UNTRR


OBȚINEREA FORMULARULUI A1

 

Pentru obținerea formularului A1 firma apasă aici

 

 

I. Formularul tip CNPP în care documentele trebuie numerotate si indosariate în ordinea în care apar în formular (semnat și ștampilat), pentru a descărca  formularul click aici

II. Cerere pentru societăţi comerciale de transport rutier intern și internațional - pluriactivitate , pentru a descărca  formularul click aici


1. certificatul de înregistrare a societăţii, eliberat de către oficiul teritorial al registrului comerţului;


2. certificatul de atestare fiscală, eliberat de unitatea teritorială competentă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din care să rezulte că angajatorul în cauză nu are datorii la bugetul general consolidat, la data depunerii solicitării privind determinarea legislaţiei aplicabile;


*dacă agentul comercial în cauză deţine filiale, sucursale, puncte de lucru, certificatul de atestare fiscală va fi eliberat de autorităţile care colectează contribuţiile sociale pentru salariaţii pe care angajatorul intenţionează să-i detaşeze;


3. declaraţie pe proprie răspundere a angajatorului din care să rezulte numărul total de salariaţi încadraţi cu contracte individuale de muncă la data solicitării determinării legislaţiei aplicabile, numărul salariaților care își desfășoară activitatea în România și numărul salariaților detașați în alte state;


4. certificatul constatator privind situaţia angajatorului, emis de oficiul teritorial al registrului comerţului pentru luna în curs;


5. situaţii financiare actuale ale comerciantului din România sau din străinătate, verificate, aprobate şi publicate potrivit legislaţiei statului în care comerciantul are domiciliul/sediul;

*se vor prezenta ultimul bilanţ contabil depus şi înregistrat la administraţia financiară, precum şi cele mai recente balanţe de verificare analitice, semnate şi ştampilate;


6. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste cifra de afaceri realizată de acesta în România şi cea realizată de acesta pe teritoriul altor state în ultimul an, respectiv de la data înfiinţării, după caz, SAU declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste numărul de încărcări și descărcări  de mărfuri, realizate pe teritoriul României și pe teritoriul diferitelor state membre în care aceste operațiuni au avut loc, în ultimul an, respectiv de la data înfiinţării, după caz;


7. chestionar pentru determinarea legislaţiei aplicabile în caz de pluriactivitate sau declarație referitoare la tiparul de lucru al șoferilor din ultimele 12 luni și, situația estimată a tiparului de lucru pentru următoarele 12/24 luni, după caz (statele membre în care șoferii desfășoară, de regulă, activitatea); - pentru detalii aici


8. declaraţia lunară (declaratia 112) privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (anexa 1.1 – anexă angajator şi anexă 1.2 - anexă asigurat pe care angajatorul intenţionează să-l detaşeze), cu confirmarea depunerii/transmiterii la autoritățile fiscale;  - ACESTE ACTE SE DEPUN IN FORMAT ELECTRONIC PE CD/ DVD SAU USB Stick


9. actul de identitate din România al salariatului/ţilor pe care angajatorul intenţionează să-l/i detaşeze temporar pe teritoriul altui/or stat/e membru/e;  ACESTE ACTE SE DEPUN IN FORMAT ELECTRONIC PE CD/ DVD SAU USB Stick


10. contractul individual de muncă al salariatului/ţilor pe care angajatorul intenţionează să-l/i detaşeze pe teritoriul altui stat membru, din care să rezulte inclusiv:


a) durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată pe teritoriul altui stat membru;
b) moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată;
c) prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate;
d) condiţiile de climă;
e) reglementările principale din legislaţia muncii din  acea/le ţără/i;
f) obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală;
g) condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.
ACESTE ACTE SE DEPUN IN FORMAT ELECTRONIC PE CD/ DVD SAU USB Stick

UNTRR vă ajută să obșineți formularul A1, pentru mai multe detalii:

Persoană de contact:

Lorena Sandu

E-mail: lorena.sandu@untrr.ro
Tel: +40-21-336.77.88
Fax: +40-21-337.48.53
Mobil: +4-0720-999.233

Pentru mai multe informații privind formularul A1: aici
 

Ultima modificare a paginii: 08.05.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii