UNTRR


Grupul de experți CE privind detașarea șoferilor - interpretări îngrijorătoare ale Statelor Membre privind aplicarea Lex Specialis

Comisia Europeană a stabilit un grup de experți privind detașarea șoferilor, format din reprezentanți ai Ministerelor de Transport și Muncă din fiecare Stat Membru, alături de reprezentanți ai industriei. UNTRR participă în cadrul Grupului de experți CE privind detașarea șoferilor.

Context și obiective

Normele specifice legate de detașarea șoferilor în sectorul transportului rutier au fost introduse prin Directiva (UE) 2020/1057 adoptată în cadrul pachetului mobilitate 1 (PM1). Aceste noi norme derogă parțial de normele generale privind detașarea lucrătorilor stabilite prin Directivele 96/71/CE și 2014/67/UE și vor începe să se aplice de la 2 februarie 2022.

Deoarece aplicarea acestor norme, inclusiv cerințele administrative și măsurile de control, ridică numeroase întrebări în cadrul sectorului și al comunității autorităților de control, precum și în statele membre care pregătesc măsuri de transpunere, Direcția Generală Mobilitate și Transport a Comisiei (DG MOVE) a decis să înființeze un grup de experți în detașarea șoferilor.

Obiectivele grupului de experți CE privind detașarea șoferilor:

- să discute aspecte care ridică unele întrebări interpretative și să sprijine Comisia în pregătirea orientărilor / documentelor sub formă de întrebări și răspunsuri în domeniul normelor sociale privind detașarea șoferilor în sectorul transportului rutier și

- să stabilească cooperarea și coordonarea între Comisie, autoritățile statelor membre, organismele de aplicare și părțile interesate cheie relevante, precum și să realizeze un schimb de experiență și bune practici în domeniul aplicării acestor dispoziții.

Numărul membrilor este limitat la reprezentanții statelor membre și ai organizațiilor. Reprezentanții statelor membre au fost desemnați de autoritățile lor naționale respective, iar reprezentanții organizațiilor au fost selectați de CE printr-un apel la candidaturi.

Documente de lucru prezentate de CE privind aplicarea Legii speciale de detașare a șoferilor

În cadrul primelor întâlniri ale grupului, CE a prezentat scenarii privind aplicarea Lex Specialis în cazul operațiunilor de transport bilateral, crosstrade și cabotaj, precum și progresul dezvoltării interfeței IMI pentru aplicarea Lex Specialis în domeniul transporturilor rutiere.

- Scenarii aplicare Lex Specialis în cazul transportului bilateral și tranzit, detalii aici

- Scenarii aplicare Lex Specialis în cazul transporturilor cross-trade și cabotaj, detalii aici

- Întrebări și răspunsuri privind interfața IMI, detalii aici

Interpretări îngrijorătoare ale Statelor Membre/CE privind aplicarea legii speciale de detașare a șoferilor

- CE a precizat că regulile detașării se aplică la orice operațiune de transport crosstrade realizată după finalul unei operațiuni de transport rutier bilateral. Operațiunile crosstrade exceptate de la aplicarea detașării trebuie să fie efectuate în timp ce camionul este încărcat cu marfa care face obiectul transportului rutier bilateral, deci operațiunile crosstrade exceptate de la detașare ar fi numai transporturi cu încărcătură parțială a camionului. Dacă operațiunea bilaterală de plecare este urmată de alte tipuri de operațiuni, cum ar fi crosstrade sau cabotaj înainte de operațiunea bilaterală de întoarcere acasă, atunci regula de exceptare a până la 2 operațiuni crosstrade nu se aplică. Numai operațiunile crosstrade realizate în cadrul călătoriei bilaterale de întoarcere (cu camionul încărcat) pot fi scutite de regulile detașării.

- reprezentanții unor State Membre au sugerat faptul că exceptarea a 2 operațiuni crosstrade ar însemna 4 operațiuni de încărcare/descărcare, când de fapt Legea specială permite numai exceptarea a 2 operațiuni! În acest caz, CE a explicat că operațiunile crosstrade nu sunt de fapt definite în MP1 dar că într-adevăr, excepția prevăzută în Lex Specialis vizează 2 operațiuni de crosstrade care presupun 4 operațiuni de încărcare/descărcare, având în vedere că 1 transport crosstrade= 1 încărcare + 1 descărcare .

- reprezentanții unor State Membre au spus că operațiunile de tranzit cu un camion încărcat ar trebui să fie diferențiate de operațiunile cu camionul gol și că ar trebui aplicate regimuri diferite de detașare în fiecare caz. De exemplu, reprezentantul Germaniei a sugerat conceptul de diferențiere a operațiunilor de tranzit pe baza scopului unei călătorii, respectiv diferențierea între „transportul cu camionul gol legat de transportul bilateral (= fără detașare) sau de cabotaj (= detașare). CE a precizat că indiferent dacă un camion este încărcat sau gol, atunci când șoferul tranzitează teritoriul unui stat membru acesta nu efectuează un serviciu în acel stat membru - deci nu trebuie aplicată detașarea. Cu toate acestea, CE a spus că va solicita o opinie juridică privind conceptul de diferențiere a operațiunilor de tranzit pe baza scopului unei călătorii și va reveni la grup cu clarificări detaliate.

 

Ultima modificare a paginii: 28.06.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii