • Adaugă un nou punct la art. 4 (clasificarea transportului rutier din punct de vedere comercial) «3. transportul rutier ca serviciul public» pentru a nu mai lăsa loc de interpretare autorităţilor locale în ceea ce priveşte transportul rutier public şi transportul rutier ca serviciu public (cofinanţat de autorităţile locale),
 • Adaugă la art. 8.1 lit. b) obligativitatea avizării programelor de transport judeţene de către autoritatea competentă (ARR) nemailăsând la latitudinea autorităţilor locale stabilirea acestora,
 • Modifică art. 8.2 introducând obligativitatea consultării organizaţiilor patronale reprezentative atât la realizarea cât şi la modificarea programului de transport,
 • Modifică art. 13 alin (1) cu propunerea UNTRR şi elimină alin. 2, 3 şi 4, permiţându-se astfel transportul cu semiremorci înmatriculate în alte state (în prezent aceasta este contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei),
 • Modifică art. 19 alin. (3) – valabilitatea copiilor conforme – textul final fiind "Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenţei de transport eliberate de autoritatea competentă este de minim un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei de transport" interpretarea ARR fiind ca astfel perioada minima de valabilitate a copiilor conforme este de un an, iar cea maxima de 5 ani,
 • Introduce un nou art. 31.1 cu textul care prevede stabilirea de către autoritatea competentă a cerinţelor legale privind arimarea încărcăturilor pe vehicule,
 • Modifică art. 34 alin. (5) completându-l obligativitatea consultării asociaţiilor patronale la modificarea programelor de transport,
 • Modifică art. 34.2 alin. (1) eliminându-se sintagma "pe scaune" şi completându-se cu "certificatul de înmatriculare", considerându-se că astfel se elimină problemele apărute la controalele în trafic soldate cu sancţionarea transportatorilor,
 • Modifică art. 37 adăugându-se un nou alineat care interzice cabotajul în baza autorizaţiei de transport şi a graficului de circulaţie, interzicându-se astfel concurenţa neloială a transportatorilor rutieri străini,
 • Modifică art. 38.1 prin separarea sancţiunilor de retragere a licenţei de traseu pentru transportul naţional persoane şi a autorizaţiei pentru transportul internaţional de persoane şi stabilirea prin norme a cazurilor grave care duc la retragerea licenţei/autorizaţiei.
 • Modifică art. 39 alin. (1) completându-l cu precizarea faptului că documentul pentru certificarea transporturilor ocazionale de persoane eliberat anterior de autoritatea competentă, trebuie completat şi înregistrat la sediul transportatorului, pentru a se evita operarea de curse regulate sub acoperirea curselor ocazionale,
 • Adaugă la art. 40 un nou alineat (2.2) al cărui text este următorul: "În vederea eliberării licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier – activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public – întreprinderea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) sediu, b) capacitate financiară, c) competenţă profesională, d) onorabilitate" prin aceasta introducându-se pentru intermediari condiţii similare de acces la profesie cu cele ale transportatorilor,
 • Elimină alin. (4) şi (5) de la art. 40 şi introduce un nou alineat (2.3) al cărui text este: «Modul de îndeplinire a condiţiilor prevăzute la alin (2.1) şi (2.2) se stabilesc de autoritatea competentă prin norme» din păcate acest text nu stabileşte şi modul de sancţionare a nerespectării condiţiilor.
 • Modifică art. 43 alin. 1 înlocuindu-se "CGMB sau consiliul local" cu "autoritatea administraţiei publice locale", prin aceasta stabilindu-se faptul ca nu consiliul local trebuie sa aprobe o astfel de solicitare ci direcţia din primărie care se ocupă de transport,
 • Modifică art. 45 alin. (4) completându-se cu "din autogări/staţiile publice", acordându-se astfel posibilitatea transportatorilor de a utiliza şi autogările în Bucuresti şi judeţul Ilfov, nu doar staţiile publice,
 • Modifică art. 48 precizând că se stabilesc prin norme cazurile în care se retrage licenţa, putându-se astfel lărgi numărul de cazuri,
 • Introduce la art. 48.2 "instructorul auto autorizat" printre persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră,
 • Introduce un articol distinct care prevede prelungirea programului actual de transport pana în 2014.
 • Introduce la art. 56.1 două noi alineate (3.1) şi (3.2) astfel: "În cazul unui control efectuat în trafic asupra unui vehicul, inspectorii de trafic vor verifica inclusiv respectarea limitelor maselor maxime constructive autorizate», autoritatea dorind prin aceasta să crească numărul de controale asupra vehiculelor între 3,5 şi 12 tone care circulă supraîncărcate, fără a stabili însă şi toleranţe, ceea ce va putea da naştere la abuzuri şi stabilind măsura de imobilizare a acestora până la intrarea în legalitate,
 • Introduce două noi alineate la art. 58 şi 59 pentru sancţionarea cu sume cuprinse între 4000 şi 5000 lei a contravenţiei introduse la art. 56.1 alin (3.1), fără a ţine cont de dispoziţiile codului rutier care prevede sancţiuni cuprinse între 360 şi 480 lei.

Ultima modificare a paginii: 01.07.2010

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii