UNTRR


Știați că vineri, 23.10.2020, ora 14:00, este ultima zi când puteți depune la Registratura Ministerului Transporturilor cererea pentru acordarea de autorizații CEMT pentru anul 2021?

CERERILE pentru acordarea de autorizații CEMT 2021  se pot depune la Registratura M.T.  (Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, intrarea G) sau pot fi transmise prin fax doar până miercuri, 23.10.2020, ora 14.00?

Vă reamintim că în conformitate cu Normele metodologice privind repartizarea şi utilizarea autorizaţiilor CEMT pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pentru anul 2021 Calendarul privind depunerea cererilor de solicitare, repartizarea şi distribuirea autorizaţiilor CEMT pentru anul 2021 este următorul:

 

Depunerea cererilor de solicitare, repartizarea şi distribuirea autorizaţiilor CEMT se efectuează conform următorului calendar:

 

 • în intervalul 13.10.2020 - 23.10.2020 (ora 1400):
 • Operatorii de transport rutier interesaţi vor depune cererea pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2021 (Anexa 7), având conţinutul prevăzut la art. 12, alin. (1), la Registratura M.T.I.C. (Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1), intrarea G.

  La înregistrare, solicitantului i se comunică numărul de înregistrare al cererii respective.

  Odată cu depunerea cererii, operatorul de transport solicitant va transmite la adresa de e-mail liviu.manolache@mt.ro, Tabelul desfăşurător al autovehiculelor încadrate în categoria: “EURO V sigur”, “EEV sigur” şi “EURO VI sigur” pentru care se solicită autorizaţii CEMT.

  După înregistare, cererile vor fi preluate de reprezentantul Secretariatului Tehnic şi evidenţiate într-un registru al Comisiei CEMT 2021 care conţine numărul de înregistrare al cererii, denumirea operatorului de transport rutier şi localitatea de reşedinţă a acestuia. După expirarea perioadei de depunere a cererilor menţionată în paragraful anterior, Preşedintele Comisiei CEMT va bara ultima filă din registrul Comisiei CEMT 2021.

  Cererile pot fi transmise şi prin fax, în intervalul menţionat, la Secretariatul Comisiei CEMT, fax: 021 313 99 54.

  Solicitantul este obligat, în acest caz, să obţină, telefonic (tel: 021 315 48 43), confirmarea primirii, de către Secretariatul CEMT, a cererii respective şi numărul de înregistrare.

  Cererile respective vor fi însoţite de originalul solicitării, care trebuie depus la Registratura M.T.I.C. în termen de 7 zile calendaristice de la transmiterea prin fax a solicitarii. Netransmiterea originalului cererii în termenul menţionat anulează cererea transmisă prin fax, aşa cum s-a menţionat mai sus.

   

  b. 26.10.2020 – 06.11.2020: Secretariatul tehnic centralizează datele, întocmeşte şi afişează, în data de 09.11.2020:

   ● Lista nr. 1: Lista cu operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT pentru anul 2021, lista în care se regăsesc datele menţionate în cererea pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2021, anume:

  • operatorii de transport solicitanţi;

  • parcul declarat pe fiecare categorie de vehicul;

  • numărul autorizaţiilor CEMT solicitate pentru fiecare categorie de autorizaţie CEMT;

  • restricţiile solicitate pentru fiecare categorie de autorizaţie CEMT;

  • respectarea, de către solicitant, prin cererea pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2021 (Anexa 7), a criteriilor de solicitare menţionate în art 12.

  c). În perioada: 09.11.2020 – 13.11.2020 (ora 14.00): operatorii de transport pot depune contestaţii privitoare la lista mentionată la pct b) <Lista nr. 1>, la Registratura M.T.I.C., intrarea  „G”;

  d). în data de 16.11.2020:  Comisia CEMT analizează aceste contestaţii şi va afişa soluţiile acestora.

  e). în perioada 17.11.2020 – 23.11.2020: 

  pe baza Listei nr 1: Lista cu operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT pentru anul 2021, Secretariatul tehnic verifică îndeplinirea condiţiilor menţionate la art 8.

  e.1. D.T.R. – M.T.I.C. va solicita A.R.R. confirmarea îndeplinirii, pentru operatorii de transport rutier care îndeplinesc condiţiile pentru participarea la alocare, a condiţiei referitoare la:

  ●  licenţierea operatorului de transport rutier - până la data de 23.10.2020, inclusiv; 

  ● parcului licenţiat – sub forma numărului de copii conforme, pe categorii, până la   data de 16.11.2020 inclusiv - parc care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 8, lit. b).

  e.2. Totodata, Secretariatul Tehnic va verifica:

  i. împreună cu R.A.R., în cazuri specifice în care Comisia CEMT sau Secretariatul CEMT consideră necesar, verificarea încadrării autovehiculelor menţionate de către fiecare operator de transport solicitant în categoriile admise la alocarea autorizaţiilor CEMT, potrivit declaraţiei pe propria răspundere.

    În cazul în care, în urma verificării, se constată neconcordanţe între categoriile autovehiculelor declarate şi cele din baza de date R.A.R., Secretariatul Tehnic va ajusta numărul autovehiculelor declarate în funcţie de rezultatul verificării.

  Operatorul de transport solicitant va fi informat asupra neconcordanţei respective. În acest caz, Secretaritul Tehnic va propune Comisiei CEMT:

  • retragerea parţiala sau totală a autorizaţiilor CEMT alocate prin declararea unui parc nereal;

  • în măsura în care datele introduse distorsionează, într-o măsura sensibilă, numărul de autorizaţii CEMT alocate, interzicerea accesului operatorului de transport respectiv la repartizarea autorizaţiilor CEMT pentru anul următor. 

  ii. pe baza analizei autorizatiilor bilaterale utilizate în anul 2020, va verifica, împreună cu A.D.R., gradul de utilizare a relaţiilor restricţionate pentru operatorii de transport solicitanţi, în conformitate cu prevederile art. 12, par. (1), lit. d);

  iii. va urmări, pe baza raportărilor transmise de deţinătorii autorizaţiilor CEMT incluse în programului de gestionare a utilizării autorizaţiilor CEMT pentru anul 2020, modul de utilizare a autorizaţiilor CEMT pentru anul 2020 precum şi relaţiile utilizate, în conformitate cu prevederile art. 12, par. (1), lit. d).    

   

  f. în data de: 24.11.2020: În urma verificării respective, Secretariatul Tehnic CEMT va întocmi:

  ● Lista 2: Lista cu operatorii de transport rutier care îndeplinesc condiţiile pentru participarea la alocare CEMT 2021 şi parcul admis,

  în vederea afişării acesteia pe Internet pe site-ul www.mt.ro şi www.arr.ro. Lista respectivă este validată de Comisia CEMT.

  Afişarea se va face în data de 25.11.2020.

  g. în perioda: 26.11.2020 - 02.12.2020: operatorii de transport pot depune contestaţii privitoare la lista menţionată la pct f - Lista 2), la Registratura M.T.I.C., intrarea  „G”;

  h.în data de: 03.12.2020: Comisia CEMT afişază soluţiile contestaţiilor mentionate la pct. g.

  i. n data de 07.12.2020:  

  Comisia CEMT alocă, prin procedură electronică, autorizaţiile CEMT solicitanţilor, în conformitate cu procedura stabilită la art. 9, alin. (2), lit. a) sau b), după caz. Cu această ocazie se realizează şi restricţionarea autorizaţiilor CEMT atribuite fiecărui operator de transport rutier, în conformitate cu art. 9, alin. (5).

  Secretariat Tehnic întocmeşte procesul verbal al şedinţei de alocare care va fi semnat de toţi membrii Comisiei. Lista finală, cuprinzând operatorii de transport rutier, numărul autorizaţiilor CEMT alocate precum şi restricţiile acordate va fi afişată în ziua de 07.12.2020, pe internet - site-urile: www.mt.ro, www.arr.ro, www.autorizatiiauto.ro.

              j). Contestatiile la Lista finală, cuprinzând operatorii de transport rutier, numărul autorizaţiilor CEMT alocate precum şi restricţiile acordate se depun în conformitate cu urmatorul calendar:

               j.1. contestaţiile care fac obiectul eventualelor erori în alocarea, prin procedură electronică, a autorizaţiilor CEMT sau a restricţiilor se depun în perioada 08.12.2020 – 09.12.2020 la Registratura M.T.I.C., intrarea „G”; acestea se vor soluţiona în data de 10.12.2020, cu afişare în data de 10.12.2020;

               j.2. contestaţiile care fac obiectul suplimentării numărului de autorizaţii CEMT sau a autorizaţiilor CEMT nerestricţionate alocate se pot depune începând cu data de 14.12.2020 la Registratura M.T.I.C., intrarea „G”. În acest caz, rezultatul contestaţiilor se va analiza şi publica în data de 26.02.2021, pe baza datelor pe care Comisia CEMT le va avea la dispoziţie, până la acea dată, pentru soluţionarea contestaţiilor respective (autorizaţii CEMT nealocate, returnate, etc. sau autorizaţii CEMT nerestricţionate aflate la dispoziţia Comisie CEMT până la acea dată);    

   

  l. începând cu data de 11.12.2020 autorizaţiile CEMT, împreună cu carnetele de drum aferente, vor fi distribuite de A.D.R. operatorilor de transport rutier pe baza listei finale menţionate la art .13 lit.i) şi a listei cu rezultatele contestaţiilor menţionate la art.13 lit.j.1.

   

   

Netransmiterea originalului cererii în termenul menționat anulează cererea transmisă prin fax, așa cum s-a menționat mai sus.

Cadrul legislativ:
 

Ordinul nr. 1896/08.10.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind repartizarea și utilizarea autorizațiilor CEMT pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2021

Normele metodologice privind repartizarea şi utilizarea autorizaţiilor CEMT pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pentru anul 2021

 


Pentru mai multe informaţii accesaţi:

https://www.untrr.ro/

Ultima modificare a paginii: 16.10.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii