Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


« Prima pagină


Cursuri gratuite


Perioada de desfășurare: 18 Decembrie 2019 - 13 August 2021.

În cadrul acestei activități sunt furnizate cursuri autorizate de către Autoritatea Națională a Calificărilor (ANC), Ministerul Muncii și Ministerul Educației, în cadrul programului de specializare conducător auto transport rutier de mărfuri, pentru 330 de persoane din grupul țintă al proiectului, repartizate în 28 grupe de cca. 12 de cursanți.

Programul de specializare conducător auto transport rutier de mărfuri durează 5 zile și este organizat în 3 module de curs care vizează îmbunătățirea competentelor conducătorilor auto, cu accent pe:

(1) planificarea timpului de lucru (conducere și odihnă) și utilizarea echipamentelor TIC de ultima generație (tahograf inteligent), alături de informații actualizate privind noile prevederi ale Pachetului Mobilitate și impactul acestora. Exercițiile practice se vor realiza pe 2 simulatoare tahograf inteligent.

(2) sănătatea și securitatea în domeniul transportului rutier - proceduri de siguranță rutieră și instrucțiuni în caz de accident.

(3) conducerea economică și ecologică pentru reducerea consumului de combustibil și a amprentei de carbon a activității șoferilor prin formarea de priceperi și deprinderi care se înscriu în categoria denumita generic "eco-driving". Exercițiile practice se vor realiza pe un camion de driver-training.

Cursurile vor fi susținute de formatori cu o vastă experiență în domeniul transporturilor rutiere, asigurând cursanților activitățile teoretice și practice necesare. Toate cursurile vor parcurge toate fazele ciclurilor "formare (predare)-exersare-evaluare" și vor cuprinde recomandări specifice individuale pentru fiecare șofer.

Absolvenții vor dobândi următoarele competențe, la finalul cursului:

  • Efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri conform prevederilor legislației naționale și europene;
  • Utilizarea noului tahograf inteligent
  • Utilizarea ultimelor tehnologii disponibile la bordul camioanelor pentru operarea transporturilor rutiere în condiții de eficiență și siguranță rutieră
  • Cunoașterea unor modele inovatoare de organizare a muncii, atât pentru planificarea timpilor de lucru,cât și pentru utilizarea de tehnici care se înscriu sub umbrela conceptului de ecodriving
  • Practici pentru sănătatea la locul de muncă
  • Creșterea performanței în plan profesional și îmbunătățirea abilităților de planificare a activității pe termen mediu și lung.

La finalul fiecărui curs se va ține un examen, în baza procedurii ANC,prin intermediul căruia se vor testa și certifica cunoștințele fiecărui cursant. Certificatele ANC vor fi recunoscute conform legislației în vigoare.

Precizăm că în scopul organizării acestor cursuri, UNTRR este acreditată ca furnizor de formare pentru programul de specializare conducător auto transport rutier de mărfuri.

Calendarul sesiunilor de formare poate fi găsit aici:

-


« Prima pagină


Ianuarie 2020 - cursuri finalizate

05-09.01.2020 Sud Muntenia - Pitești

Formator UNTRR: Lungu Dorin


13-17.01.2020 Sud Vest Oltenia - Craiova

Formator UNTRR: Tănase Virginia


19-23.01.2020 Vest - Arad

Formator UNTRR: Lungu Dorin


« Prima pagină


Februarie 2020 - cursuri finalizate

03-07.02.2020 Sud-Est - Galați

Formator UNTRR: Tănase Virginia


10-14.02.2020 Sud Vest Oltenia - Craiova

Formator UNTRR: Lungu Dorin


17-21.02.2020 Vest - Arad

Formator UNTRR: Lungu Dorin


24-28.02.2020 Nord Vest - Oradea

Formator UNTRR: Tănase Virginia


« Prima pagină


Martie 2020 - cursuri finalizate

09-13.03.2020 Sud Muntenia - Pitești

Formator UNTRR: Tănase Virginia


« Prima pagină


Iulie 2020 - cursuri finalizate

27-31.07.2020 Vest - Arad

Formator UNTRR: Lungu Dorin


« Prima pagină


August 2020 - cursuri finalizate

03-07.08.2020 Sud Muntenia - Pitești

Formator UNTRR: Tănase Virginia


10-14.08.2020 Nord Vest - Oradea

Formator UNTRR: Lungu Dorin


« Prima pagină


Septembrie 2020 - cursuri finalizate

14-18.09.2020 Nord-Est - Iași

Formator UNTRR: Tănase Virginia


21-25.09.2020 Nord-Vest - Cluj

Formator UNTRR: Lungu Dorin


« Prima pagină


Octombrie 2020 - cursuri finalizate

04-08.10.2020 Centru - Danes

Formator UNTRR: Tănase Virginia


26-30.10.2020 Centru - Ocna Sibiului

Formator UNTRR: Lungu Dorin


« Prima pagină


Ianuarie 2021 - cursuri finalizate

17-21.01.2021 Centru

Formator UNTRR: Lungu Dorin


25-29.01.2021 Sud-Muntenia - Pitești

Formator UNTRR: Virginia Tănase


« Prima pagină


Februarie 2021 - cursuri finalizate

08-12.02.2021 Sud Muntenia (Ploiești)

Formator UNTRR: Virginia Tănase


15-19.02.2021 Nord Vest - Cluj

Formator UNTRR: Lungu Dorin


« Prima pagină


Martie-Aprilie 2021 - cursuri finalizate

16-20.03.2021 Nord-Est (Suceava)

Formator UNTRR: Virginia Tănase


24-26.03.2021, 30-31.03.2021, 01-07.04.2021 Vest (Arad)

Formator UNTRR: Lungu Dorin


26-30.04.2021 Sud Muntenia (Pitești)

Formator UNTRR: Virginia Tănase


« Prima pagină


Mai 2021 - cursuri finalizate

08-12.05.2021 Nord-Vest (Cluj)

Formator UNTRR: Dorin Lungu


24-28.05.2021 Sud-Est - Galați

Formator UNTRR: Virginia Tănase


« Prima pagină


Iunie 2021 - cursuri finalizate

01-05.06.2021 Centru (Danes)

Formator UNTRR: Dorin Lungu


22-26.06.2021 Sud Muntenia (Pitești)

Formator UNTRR: Virginia Tănase


« Prima pagină


Iulie 2021 - cursuri finalizate

12-16.07.2021 Nord-Vest (Oradea)

Formator UNTRR: Dorin Lungu


« Prima pagină