UNTRR


Pachetul Mobilitate 1 a fost adoptat. Care sunt următorii pași?

Pe 09.07.2020, plenul Parlamentului European a aprobat cele trei dosare privind aspecte sociale și de acces la piață ale Pachetului Mobilitate 1.

Reamintim că un acord provizoriu a fost încheiat între Președinția Consiliului și Parlamentul European în decembrie 2019. Comitetul TRAN a susținut acordul cu miniștrii UE privind Pachetul Mobilitate 1 pe 08.06.2020, iar Consiliul a adoptat acordul privind Pachetul Mobilitate 1 pe 07.04.2020.

- Care sunt urmatorii pasi?

Pachetul Mobilitate 1 va intra oficial în vigoare din momentul în care va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii. Ca practică uzuală, regulementele europene sunt publicate în termen de 2-4 săptămâni de la adoptare, însă având în vedere perioada de vară sunt șanse ca Pachetul Mobilitate 1 să fie publicat spre finalul lunii august 2020.

- Cand se aplica prevederile Pachetului Mobilitate 1?

Pachetul Mobilitate 1 va intra în vigoare la publicarea în Jurnalul Oficial al UE, dar aplicarea prevederilor acestuia va începe la diverse date după publicare:

  • Normele privind detașarea se vor aplica la 18 luni de la publicare.
  • Normele privind timpii de conducere și de odihnă, inclusiv întoarcerea șoferilor, se vor aplica la 20 de zile de la publicare.
  • Normele privind întoarcerea acasă a camioanelor și alte modificări ale regulilor de acces la piață se vor aplica la 18 luni de la publicare.

- Care sunt cele mai importante modificari pe care le aduce (si peste 3,5 t si sub)?

  • obligația de întoarcere acasă a camioanelor la fiecare 8 săptămâni
  • Restricționarea cabotajului prin introducerea unei perioade de restricționare (cooling off) the 4 zile, precum și aplicare regulilor de cabotaj pentru segmente rutiere inițiale sau finale efectuate într-un stat membru gazdă în cadrul unor operațiuni de transport combinat între state membre
  • aplicarea forțată a Regulamentului Roma 1 în sectorul transporturilor rutiere, alături de prevederile restrictive ale legii speciale de aplicare a normelor de detașare la transportul rutier care stabilesc exceptarea de la regulile  detașării pentru transport bilateral și tranzit și maxim 2 operațiuni de transport rutier internațional cross-trade
  • întoarcerea obligatorie a șoferilor la fiecare 3 sau 4 săptămâni și interdicția de efectuare a repausului săptămânal normal în cabină. Companiile sunt obligate să organizeze întoarcerea șoferilor lor într-un anumit loc – centrul operațional din statul membru de stabilire al firmei  sau locul de reședință al conducătorului auto.
  • Vehiculele peste 2,5 tone operate în transport internațional vor fi incluse în regulile privind accesul la piață (cabotaj) și la profesie (licențiere), iar măsura se va aplica la 21 luni de la data intrării în vigoare a noilor reguli stabilite prin Pachetul Mobilitate 1. De asemenea, vehiculele peste 2,5 tone operate în transport internațional sau cabotaj vor fi incluse in cadrul de aplicare al regulilor privind timpii de conducere și de odihnă de la 1 iulie 2026.

- Care este procedura privind normele de implementare?

Pachetul Mobilitate 1 prevede Competența Comisiei Europene de a adopta acte delegate sau acte de punere în aplicare ale prevederilor celor 3 dosare ale pachetului:

  • “Comisia adoptă acte de punere în aplicare care prevăd dispoziții detaliate necesare pentru aplicarea uniformă a normelor.”
  • „În ceea ce privește adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru și de îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului. Un act delegat adoptat intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții. ”

- In ceea ce priveste intoarcerea camionului acasa, va trebui sa se intoarca pana la sediul firmei camionul sau este îndeajuns sa inre in tara?

Conform prevederilor acordului privind Pachetul Mobilitate 1, vehiculele aflate la dispoziția întreprinderii și folosite în transportul internațional se întorc la unul dintre centrele operaționale din statul membru respectiv în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta.  

- In perioada de cooling of după cabotaj, vehiculul va trebui sa ajungă in tara de înmatriculare? 

În actualul acord  privind Pachetul Mobilitate 1 se prevede restricționarea cabotajului cu o perioadă de cooling off de 4 zile, fără însă a se preciza că  vehiculul va trebui sa ajungă in tara de înmatriculare în această perioadă.

- Ce cai de atac exista?

UNTRR a semnalat instituțiilor europene faptul că prevederea propusă referitoare la obligația de întoarcere acasă a camionului fără o reală evaluare a impactului ar putea constitui o încălcare a articolului 91 (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene „TFUE”. Care este legătura dintre întoarcerea obligatorie acasă a camionului la 8 săptămâni, condițiile sociale și protecția mediului? Impactul acestei obligații asupra pieței și a mediului a fost complet ignorat în procesul de elaborare a Pachetului Mobilitate 1, în ciuda justificării sale ca mijloc de realizare a Pactului Ecologic. Această obligație ridică în mod corect îngrijorări ale Comisiei Europene. UNTRR a solicitat instituțiilor UE relevante să realizeze o evaluare atentă a impactului economic și de mediu al obligației de întoarcere acasă a camionului la fiecare 8 săptămâni!

După publicarea Pachetului mobilitate 1, Romania si alte tari periferice ar putea sa conteste masurile propuse de Pachet la Curtea Europeana de Justitie. Singura șansă de eliminare a prevederilor care conduc la distorsiunea pieței ar fi la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu amendamentul că justiția poate fi selectivă !? – având în vedere că aceeași CJUE a stabilit că în sectorul transporturilor rutiere, conducătorii auto nu pot efectua la bordul vehiculului lor perioada de repaus săptămânal normală la care au dreptul, deși regulamentul 561/2006 nu a fost încă modificat.

Ultima modificare a paginii: 10.07.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii