UNTRR


16.06.2016, Comisia Europeană - Comunicat de presă: Comisia ia măsuri legale împotriva aplicării sistematice a legislației franceze și germane privind salariul minim în sectorul transporturilor

Comisia Europeană - Comunicat de presă
Transport: Comisia ia măsuri legale împotriva aplicării sistematice a legislației franceze și germane privind salariul minim în sectorul transporturilor


Bruxelles, 16 iunie 2016

Astăzi, Comisia Europeană a decis să ia măsuri legale împotriva Franței și Germaniei din cauza consecințelor aplicării legilor acestor țări cu privire la salariul minim în sectorul transportului rutier.

Deși sprijină pe deplin principiul unui salariu minim, Comisia consideră că aplicarea sistematică a legislației salariului minim din Franța și Germania pentru toate operațiunile de transport care ating teritoriile respectivelor țări, restricționează în mod disproporționat libertatea de a presta servicii și libera circulație a mărfurilor .

În urma unui schimb de informații cu autoritățile franceze și a unei evaluări juridice aprofundate a legislației franceze aplicabile, care va intra în vigoare la 1 iulie 2016, Comisia a decis să trimită o scrisoare de notificare formală către Franța. Aceasta constituie un prim pas în cadrul procedurii de infringement privind încălcarea dreptului comunitar.

În plus, Comisia a decis să trimită o scrisoare suplimentară de notificare formală autorităților germane. Aceasta urmează lansării unei proceduri de infringement în mai 2015 și discuțiilor ulterioare aprofundate cu autoritățile germane în vederea ajungerii la o soluție amiabilă. Cu toate acestea, nici răspunsul autorităților germane la scrisoarea de notificare formală și nici discuțiile ulterioare nu au înlăturat principalele preocupări ale Comisiei.

În ambele cazuri, Comisia consideră că aplicarea salariului minim pentru anumite operațiuni de transport internațional având doar o legătură marginală cu teritoriul statului membru gazdă nu poate fi justificată, deoarece creează bariere administrative disproporționate, care împiedică piața internă să funcționeze în mod corespunzător. Comisia consideră că ar trebui luate mai multe măsuri proporționale pentru a garanta protecția socială a lucrătorilor și pentru a asigura o concurență loială, în același timp permițând libera circulație a serviciilor și a mărfurilor.

Autoritățile franceze și germane au acum două luni pentru a răspunde la argumentele avansate de Comisie.

Context

Comisia sprijină principiul unui salariu minim, deoarece asigură echitatea socială și corespunde angajamentului de politică socială al Comisiei Juncker. Cu toate acestea, în calitate de gardian al tratatelor, Comisia trebuie să se asigure, de asemenea, că aplicarea măsurilor naționale este pe deplin compatibilă cu legislația UE. Aceasta include actuala directivă a detașării lucrătorilor (Directiva 96/71/CE), Directiva de implementare (Directiva 2014/67/UE) care trebuie să fie transpusă în legislația națională până la 18 iunie 2016, legislația actuală privind transporturile și principiul liberei circulații a serviciilor și mărfurilor înscris în Tratat și având în vedere principiul proporționalității.

În 2015, Franța a adoptat o lege cu privire la aplicarea salariului minim francez în sectorul transporturilor. Salariul minim se aplică la cabotaj [1] și la toate operațiunile de transport internațional (excluzând tranzitul). Actul de implementare (Décret) a fost adoptat pe 07 aprilie 2016, stabilind cerințe stricte de aplicare și administrative, inclusiv obligația de a stabili un reprezentant pe teritoriul francez, responsabil pentru păstrarea înregistrărilor privind munca și ștatele de plată ale lucrătorului detașat în scopul controalelor, timp de 18 luni de la data ultimei situații de detașare. Legea va intra în vigoare la 1 iulie în 2016.

Actul privind salariul minim din Germania a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Legea se aplică și companiilor din afara Germaniei care furnizează servicii în Germania. Companiile stabilite în afara Germaniei, din anumite sectoare, inclusiv cel de transport, sunt obligate să notifice autoritățile vamale germane prin formulare specifice. Sancțiunile pentru încălcarea acestor obligații de notificare pot ajunge până la 30 000 € , respectiv 500 000 € în cazul în care remunerația plătită nu respectă legea germană.

Pe 8 martie 2016, Comisia a propus o revizuire a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor. În plus, inițiativele viitoare pentru sectorul de transport rutier ar trebui să contribuie la o mai mare claritate și o mai bună implementare a regulilor aplicabile contractelor de muncă în sectorul transporturilor și pot aborda provocările specifice pe care aplicarea dispozițiilor Directivei privind detașarea lucrătorilor le ridică în acest sector specific.

[1] Cabotajul se referă la transportul rutier național de mărfuri efectuat de transportatori nerezidenți în mod temporar într-un stat membru gazdă.

Ultima modificare a paginii: 16.06.2016

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii