UNTRR


Pandemia de COVID-19 [Regulamentul (UE) 2021/267 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2021 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul persistenței crizei provocate de pandemia de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, amânarea anumitor controale periodice și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor și prelungirea anumitor perioade menționate în Regulamentul (UE) 2020/698 (1)] (2021/C 76 I/23)

Pandemia de COVID-19

[Regulamentul (UE) 2021/267 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2021 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul persistenței crizei provocate de pandemia de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, amânarea anumitor controale periodice și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor și prelungirea anumitor perioade menționate în Regulamentul (UE) 2020/698 (1)]

(2021/C 76 I/23)

România

Data informării Comisiei: 2.3.2021

România a decis, în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) 2021/267 al Parlamentului European și al Consiliului, să nu aplice dispoziția sau dispozițiile următoare:

articolul 4 alineatul (1) privind inspecțiile periodice ale tahografelor în transportul rutier în temeiul Regulamentului (UE) nr. 165/2014 (2);

articolul 4 alineatul (2) privind reînnoirea cardurilor de conducător auto în temeiul Regulamentului (UE) nr. 165/2014;

articolul 4 alineatul (3) privind înlocuirea cardurilor de conducător auto în temeiul Regulamentului (UE) nr. 165/2014;

articolul 5 alineatul (1) privind termenele pentru inspecțiile tehnice periodice ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora în temeiul Directivei 2014/45/UE (3);

articolul 5 alineatul (2) privind valabilitatea certificatelor de inspecție tehnică în temeiul Directivei 2014/45/UE;

articolul 7 alineatul (1) privind valabilitatea licențelor comunitare pentru transportul rutier de marfă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 (4);

articolul 7 alineatul (2) privind valabilitatea atestatelor de conducător auto în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1072/2009;

articolul 8 alineatul (1) privind valabilitatea licențelor comunitare pentru transportul de pasageri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 (5);

articolul 11 alineatul (2) privind termenele pentru finalizarea verificărilor periodice ale mecanicilor de locomotivă în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), în ceea ce privește exclusiv termenele pentru finalizarea examinărilor medicale periodice menționate la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2007/59/CE și în anexa II la aceasta;

articolul 14 alineatul (1) privind termenele pentru supunerea la examene medicale în temeiul Directivei 96/50/CE (7);

articolul 15 alineatul (1) privind valabilitatea certificatelor unionale de navigație interioară în temeiul Directivei (UE) 2016/1629 (8);

articolul 15 alineatul (2) privind valabilitatea documentelor care intră sub incidența Directivei (UE) 2016/1629 și care sunt eliberate în temeiul Directivei 2006/87/CE (9);

articolul 16 alineatul (1) privind termenele pentru efectuarea revizuirii periodice a evaluărilor securității instalațiilor portuare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 725/2004 (10);

articolul 16 alineatul (2) privind termenele de 18 luni pentru efectuarea diferitelor tipuri de exerciții în temeiul Regulamentului (CE) nr. 725/2004;

articolul 17 alineatul (1) privind termenele pentru efectuarea revizuirii evaluărilor securității portuare și a planurilor de securitate portuară în temeiul Directivei 2005/65/CE (11);

articolul 17 alineatul (2) privind termenele de 18 luni pentru efectuarea exercițiilor de pregătire în temeiul Directivei 2005/65/CE.


(1)  JO L 60, 22.2.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).

(3)  Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (JO L 127, 29.4.2014, p. 51).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (JO L 300, 14.11.2009, p. 88).

(6)  Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar (JO L 315, 3.12.2007, p. 51).

(7)  Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind armonizarea condițiilor de obținere a brevetelor de comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare din Comunitate (JO L 235, 17.9.1996, p. 31).

(8)  Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (JO L 252, 16.9.2016, p. 118).

(9)  Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 82/714/CEE a Consiliului (JO L 389, 30.12.2006, p. 1).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare (JO L 129, 29.4.2004, p. 6).

(11)  Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securității portuare (JO L 310, 25.11.2005, p. 28).

Ultima modificare a paginii: 08.03.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii