UNTRR


19.05.2015 - Comisia Europeană a decis să deschidă procedura de infringement împotriva Germaniei privind Legea MiLoG

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Transporturi: Comisia a deschis procedura de infringement privind aplicarea legii germane a salariului minim în sectorul transporturilor


Strasbourg, 19 mai 2015


Comisia Europeană a decis astăzi să deschidă o procedură de infringement împotriva Germaniei în legătură cu punerea în aplicare a Legii salariul minim pe economie pentru sectorul transporturilor. În urma unui schimb de informații cu autoritățile germane și o evaluare juridică detaliată a măsurilor germane, Comisia a transmis Germaniei o Scrisoare de Notificare Oficială. Aceasta constituie primul pas în cadrul procedurii de infringement.
Comisia susține în totalitate introducerea unui salariu minim pe economie în Germania, dar consideră că punerea în aplicare a Legii salariul minim pe economie tuturor operațiunilor de transport care intră pe teritoriul german restricționează într-un mod disproporționat libertatea de a presta servicii și libera circulație a mărfurilor.
În opinia Comisiei, aplicarea, cu deosebire,  a măsurilor germane asupra operațiunilor de tranzit și a anumitor operațiuni de transport internațional nu se poate justifica, deoarece creează bariere administrative disproporționate care împiedică piața internă să funcționeze în mod adecvat. Comisia consideră că măsuri mai proporționate sunt disponibile pentru a salvgarda protecția socială a lucrătorilor și pentru a asigura o concurență loială, permițând, în același timp,  libera circulație a serviciilor și a mărfurilor.
Care sunt pașii următori: Autoritățile germane au la dispoziție două luni pentru a răspunde la argumentele invocate de Comisie în Scrisoarea de Notificare Oficială.
Scrisoarea de Notificare Oficială a Comisiei se referă strict la cazul specific al legii germane și nu prejudiciază inițiativele suplimentare pe care Comisia ar putea să le ia pentru a clarifica reglementările, de exemplu, în contextul pachetului mobilității forței de muncă preconizat  a fi adoptat în cursul acestui an.
Context
Comisia susține introducerea salariului minim pe economie în Germania, care este în conformitate cu angajamentul de politică socială al acestei Comisii. Cu toate acestea, în calitate de apărătoare a tratatelor, Comisia trebuie să se asigure că aplicarea măsurilor naționale este pe deplin compatibilă cu legislația UE, în special a Directivei privind detașarea lucrătorilor (Directiva 96/71 / CE), acquis-ul în privința transporturilor și a principiului de liberă circulație a serviciilor și a mărfurilor menționat în Tratat, cu respectarea principiului proporționalității.
Germania este al 22-lea stat al UE care a introdus un salariu minim. Legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015. Salariul minim german este stabilit la 8,50 euro/oră. Legea se aplică și companiilor din afara Germaniei care prestează servicii în Germania. Companiile din afara Germaniei, în anumite sectoare, inclusiv în transporturi, sunt obligate să notifice autoritățile vamale germane prin formulare specifice furnizate de autoritățile germane. Autoritățile vamale germane sunt competente pentru controlul executării unor astfel de notificări. Sancțiunile în cazul încălcării acestor obligații de notificare pot atinge suma de 30 000 euro și 500 000 euro în cazul în care remunerația plătită nu este în conformitate cu legislația germană.

Ultima modificare a paginii: 25.05.2015

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii