Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


« Prima pagină


Sprijinirea IMM-urilor de transport rutier în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă

  • servicii de suport adaptate la nevoile particulare ale fiecărei întreprinderi în parte pe baza unei fișe de analiză/profilare a companiei
  • planuri care să cuprindă măsuri de sprijin pentru IMM-urile de transport rutier;
  • 1 set de materiale de sprijin oferind modele de organizare a programelor de învățare și bune practici pentru IMM-urile de transport rutier


« Prima pagină