UNTRR


Întrebări și răspunsuri Directiva nr. 1057

1. Un conducător auto poate fi detaşat mai mult de 24 de luni?

Răspuns: DA

Conform DIRECTIVEI nr. 1057 din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE şi la Directiva 2014/67/UE privind detaşarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier conducătorii auto detaşaţi pe teritoriul Uniunii Europene, perioada de detaşare nu se cumulează cu perioadele de detaşare anterioare, în contextul în care astfel de operaţiuni de transport rutier internaţional sunt efectuate de acelaşi conducător auto sau de un alt conducător auto pe care acesta îl înlocuieşte.

(8) Având în vedere caracterul foarte mobil al sectorului transporturilor, conducătorii auto nu sunt detaşaţi, în general, într-un alt stat membru în baza unor contracte de servicii pe perioade lungi de timp, aşa cum se întâmplă uneori în alte sectoare. Prin urmare, ar trebui să se clarifice circumstanţele în care normele privind detaşarea pe termen lung din Directiva 96/71/CE nu se aplică acestor conducători auto.

Conform Legii 16/2017, modificată şi completată cu OG 12/2022:

în cazul conducătorilor auto detaşaţi pe teritoriul României, perioada de detaşare nu se cumulează cu perioadele de detaşare anterioare, în contextul în care astfel de operaţiuni de transport rutier internaţional sunt efectuate de acelaşi conducător auto sau de un alt conducător auto pe care acesta îl înlocuieşte.


2. În ce ţări se aplică detaşarea transnaţională şi se completează formularul de detaşare prin IMI?

În toate statele membre UE şi în Regatul Unit al Marii Britanii (vezi tabelul)

Ţară Simbol Dată acord
1. Anglia, Regatul Unit UK stat non-UE
2. Austria * A
3. Belgia * B
4. Bulgaria * BG
5. Cehia * CZ
6. Cipru CY 12.07.2010
7. Croaţia HR
8. Danemarca * DK
9. Estonia * EST
10. Finlanda * FIN
11. Franţa * FR
12. Georgia GE
13. Germania * D
14. Grecia * GR
15. Irlanda * IRL
16. Italia * I
17. Letonia * LV
18. Lituania * LT
19. Luxemburg * L
20. Malta * M
21. Ţările de jos - Olanda * NL
22. Polonia * PL
23. Portugalia * P
24. Slovacia * SK
25. Slovenia * SLO
26. Spania * ES
27. Suedia * S
28. Ungaria * H 09.02.1972

* Ţară membră UE


3. Pe ce perioadă se poate completa formularul de detaşare pe IMI?

Minim o zi - maxim 6 luni


4. În ce limbă pot completa formularul de detaşare prin IMI?

În orice limbă, autoritatea de control citeşte codul QR şi selectează limba.


5. Dacă şoferul transportă marfă pentru un vehicul de 2,4 - 3,5 tone are nevoie de certificat de detaşare?

Da, detaşarea se referă la persoană, nu la vehicul.


6. Dacă efectuez transport de persoane am nevoie de certificat de detaşare?

Da


7. Este valabilă declaraţia de detaşare dacă nu are trecut codul QR?

NU, nu este valabilă. Franţa amendează lipsa codului QR cu 135 de euro.


8. Care sunt informaţiile obligatorii pentru şofer de trecut pe declaraţia de detaşare?
 • Ţara în care se face detaşarea
 • Data de început şi de sfârşit a detaşării
 • Tipul de operaţiune (cabotaj sau/şi transport internaţional- cross trade)
 • Tipul de transport (marfă sau persoană)
 • Numărul de înmatriculare al vehiculului condus
 • Numele şi Prenumele şoferului, data de naşterii, adresa de domiciliu
 • Numărul permisului de conducere
 • Numărul Cărţii de identitate sau a Paşaportului
 • Data de începere a contractului de muncă
 • Dreptul aplicabil contractului de muncă

9. Care sunt informaţiile obligatorii pentru firmă de trecut pe declaraţia de detaşare?
 • Denumirea firmei
 • Adresa firmei
 • Date de contact: telefon şi adresă de e-mail validă
 • Datele Managerului de transport adresa, număr de telefon şi adresă de e-mail

10. Pot trece la adresa Managerului de transport, adresa firmei?

DA


11. Care este dreptul aplicabil contractului de muncă?

Pentru contractul de muncă încheiat pe teritoriul României şi înregistrat la REVISAL - Dreptul aplicabil este cel din România


12. Trebuie să modific declaraţia de detaşare dacă intervine vreo modificare referitoare la datele firmei sau ale conducătorului auto?

DA


13. Dacă fac modificare pe declaraţie în aplicaţie şi conducătorul auto are formularul vechi acesta este valabil?

Dacă autoritatea de control scanează codul QR, va vedea în sistem modificările, însă de preferabil ar fi ca şoferul să aibă declaraţia actualizată.


14. Declaraţia de detaşare trebuie să fie prezentată, pe suport de hârtie sau în format electronic?

Ambele variante sunt acceptate. Poate fi pe hârtie sau informatic.

În ambele variante trebuie să fie vizibil codul QR


15. Când trebuie să arăt declaraţia de detaşare?

Atunci când şoferul efectuează operaţiuni de cross-trade şi cabotaj


16. Ce documente trebuie să prezinte un şofer la un control în trafic?
 • o copie a declaraţiei de detaşare transmise prin intermediul IMI (pe hârtie sau informatic);
 • dovezi ale operaţiunilor de transport care se desfăşoară în statul membru gazdă, cum ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-CMR) sau scrisoare de transport pe hârtie (CMR) sau alt document similar la vehiculele între 2,4-3,5 tone
 • înregistrările tahografului, în special simbolurile de ţară ale statelor membre în care conducătorul auto a fost prezent atunci când a efectuat operaţiuni de transport rutier internaţional sau operaţiuni de cabotaj, în conformitate cu cerinţele de înregistrare şi de păstrare a evidenţelor prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 561/2006 şi (UE) nr. 165/2014;

17. Dacă primesc o solicitare prin IMI sunt obligat să răspund?

Da, este obligatoriu ca firma să răspundă în 8 săptămâni


18. Ce documente poate să îmi solicite autorităţile de control din statul membru UE unde am avut şoferul detaşat?
 • dovezi ale operaţiunilor de transport care se desfăşoară în statul membru gazdă, cum ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-CMR) sau dovezile menţionate la articolul 8 alineatul (3) din cf. Regulamentul nr. 1072/2009
 • înregistrările tahografului, în special simbolurile de ţară ale statelor membre în care conducătorul auto a fost prezent atunci când a efectuat operaţiuni de transport rutier internaţional sau operaţiuni de cabotaj
 • documente privind remuneraţia conducătorului auto aferente perioadei de detaşare, contractul său de muncă, fişele de prezenţă referitoare la activitatea conducătorului auto şi dovezile de plată.

19. Care este termenul de răspuns prin IMI?

Termenul maxim este de 8 săptămâni


20. Ce se întâmplă dacă nu răspund în 8 săptămâni?
 • Autorităţile competente ale statului membru în care a avut loc detaşarea pot solicita asistenţă, prin intermediul IMI, autorităţilor competente din România
 • În cazul în care se efectuează o astfel de solicitare de asistenţă reciprocă, autorităţile din România au acces la declaraţia de detaşare şi la alte informaţii relevante prezentate de transportatorul rutier prin IMI.
 • Autorităţile din România transmit documentele solicitate în termen de 25 de zile lucrătoare de la data solicitării de asistenţă reciprocă.
 • Pentru a verifica faptul că un conducător auto nu trebuie considerat a fi detaşat în cf. Directivei 2020/1057 statele membre pot impune ca măsură de control numai obligaţia conducătorului auto de a păstra şi a pune la dispoziţie, atunci când i se cere acest lucru cu ocazia controlului în trafic, pe suport de hârtie sau în format electronic, dovezi ale operaţiunilor internaţionale de transport relevante, cum ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-CMR) sau dovezile menţionate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 (CMR sau comenzi de transport sau alte documente similare)

21. Care sunt autorităţile competente din România în domeniul detaşării conducătorilor auto, care mă pot controla în cazul unei solicitări venite prin IMI?

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. şi Inspecţia Muncii.


22. Trebuie să prezint declaraţia de detaşare dacă efectuez transport bilateral?

Nu. Aceste transporturi sunt scutite


23. Ce înseamnă transport bilateral pentru o firma cu sediul în România?
 • Orice transport direct între România şi un stat membru UE
 • Orice transport direct între un stat membru UE şi România

24. Este greşit dacă am completat declaraţia de detaşare pe 6 luni?

Nu, nu este greşit. În cazul unui control autoritatea solicită firmei înregistrările tahograf şi documentele de transport şi din aceste documente se vede perioada petrecută pe teritoriul acelui stat.


25. Este obligatoriu să trec codul de ţară pe tahograf?

Da, este obligatoriu. Aşa se poate stabili tipul de operaţiune efectuată şi timpul petrecut de şofer într-un anumit stat membru.


26. Mai este valabil formularul Macron pentru Franţa?

Nu, începând cu 2 februarie 20222 nu mai este valabil formularul Macron.


27. Mai este valabilă declararea şoferului pe Milog în Germania?

Nu, începând cu 2 februarie 20222 nu mai este necesară declararea şoferilor pe legea Milog în Germania


28. Mai este valabil formularul ZKO3 pentru Austria?

Nu, începând cu 2 februarie 20222 nu mai este valabil formularul ZKO3.


29. Ce fac dacă şoferul are declaraţie pentru 6 luni şi pleacă de la firmă?

Trebuie să retrageţi această declaraţie de pe site-ul IMI. Declaraţia va rămâne în arhivă.


30. Ce documente trebuie să prezinte conducătorul auto la un control în trafic?


31. Pe ce perioadă pot solicita autorităţile de control dintr-un stat membru UE sau UK transportatorului din România documente suplimentare prin platforma IMI?

Pentru o perioadă de până la douăsprezece luni anterioare datei cererii.


32. Pot primi amendă dacă nu trimit informaţiile solicitate prin IMI?

DA, fiecare stat membru aplică sancţiune dacă operatorul de transport nu prezintă informaţiile solicitate.


33. În ce termen trebuie să răspundă autorităţile din România (ISCTR şi ITM) la solicitările venite prin IMI în cazul în care o firmă din România nu transmite informaţiile solicitate?

Termenul de răspuns este de 25 de zile lucrătoare de la data solicitării de asistenţă reciprocă.

Ultima modificare a paginii: 25.03.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii