UNTRR


Termenele de aplicare a Pachetului Mobilitate și a noilor reguli privind digitalizarea transportului de mărfuri

Termenele de aplicare a Pachetului Mobilitate și a noilor reguli privind digitalizarea transportului de mărfuri

Pe 31.07.2020, au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene textele Pachetului Mobilitate1, respectiv:

 • Regulamentul (UE) 2020/1054 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și sãptãmânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și sãptãmânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor, click aici pentru a consulta textul regulamentului.
 • Regulamentul (UE) 2020/1055 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptãrii acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier, click aici pentru a consulta textul regulamentului.
 • Regulamentul (UE) 2020/1056 privind informațiile electronice referitoare la transportul de mãrfuri (Text cu relevanțã pentru SEE), click aici pentru a consulta textul regulamentului.
 • DIRECTIVA (UE) 2020/1057 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducãtorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, click aici pentru a consulta textul directivei.

Termenele de aplicare a Pachetului Mobilitate

Majoritatea acestor acte legislative intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării lor (adică 20 august 2020). Cu toate acestea, dispozițiile lor se vor aplica de la alte date, menționate mai sus. În concluzie:

 • Cu câteva excepții, Regulamentul privind timpii de conducere și de odihnă se aplică începând cu 20 august 2020;
 • Regulamentul privind accesul la piață și accesul la profesie se aplică începând cu 21 februarie 2022;
 • Directiva privind detașarea șoferilor se aplică începând cu 2 februarie 2022;
 • Cu câteva excepții, Regulamentul privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri (eFTI) se aplică începând cu 21 august 2024.

Pentru a ilustra mai clar cronologia noilor reguli, UNTRR a pregătit un tablou sintetic al Termenelor de aplicare a Pachetului Mobilitate (click aici) care prezintă data de începere a aplicării celor mai importante prevederi noi ale Regulamentului privind timpii de conducere și de odihnă, Regulamentului privind accesul pe piață și accesul la profesie și ale Directivei privind detașarea șoferilor.

Digitalizarea transportului de mărfuri

O dată cu cele 3 dosare ale Pachetului Mobilitate 1, a fost publicat și Regulamentul 1056/2020 privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfur ( eFTI), care se aplică numai transportului de mărfuri.

Vă transmitem mai jos o informare cu privire la contribuția sa concretă la digitalizarea transportului de mărfuri:

 • Scopul Regulamentului eFTI este să solicite autorităților competente să accepte ” informaţiile puse la dispoziţie pe cale electronică ori de câte ori operatorii economici sunt obligaţi să pună la dispoziţie informaţiile ca dovadă a conformităţii cu cerinţele stabilite în actele juridice ale Uniunii vizate de prezentul regulament ” (considerentul 6). Prin urmare, Regulamentul eFTI nu se extinde la niciun document solicitat de autorități, ci se limitează numai la acele documente / informații solicitate în conformitate cu dispozițiile specifice ale dreptului UE, enumerate în mod expres și exhaustiv prin Regulamentul eFTI.
 • Regulamentul eFTI acoperă documentele / informațiile solicitate în conformitate cu dispozițiile de drept ale UE enumerate la articolul 2 alineatul (1)- click aici pentru a consulta textul regulamentului

Pe baza prezentului regulament, numai documentele / informațiile solicitate de autorități în temeiul acestor dispoziții vor trebui acceptate atunci când sunt puse la dispoziție electronic.

 • În ceea ce privește legătura dintre eCMR și eFTI, Regulamentul eFTI nu obligă statele membre să adopte eCMR. Cu toate acestea, dacă datele de la eCMR vor fi utilizate pentru a dovedi conformitatea cu normele UE în scopul eFTI, furnizorul eCMR va trebui să respecte regulile eFTI. În acest scop, eFTI face referire la eCMR în Preambulul său. Independent de eFTI, statele membre care nu au făcut-o încă, implicit, se confruntă cu o presiune crescută pentru adoptarea eCMR, deoarece aplicarea Directivei privind detașarea șoferilor listează eCMR ca instrument de aplicare.

eFTI ar putea oferi inspirație și model pentru o digitalizare suplimentară a transporturilor de marfă dincolo de domeniul său de aplicare real. Rațiunea care a determinat UE să adopte regulile eFTI, prevăzute în preambulul său, ar putea fi folosită ca model prin analogie. De exemplu, considerentele 2 și 3 din Regulamentul eFTI reprezintă un motivație bună pentru digitalizare și recunosc că „Utilizarea documentelor pe suport de hârtie reprezintă o sarcină administrativă semnificativă pentru operatorii de logistică şi un cost suplimentar pentru operatorii de logistică şi industriile conexe (cum ar fi comerţul şi producţia), în special pentru IMM-uri, şi are un impact negativ asupra mediului ”.

Ultima modificare a paginii: 14.01.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii