Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


« Prima pagină


Grup țintă


Grupul țintă identificat este alcătuit din 330 persoane, angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), conducători auto, și provine din IMM-uri și întreprinderi mari din toate regiunile de dezvoltare ale României, excluzând regiunea București-Ilfov, care asigură distribuția pentru întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI cu accent pe: turism și ecoturism, construcții, industria auto și componente, sănătate și produse farmaceutice, bioeconomie.

Grupul țintă identificat are următoarea distribuție geografică:

  • Nord-Est - Iași, Suceava: 60 cursanți;
  • Nord-Vest - Cluj, Oradea, Satu Mare: 70 cursanți;
  • Vest - Arad, Deva, Timișoara: 70 cursanți;
  • Sud-Vest Oltenia - Craiova: 20 cursanți;
  • Centru - Tg. Mureș, Sibiu: 20 cursanți;
  • Sud-Est - Galați: 20 cursanți;
  • Sud-Muntenia - Pitești: 70 cursanți;

Distribuția de mai sus a grupului țintă reprezintă valori și locații estimative, iar acestea pot varia între momentul realizării cererii de finanțare și perioada implementării, ținând cont că sectorul distribuției este unul dintre cele mai dinamice de pe piață.


« Prima pagină