UNTRR


Punctul de vedere al Cabinetului de Av. Paulopol referitor la șomajul tehnic - procedură și implicații fiscale

Situatia economica actuala provocata de pandemia cu virusul SARS-COV-2 (Covid 19, Coronavirus) a declansat aparitia unei serii de acte normative ce au ca scop estomparea efectelor acesteia.
Printre subiectele de interes in mediul economic privat este cel al somajului tehnic, reglementat si adnotat ulterior printr-o serie de acte normative.
Astfel, in seara zilei de 30 martie 2020 a intrat in vigoare o ordonanta de urgenta privind modificarea OUG 30/2020 (cea care initial reglementa aspecte ce tin de acordarea somajului tehnic).
In cele ce urmeaza va vom prezenta un ghid complet privind conditiile si modul prin care puteti beneficia de Indemnizatia privind somajul tehnic (denumita mai departe „Indemnizatia”).

Concluzii pe scurt:
in cazul in care doriti sa beneficiati de Indemnizatie, conditiile sunt urmatoarele si trebuie sa urmati urmatorii pasi:

 1.  Societatea dumneavoastra trebuie sa fie afectata de instituirea starii de urgenta (direct sau indirect). Aceasta situatie se poate concretiza prin suspendarea anumitor contracte, volum de munca scazut, etc.
 2.  Puteti trimite in somaj mai mult de 75% din personal, insa Indemnizatia acordata va fi in cuantum maxim de 75% din salariu mediu brut pe economie per salariat;
 3.  Trebuie indeplinita procedura de trimitere a personalului in somaj tehnic mai inante de depunerea cererii de obtinere a Indemnizatiei;
 4.  Imediat dupa inchiderea contabila a lunii, trebuie sa depuneti cererea de acordare a Indemnizatiei pentru angajatii trimsi in prealabil in somaj tehnic;
 5.  In 15 zile de la depunerea cererii, in conturile dumneavoastra vor fi transferate sumele aferente Indemnizatiei brute a angajatilor;
 6.  In termen de 3 zile lucratoare de la pasul anterior trebuie sa faceti plata salariilor nete angajatilor;
 7.  Pana pe 25 ale lunii urmatoare primirii sumelor de bani aferente Indemnizatiilor trebuie achitate contributiile aferente;

Explicatii detaliate
Cine poate beneficia de Indemnizatia privind somajul tehnic?
Orice societate sau PFA/PFI/II/IF care in mod direct sau indirect a fost afectata de masurile luate impotriva pandemiei Covid 19 si care intrerupe total sau partial activitatea. Spre deosebire de vechea reglementare, nu se mai face deosebire intre firmele afectate direct (ex. restaurante, cabinete stomatologice) si cele afectate indirect.
De asemenea, s-a eliminat conditia ca societatea sa inregistreze venituri mai mici (ex. cu 25%) fata de lunile precedente.
Astfel, orice societate ce inregistreaza probleme economice (suspendari de contracte, rezilieri de contracte, etc.) poate beneficia de Indemnizatia de somaj tehnic.

Ce Indemnizatie primesc ?
Precizam faptul ca Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor de somaj. Cuantumul Indemnizatiei este de 75% din salariul mediu brut pe economie. Salariul mediu brut pe economie este in prezent de 5.429 lei astfel că indemnizația maxima brută este de 4.071 lei.

Astfel, avem urmatoarele situatii:

 1.  Salariul angajatului este mai mic sau egal cu 5429 lei brut, caz in care Indemnizatia este de 75% din salariu brut si este acoperita integral de catre stat (cu titlu de exemplu, un salariat cu un salariu brut de 3000 lei, va intra in somaj tehnic cu 75% din salariul brut, adica 2250 lei, iar Indemnizatia va acoperi intreaga suma de 2250 lei);
 2.  Salariul angajatului este mai mare de 5329 lei brut, caz in care Indemnizatia va fi in cuantum de 4071 lei, iar diferenta pana la 75% din salariul brut al angajatului va fi suportata de angajator doar daca bugetul acestuia permite (cu titlu de exemplu, un angajat cu un salariu brut de 10.000 lei va primi o Indemnizatie de 4071 brut de la stat. Daca bugetul angajatorului permite, va primi diferenta bruta pana la 7500 lei);
Foarte important, s-a eliminat conditia acordarii Indemnizatiei doar pentru 75% din angajatii societatilor care sunt afectate in mod indirect de pandemie.  Astfel, indiferent ca activitatea societatii dumneavoastra a fost afectata total sau partial, ca un efect direct sau indirect al actelor normative intrate in vigoare, puteti beneficia de Indemnizatie pentru toti angajatii dumneavoastra care intra in somaj tehnic.

Procedura de initiere a somajului tehnic
In acest sens se poate adopta o decizie colectiva sau decizii individuale de suspendare a contractelor individuale de munca din initiativa angajatorului. Decizia trebuie sa fie solid motivata (ex. in caz de intrerupere sau reducere temporară a activitatii,  si numai pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similar). Temeiul de drept al deciziei colective este dat de art. 52, alin. 1, lit c) din Legea 53 / 2003 privind Codul Muncii

Decizia de suspendare se va inregistra pentru fiecare salariat in parte in Revisal astfel:  data de inceput a suspendarii -  se va inregistra cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii iar data de incetare a acesteia – cel mai tarziu in ziua anterioara datei incetarii suspendarii. Procedura de inregistrare este data de art 4 alin. (1) lit. e) corob cu art. 3 alin. (2) lit. o) din H.G. nr. 905/2017

Legea nu arata clar ca decizia s-ar comunica angajatului insa pentru siguranta recomandam ca decizia sa se comunice celui in cauza (fiecarui angajat vizat) si sa contina prevederea ca poate fi contestata in termenul legal;

Procedura de obtinere a Indemnizatiei
Fiecare societate care doreste obtinerea Indemnizatiei depune la AJOFM urmatoarele documente:

 1.  O cerere pentru acordarea Indemnizatiei;
 2.  O declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile legale de acordare a Indemnizatiei, insotita de lista angajatilor care beneficiaza de somaj tehnic;
Nu mai este necesara obtinerea prealabila a unui certificat de situatii de urgenta.
Documentele mentionate pot fi depuse in luna urmatoare lunii pentru care se solicita somajul tehnic (ex. pentru luna martie, cererea se depune in aprilie, pentru luna aprilie, cererea se depune in mai).
Plata Indemnizatiei se face in termen de 15 zile de la depunerea documentelor.

Acordarea Indemnizatiei, plata salariilor si a contributiilor
Cu titlu de noutate fata de vechea reglementare, salariul net al angajatului se plateste dupa primirea Indemnizatiei de catre angajator, in termen de maximum 3 zile lucratoare. (exemplu, pentru luna aprilie se depune cerere de plata a indemnizatiei pe data de 4 mai, maximum in 15 zile calendaristice vi se face viramentul Indemnizatiei in cont, iar in 3 zile lucratoare de la data viramentului aveti obligatia de a plati salariile nete ale angajatilor in cuantumurile precizate mai sus).

In ceea ce priveste contributiile aferente salariilor, acestea se declara si se platesc pe 25 ale lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj (deci dupa primirea Indemnizatiei de catre angajator, din cuantumul Indemnizatiei brute).

Alte mentiuni:
Daca un angajat are mai multe contracte de munca dintre care cel putin un contract cu norma intreaga este activ pe perioada starii de urgenta, acest salariat nu beneficiaza de Indemnizatie. Verificati aceasta situatie cand depuneti cererea de Indemnizatie si anexa persoanelor care doriti sa beneficieze de Indemnizatie!

Daca un angajat are mai multe contracte de munca si toate sunt suspendate in perioada starii de urgenta, angajatul beneficiaza de Indemnizatia.

Dan Paulopol-Necula
Managing Partner
dan.paulopol@paulopol.ro
16 Splaiul Unirii, 4th floor, room 402
Bucharest 4, RO - 040035
Romania
Fax: (004) 021 387 34 78
Cell: (+40) 720 722 582
www.paulopol.ro

Ultima modificare a paginii: 03.04.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii