Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

TRANS-FORM - Îmbunătățirea nivelului de competențe ale angajaților din domeniul distribuției pentru ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă - (Cod MySMIS: 127802) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Activitatea proiectului TRANS-FORM (Cod MySMIS: 127802) se reia începând cu data de 13.07.2020.

Hotărârea CNSU nr. 32 din 29.06.2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate după data de 01.07.2020 precum și instituirea excepției de la măsura carantinării / izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European, respectiv prevederile Art. 2:

  • permiterea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

Calitatea UNTRR de beneficiar al proiectului TRANS-FORM, cod SMIS 127802 și necesitatea reluării activităților din cadrul proiectului pentru realizarea indicatorilor asumați, conduce la reluarea proiectului cu asigurarea unor măsuri suplimentare de prevenire a răspândirii infecției cu SARS-COV-2, în conformitate cu reglementările oficiale.

Informații generale      Obiective proiect      Aria de acoperire      Evenimente regionale      Grup țintă      Cursuri gratuite      Înscriere în proiect      Comunicări      Achiziții
Programe de învățare la locul de muncă


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini de internet nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.