Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

TRANS-FORM - Îmbunătățirea nivelului de competențe ale angajaților din domeniul distribuției pentru ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă - (Cod MySMIS: 127802) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Informații generale      Obiective proiect      Aria de acoperire      Evenimente regionale      Grup țintă      Cursuri gratuite      Comunicări      Achiziții
Programe de învățare la locul de muncă


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini de internet nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.