UNTRR


Comisia Europeană prelungește și extinde cadrul temporar pentru a sprijini în continuare companiile afectate de criza COVID-19

Comisia Europeană a decis să prelungească și să extindă domeniul de aplicare al Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat adoptat la 19 martie 2020 pentru a sprijini economia în contextul pandemiei. Toate secțiunile Cadrului temporar sunt prelungite cu șase luni, respectiv până la 30 iunie 2021, iar secțiunea care permite acordarea de sprijin pentru recapitalizare este prelungită cu trei luni, respectiv până la 30 septembrie 2021.

Prelungirea cadrului temporar

Inițial, cadrul temporar urma să expire la 31 decembrie 2020, cu excepția măsurilor de recapitalizare care puteau fi acordate până la 30 iunie 2021. Prin modificarea propusă pe 13.10.2020 se prelungește perioada de valabilitatea a dispozițiilor Cadrului temporar, pragurile actuale fiind menținute, pentru o perioadă suplimentară de șase luni, respectiv până la 30 iunie 2021, cu excepția măsurilor de recapitalizare care se prelungesc cu trei luni, respectiv până la 30 septembrie 2021.

Obiectivul este de a le permite statelor membre să sprijine întreprinderile în contextul crizei provocate de epidemia de COVID-19, în special în cazurile în care necesitatea sau capacitatea de a utiliza cadrul temporar nu s-a materializat integral până în prezent, asigurând totodată condiții de concurență echitabile. Înainte de 30 iunie 2021, Comisia va revizui și va analiza necesitatea de prelungire sau de adaptare ulterioară a cadrului temporar.

Sprijin pentru costurile fixe neacoperite ale întreprinderilor

Prin această modificare se introduce, de asemenea, o nouă măsură care să le permită statelor membre să sprijine întreprinderile care se confruntă cu o scădere a cifrei de afaceri în cursul perioadei eligibile de cel puțin 30 % comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 ca urmare a epidemiei de COVID-19. Sprijinul va contribui la o parte din costurile fixe ale beneficiarilor care nu sunt acoperite de veniturile lor, în limita a cel mult 3 milioane EUR pe întreprindere. Sprijinirea acestor întreprinderi printr-o contribuție temporară la o parte din costurile înregistrate are ca scop prevenirea deteriorării capitalului lor, menținerea activității economice a acestora și asigurarea unei platforme solide în vederea redresării. Acest lucru permite acordarea unui ajutor mai bine direcționat către întreprinderile care evident au nevoie de ajutor.

Ieșirea statului din participația la întreprinderile deținute anterior de stat

Comisia a adaptat totodată condițiile pentru măsurile de recapitalizare prevăzute în cadrul temporar, în special condițiile pentru ieșirea statului din recapitalizarea întreprinderilor în care statul era un acționar existent înainte de recapitalizare. Modificarea permite statului să iasă din capitalul propriu al unor astfel de întreprinderi prin intermediul unei evaluări independente; acesta își poate restabili totodată participația anterioară și poate continua garanțiile pentru a menține concurența efectivă pe piața unică.

Prelungirea eliminării temporare a tuturor țărilor de pe lista țărilor cu riscuri asigurabile pe piața privată în temeiul Comunicării privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt

În fine, având în vedere că există în continuare o insuficiență generală de capacitate a sectorului privat de a acoperi toate riscurile justificabile din punct de vedere economic pentru exporturile către țări care figurează pe lista țărilor cu riscuri asigurabile pe piața privată, modificarea prevede prelungirea până la 30 iunie 2021 a eliminării temporare a tuturor țărilor de pe lista țărilor cu riscuri asigurabile pe piața privată în temeiul Comunicării privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt.

Context privind cadrul temporar și activitățile în curs de sprijinire a Mecanismului de redresare și reziliență

La 19 martie 2020, Comisia a adoptat, în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, un nou cadru temporar privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul epidemiei de COVID-19. Cadrul temporar a fost modificat pentru prima dată la 3 aprilie 2020, sporindu-se posibilitățile de a oferi sprijin public pentru cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru combaterea epidemiei de COVID-19, pentru a proteja locurile de muncă și pentru a sprijini în continuare economia. Cadrul a fost ulterior modificat la 8 mai, pentru a permite măsuri de recapitalizare și de datorie subordonată, și la 29 iunie 2020, pentru a sprijini în continuare microîntreprinderile, întreprinderile mici și startupurile și pentru a stimula investițiile private.

Cadrul temporar recunoaște faptul că întreaga economie a UE se confruntă cu perturbări grave. Acesta le permite statelor membre să recurgă la flexibilitatea deplină prevăzută în normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia, limitând totodată orice consecințe negative care ar putea afecta condițiile de concurență echitabile de pe piața unică.

De asemenea, pe măsură ce Europa trece din etapa de gestionare a crizei în etapa de redresare economică, controlul ajutoarelor de stat va însoți și va facilita punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență. În acest context, Comisia:

va colabora cu statele membre pentru a asigura compatibilitatea cu normele privind ajutoarele de stat a proiectelor de investiții sprijinite de Mecanismul de redresare și reziliență. Într-adevăr, anumite investiții în infrastructură și sprijinul direct acordat cetățenilor nu intră în domeniul de aplicare al normelor privind ajutoarele de stat și multe măsuri nu trebuie notificate, deoarece intră sub incidența exceptărilor pe categorii;

va oferi orientări statelor membre în ceea ce privește proiectele de investiții emblematice, inclusiv prin furnizarea de modele și

va urmări revizuirea principalelor norme în materie de ajutoare de stat până la sfârșitul anului 2021 pentru a ține seama de tranziția verde și digitală.

De asemenea, Comisia va evalua domeniile în care ar putea fi simplificate și mai mult normele privind ajutoarele de stat în vederea atingerii obiectivelor privind redresarea. Comisia va trata cu prioritate toate notificările privind ajutoarele de stat primite de la statele membre în contextul Mecanismului de redresare și reziliență.

Sursa: Comisia Europeană

 





Ultima modificare a paginii: 14.10.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii