UNTRR


22.04.2016 - Decretul de implementare a legii detașării lucrătorilor în Franța, informații actualizare

Decretul de implementare a legii detașării lucrătorilor în Franța

Franța a adoptat noi măsuri privind detașarea lucrătorilor în transportul rutier, intrând în vigoare pe 1 iulie 2016.

Decretul de implementare a legii Macron a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Franceze, iar textul complet (în franceză, detalii aici) poate fi consultat pe site-ul UNTRR: www.untrr.ro .

Conform interpretării IRU (și conform verificării cu Reprezentanța Permanentă a Franței la UE), noile prevederi sunt aplicabile cabotajului, transporturilor bilaterale intra-UE, numai operațiunile de tranzit fiind exceptate. La acest moment, este neclar dacă noua lege se aplică tuturor operațiunilor de cabotaj și transport bilateral pe teritoriul francez, indiferent de condiționarea privind contractul direct așa cum este aceasta stipulată de Directiva Detașării Lucrătorilor (art.1, par. 3a al Directivei 96/71). De aceea este crucial să se verifice cu autoritățile franceze dacă noile obligații se aplică în momentul în care operatorul trece frontiera franceză (așa cum este interpretarea extensivă a Directivei detașării în Germania) sau dacă trebuie să existe un contract direct între compania de transport și clientul acesteia.

Conform legii Macron, șoferul detașat în Franța are dreptul la salariul minim francez și alte elemente conform articolului 3 al Directivei 96/71 (1). Responsabilitatea revine celui care recepționează mărfurile și compania de transport trebuie să îți desemneze un reprezentant în Franța.

  1. Certificatul de detașare

Compania de transport care detașează trebuie  să prezinte un certificat de detașare. Valabilitatea acestui certificat este de maxim 6 luni.

Certificatul este întocmit în franceză  înainte de începerea primei operațiuni de detașare.

Când detașarea este realizată:

  • În numele angajatorului și sub direcția acestuia, sub un contract încheiat între acesta și recepționerul beneficiului stabilit sau operând în Franța
  • În numele angajatorului, dacă nu existăun contract între companie și recepționer

Certificatul este semnat, datat și include:

  • Numele sau denumirea firmei și adresele poștale și electronice, numerele de telefon ale companiei care angajează de obicei angajații, forma legală a companiei, numele complet, data și locul de naștere ai managerilor desemnați, indicarea agențiilor de securitate socială sau similare cărora compania le plătește contribuția de securitate socială sau echivalentul;
  • numele complet, data și locul de naștere, adresa sau reședința obișnuită, naționalitatea, data semnări contractului de angajare și legislația muncii aplicabilă contractului de angajare, calificările profesionale ale angajatului detașat (urmează să fie clarificat)
  • rata salariului orar brut, convertită în Euro dacă este cazul, și detalierea aranjamentelor firmei privind costurile legate de suportarea costurilor de cazare și masă, i.e. diurnele pentru lucrătorii detașați.
  • numele complet și adresele poștale și electronice, numerele de telefon ale reprezentantului (a se vedea mai jos)
  • referire la înregistrarea companiei în registrul național electronic al firmelor de transport (cf. at.16 al Regulamentului 1071/2009, urmează să fie clarificat)

când detașarea se efectuează între unități ale aceleiași companii sau între companii din același grup, sau e realizată în cadrul muncii temporare, certificatul mai trebuie să conțină:

Numele sau denumirea firmei și adresele poștale și electronice, numerele de telefon și numărul de identificare SIRET al companiei sau instituției gazdă din Franța unde este detașat angajatul, data de începere a detașării și data programată de terminare, aranjamentul costurilor de călătorie și posibil  adresa locului de cazare a angajatului.

2. Obligația desemnării unui reprezentant în Franța

Angajatorul care detașează un angajat, i.e. compania străină, trebuie să își desemneze un reprezentant al companiei în Franța, responsabil cu legătura cu organismele de supervizare pe durata furnizării serviciului. Durata minimă de desemnare a reprezentantului este de minim 18 luni după detașare.

3. Obligația de păstrare a dovezilor și înregistrărilor

Certificatul de detașare mai sus menționat este încheiat în 2 exemplare, unul dintre acestea este dat angajatului pentru  fi ținut la bordul vehiculului, iar celălalt este ținut de reprezentantul desemnat al companiei sau de către compania angajatoare a lucrătorului detașat.

Suplimentar, următoarele documente trebuie ținute la bordul vehiculului:

  • Contractul de angajare al șoferului
  • Dacă este cazul, o copie tradusă în franceză a contractelor colective de muncă aplicabile contractului de angajare

 

4. Potențiale sancțiuni penale și administrative

Valoarea amenzii nu va depăși 2000 Euro per angajat detașat și nu va fi mai mult de 4000 Euro în cazul repetării într-un an de la data notificării rimei amenzi.

Valoarea totală a amenzii nu poate depăși 500.000 Euro.

__________________

(1)

(a) perioadele maxime de lucru și perioadele minime de odihnă;

(b) durata minimă a concediilor anuale plătite;

(c) salariul minim, inclusiv plata orelor suplimentare; prezenta literă nu se aplică sistemelor complementare de pensii;

(d) condițiile de punere la dispoziție a lucrătorilor, în special de către întreprinderile cu încadrare în muncă temporară;

(e) securitatea, sănătatea și igiena la locul de muncă;

(f) măsurile de protecție aplicabile condițiilor de muncă și de încadrare în muncă a femeilor însărcinate sau care au născut de curând, a copiilor și a tinerilor;

(g) egalitatea de tratament între bărbați și femei, precum și alte dispoziții în materie de nediscriminare.

 

Ultima modificare a paginii: 28.04.2016

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii