Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

TRANS-FORM - Îmbunătățirea nivelului de competențe ale angajaților din domeniul distribuției pentru ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă - (Cod MySMIS: 127802) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Având în vedere evoluția progresivă a pandemiei COVID-19, prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și Hotărârea CNSU nr. 52 din 05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, implementarea proiectului TRANS-FORM, cod SMIS 127802 a fost suspendată începând din 16.11.2020 până pe 31.12.2020. Precizăm că activitățile proiectului urmează să fie reprogramate începând cu data reluării proiectului.

Informații generale      Obiective proiect      Aria de acoperire      Evenimente regionale      Grup țintă      Cursuri gratuite      Înscriere în proiect      Comunicări      Achiziții
Programe de învățare la locul de muncă


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini de internet nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.