UNTRR


29.07.2020, Analiza UNTRR – Noile reguli privind aplicarea detașării în transporturile rutiere și cerințele de control aduse de Pachetul Mobilitate 1

Analiza UNTRR – Noile reguli privind aplicarea detașării în transporturile rutiere și cerințele de control aduse de Pachetul Mobilitate 1

 

Prevederile noii Directive a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 au fost adoptate pe 8-9 iulie 2020.

Noua directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, estimativ în luna august 2020, si se aplica de la 18 luni de la data intrării în vigoare, adică din luna februarie 2022.

Care sunt noile reguli privind aplicarea detașării în transporturile rutiere și cerințele de control, aduse de Pachetul Mobilitate 1?

 • noile norme specifice privind detașarea se aplică conducătorilor auto angajați de întreprinderi stabilite într-un stat membru, care aplică măsura cu caracter transnațional privind detașarea unui lucrător, în numele întreprinderii sau sub coordonarea acesteia, pe teritoriul unui stat membru, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detașările și destinatarul prestării de servicii care își desfășoară activitatea în statul membru respectiv, dacă există un raport de muncă între întreprinderea care face detașarea și lucrător pe perioada detașării
 • normele speciale prevăd exceptarea de la aplicarea directivei detașării pentru transportul bilateral, tranzit si doar pentru câte o activitate suplimentară de încărcare/descărcare (cross-trade) legată de fiecare sens dintr-un transport bilateral. În cazul în care o operațiune de transport bilateral care începe din statul membru de stabilire în cursul căreia nu a fost efectuată nicio activitate suplimentară este urmată de o operațiune de transport bilateral către statul membru de stabilire, exceptarea pentru activitățile suplimentare cross-trade se aplică pentru maximum două activități suplimentare de încărcare și/sau descărcare
 • Derogarea pentru operațiunile de transport cross-trade se aplică de la data la care șoferii au obligația de a înregistra manual o trecere a frontierei.

După intrare în vigoare a tahografelor inteligente ce respectă cerința de a înregistra trecerile frontierei și activitățile suplimentare (ST2), derogarea pentru transportul cross-trade se va aplica numai dacă se utilizează un vehicul echipat cu ST2.

 • obligația Statelor Membre de a pune la dispoziția întreprinderilor de transport din alte state membre, precum și a conducătorilor auto detașați, într-o manieră accesibilă și transparentă condițiile de muncă și de încadrare în muncă, respectiv elementele constitutive ale remunerației devenite obligatorii prin acte cu putere de lege sau acte administrative naționale sau prin convenții colective care sunt general aplicabile tuturor întreprinderilor asemănătoare din zona geografică în cauză.
 • Întreprinderile de transport stabilite într-o țară terță nu beneficiază de un tratament mai favorabil decât cele stabilite într-un stat membru, inclusiv atunci când efectuează operațiuni de transport în temeiul unor acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se acordă acces la piața Uniunii sau la părți ale acesteia.
 • verificarea în trafic a timpului de lucru săptămânal maxim extins de 60 de ore
 • declarațiile de detașare vor fi depuse  prin intermediul unui formular standard multilingv al interfeței publice conectate la Sistemul de informare al pieței interne (IMI)
 • platforma IMI va fi operațională in 18 luni
 • verificarea detașării in trafic - lista documentelor este limitata la copia declarației de detașare transmisa prin IMI, înregistrări tahograf, dovezi ale operațiunilor de transport care se desfășoară în statul membru gazdă, cum ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-CMR)
 • verificarea detașării la sediul firmei prin intermediul IMI: obligația transportatorului de a transmite, prin intermediul interfeței publice conectate la IMI, după terminarea perioadei de detașare, la solicitarea directă a autorităților competente ale statelor membre în care a avut loc detașarea, documente privind remunerația conducătorului auto aferente perioadei de detașare, contractul său de muncă sau un document echivalent
 • răspunderea comună a altor actori din lanțul de distribuție, prin stabilirea de norme privind sancțiunile aplicabile expeditorilor, agenților de expediție, contractanților și subcontractanților pentru nerespectarea dispozițiilor, în cazul în care aceștia aveau cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință, având în vedere toate circumstanțele relevante, de faptul că serviciile de transport comandate au implicat încălcări ale respectivelor dispoziții
 • Angajatorii au responsabilitatea de a se asigura că conducătorii lor auto dobândesc cunoștințe cu privire la drepturile și obligațiile lor care derivă din prezenta directivă.

Pentru a veni în ajutorul firmelor de transport Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a realizat o analiză detaliată a prevederilor relevante pentru companiile de transport, nou introduse in legislație sau modificate de acest Regulament, care poate fi consultată aici

UNTRR a creat o pagină pe site-ul UNTRR, click aici, cu întrebări și răspunsuri privind problemele legate de aplicarea dispozițiilor din Pachetul Mobilitate 1. Această secțiune urmează să fie actualizată pe măsură ce primim întrebări, UNTRR urmând să le centralizeze și să le semnaleze autorităților române și Comisiei Europene pentru a le cere clarificări. Abonații UNTRR sunt încurajați să transmită întrebările lor privind Pachetul Mobilitate 1 la adresa de e-mail office@untrr.ro.

De asemenea, UNTRR organizează programul de specializare conducător auto transport rutier de mărfuri, în care sunt predate șoferilor informații actualizate privind noile prevederi ale Pachetului Mobilitate 1. Pentru înscrieri, contactați roxana.ilie@untrr.ro.

Ultima modificare a paginii: 29.07.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii