UNTRR


Declarația Comisiei Europene referitoare la Pachetul Mobilitate 1 publicat în Jurnalul Oficial UE pe 31.07.2020

Pachetul privind mobilitatea I în domeniul transportului rutier — Declarația Comisiei (2020/C 252/01), click aici

Comisia ia act de adoptarea de către Consiliu și Parlamentul European a pilonilor sociali și de piață ai Pachetului privind mobilitatea I, la 15 iulie 2020. Îmbunătățirile de ordin social din cadrul acestei propuneri sunt semnificative. Comisia regretă însă că acordul la care au ajuns Consiliul și Parlamentul European include elemente care nu sunt în conformitate cu obiectivele ambițioase ale Pactului verde european și cu aprobarea de către Consiliul European a obiectivului de realizare a unei Uniuni Europene neutre din punct de vedere climatic până în 2050. Aceste elemente sunt returnarea obligatorie a vehiculului în statul membru de stabilire o dată la opt săptămâni și restricțiile impuse operațiunilor de transport combinat. Măsurile menționate nu făceau parte din propunerile Comisiei adoptate la 31 mai 2017 și nu au făcut obiectul unei evaluări a impactului. Obligația returnării camionului va duce la apariția unor ineficiențe în cadrul sistemului de transport și la o creștere inutilă a emisiilor, a poluării și a congestionării traficului, în timp ce restricțiile impuse transportului combinat vor reduce eficacitatea acestuia în ceea ce privește sprijinirea operațiunilor de transport multimodal de marfă. Comisia va evalua acum îndeaproape impactul acestor două aspecte asupra climei, a mediului și a funcționării pieței unice, în contextul Pactului verde european și al măsurilor de decarbonizare a transportului și de protecție a mediului, asigurând în același timp o piață unică funcțională. După evaluarea impactului, dacă este necesar, Comisia își va exercita dreptul de a prezenta o propunere legislativă specifică înainte de intrarea în vigoare a celor două dispoziții.

 

Ultima modificare a paginii: 03.08.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii