Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


« Prima pagină


Obiective proiect


Obiectivul general al proiectului este reprezentat de "îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale personalului întreprinderilor care asigură distribuția pentru întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI".

În vederea justificării convergenței intervenției cu țintele stabilite prin Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020 și ale Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, angajații care vor participa la programul de training provin din întreprinderi care asigură distribuția pentru întreprinderi care sunt active în sectoarele economic delimitate de SNC și respectiv în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Această măsură este în conformitate cu prevederile HG 640/2018 de modificare a SNC, aprobată prin HG 775/2015.

În proiectul de față, estimăm ca obiectivul asumat impactează (e drept, într-o măsură mai mare sau mai mică) toate sectoarele și domeniile prioritare, în condițiile în care "este nevoie și de un sistem de distribuție eficient care să asigure legătura dintre produsele sectoarelor identificate ca fiind de viitor și utilizatorii finali în siguranță și cu costuri minime".

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al programului și apelului (OS 3.8), întrucât își asumă ca cel puțin 330 angajați din distribuție să parcurgă programul de formare profesionala continuă acreditat de ANC și să poată implementa metode și practici moderne în gestionarea activității lor de distribuție, iar creșterea calității serviciilor pe care le prestează să aibă un impact direct în dezvoltarea sectoarelor economice cu potențial competitiv/domeniile de specializare inteligentă identificate în strategiile naționale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Creșterea numărului de angajatori - companii care asigură distribuția pentru întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI informate și conștientizate cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților lor la programe de formare profesională continuă. Vor fi conștientizate 990 de persoane - reprezentanți ai angajatorilor.

  Companiile vor fi încurajate și conștientizate asupra efectelor de creștere a competitivității pe care le are introducerea de programe de FPC în strategia lor de dezvoltare. Se vor folosi materiale informative, analize comparative și diseminare de bune practici, întâlniri și evenimente.

  În același timp, întreprinderilor le vor fi prezentate și oportunitățile pe care le prezintă participarea angajaților la activitățile proiectului.
 2. Creșterea performanțelor în plan profesional pentru angajații companiilor care asigură distribuția pentru întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

  Proiectul își propune ca beneficiile să fie atinse pentru un număr de cel puțin 330 angajați.
 3. Creșterea numărului de angajatori - companii care asigură distribuția pentru întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sprijinite pentru introducerea de programe de formare profesională continuă pentru angajații lor.

  Companiile vor fi sprijinite prin activități adaptate nevoilor lor în vederea dezvoltării (minimum 36 întreprinderi) și respectiv implementării (minimum 3 întreprinderi) de programe de formare profesională continuă pentru angajații lor.

  În acest fel se va urmări creșterea competitivității activității, ca pivot pentru creșterea competitivității întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

« Prima pagină