Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


« Prima pagină


Înscriere în proiect


PASUL 1: ÎNSCRIEREA ÎN PROIECT A ÎNTREPRINDERILOR ANGAJATOARE

Documente pentru înscrierea în grupul țintă a firmelor de transport rutier eligibile

1. Certificat constatator al companiei angajatoare (emis cu nu mai mult de 30 de zile înainte de data înscrierii în grupul țintă) - în original sau copie certificate pentru conformitate cu originalul

2. Declarație că firmă de transport este IMM (dacă este cazul)

3. Formular de înregistrare în proiect a firmelor de transport rutier - atenție! - Data de ieșire din operațiune se va completa ulterior de către expertul local, după ce angajații firmei au finalizat programul de specializare Transform(A2) și/sau după ce firma a introdus programe de formare la locul de muncă (A3)

4. Notă de informare privind colectarea și prelucrarea datelor firmelor de transport

5. Declarația firmei de transport privind evitarea dublei finanțări

6. Declarație firmă de transport angajatoare ref. SNC - Pentru încadrarea clienților firmei de transport în domeniile SNC, se va folosi Anexa 5 - Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate (SNC) 2014-2020

7. Declarație firmă de transport angajatoare ref. SNCDI

8. Notă justificativă SNCDI

Pentru întocmirea documentelor 7 - Declarație SNCDI și 8 - Notă justificativă SNCDI, se va folosi:

  • tabelul de corespondență SNC-SNCDI din Ghidul Solicitantului - Condiții specifice (extras atașat)
  • Anexa 5 bis - Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate (SNCDI)PASUL 2: ÎNSCRIEREA ÎN PROIECT A ANGAJAȚILOR

Documente pentru înscrierea în grupul țintă a cursanților (șoferi angajați ai firmelor de transport rutier eligibile)


Etapa 1: Date privind angajații

Firmele angajatoare inscrise la pasul 1 sunt rugate sa transmită următoarele date privind angajații pe care doresc să îi înscrie în proiect:

1. Declarația firmei privind angajații pe care dorește să îi înscrie la cursurile teoretice și practice ale proiectului

2. Adeverință angajat

3. Copie CI

4. Copie certificat de naștere

5. Copie certificat căsătorie (în cazul femeilor înscrise în proiect)

6. Copie act de studii - diploma de la ultima formă de învățământ absolvită

Notă: Datele personale vor fi colectate și prelucrate de UNTRR în scopul desfășurării activităților în cadrul proiectului, cu respectarea standardelor europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal stipulate în Regulamentul UE 679/2016 conform Notei de informare privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal - care se va semna de către angajat în etapa 2.


Etapa 2: Înscrierea angajaților în grupul țintă al proiectului

Angajații nominalizați în etapa 1 sunt rugați să completeze și să semneze următoarele documente pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului:

1. Notă de informare privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

2. Formular înregistrare grup țintă
Experții locali UNTRR vor furniza participanților (șoferi angajați ai firmelor de transport) un formular individual de înregistrare (Anexa 8 - Formular înregistrare, Secțiunea A) și se vor asigura că participanții vor completa și semna formularul, doar la secțiunea corespunzătoare, respectiv A "La intrarea în operațiune". Celelalte două secțiuni ale formularului, respectiv Secțiunea B "La ieșirea din operațiune" și Secțiunea C "Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune", sunt completate doar de către experții locali UNTRR responsabili cu înregistrarea participanților în momentul respectiv.

3. Declarație evitare dublă finanțare

4. Declarație firmă de transport angajatoare ref. SNC (se va atașa declarația completată la înregistrarea firmei de transport)

5. Declarație firmă de transport angajatoare ref. SNCDI (se va atașa declarația completată la înregistrarea firmei de transport)

6. Notă justificativă SNCDI (se va atașa Nota completată la înregistrarea firmei de transport)

7. o copie certificată "conform cu originalul" după certificatul constatator* emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data intrării angajatului/angajaților acestei întreprinderi în grupul țintă al proiectului, în care să se regăsească ca fiind autorizată cel puțin un cod CAEN al unei activități principale sau secundare desfășurată într-un sector economic cu potențial competitiv.


Etapa 3: Înscrierea angajaților la cursuri

Angajații înscriși în grupul țintă la etapa 2 sunt rugați să completeze și să semneze următoarele documente pentru înscrierea la cursurile programului de specializare conducător auto transport rutier de mărfuri:

1. Cerere înscriere curs și examen absolvire

2. Contract formare profesională


« Prima pagină