UNTRR


Punctul de vedere al Cabinetului de Av. Paulopol privind Ordonanta de Urgenta nr. 70/2020 care contine o serie de masuri "tranzitorii" intre starea de urgenta si starea de alerta

Va informam ca recent a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta nr. 70/2020 care contine o serie de masuri "tranzitorii" intre starea de urgenta si starea de alerta. Va transmitem prezenta informare cu principalele masuri adoptate:

Cu privire la amanarea ratelor in contractele de credit si de leasing

S-a prelungit pana la 15.06.2020, termenul limita pentru depunerea solicitarilor de amanare a platii ratelor pentru contractele de credit si leasing, conform OUG 37/2020.

Cu privire la Certificatele de Situatii de urgenta

Se prelungeste pana la data de 15.06.2020 termenul in care se pot obtine certificate de situatii de urgenta, la cerere.

S-a adaugat luna mai 2020 ca factor de referinta pentru obtinerea CSU, respectiv acum se poate obtine CSU ca urmare a diminuarii veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretate.

Detinatorii de CSU albastru (respectiv operatorii care si-au intrerupt total sau partial activitatea ca urmare a deciziilor luate de autoritatile publice), pot beneficia de urmatoarele facilitati fiscale conform OUG 69/2020:

a. reducerea impozitului anual pentru cladirile nerezidentiale, cu o cota de pana la 50% din impozit, pentru durata starii de urgenta, cu respectarea unor conditii. Reducerea se va stabili prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pana la data de 14.08.2020;

b. pentru persoanele care utilizeaza un loc public, se poate reduce taxa pentru utilizarea spatiului public, cu o cota de pana la 50% din taxa, pentru durata starii de urgenta. Reducerea se va stabili prin hotarare a consiliului local sau, dupa caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pana la data de 14.08.2020;

Cu privire la intreruperea serviciilor de utilitati

In ceea ce priveste furnizorii de utilitati, mai exact: operatorii de transport si distributie energie electrica si gaze naturale, precum si operatorii de apa, canal si salubritate sunt obligati sa asigure continuitatea furnizarii serviciilor pe intreaga perioada a starii de alerta. Debransarea sau, dupa caz, deconectarea se amana pana la incetarea starii de alerta.

Cu privire la valabilitatea documentelor oficiale
Documentele eliberate de institutiile si autoritatile publice, inclusiv actele de identitate al caror termen de valabilitate a expirat inainte cu cel mult 15 zile de la instituirea starii de urgenta (15.03.2020), isi mentin valabilitatea pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta, respectiv pana la 15.08.2020.

Valabilitatea prelungirii numerelor de inmatriculare provizorie, precum si, in unele cazuri, a dovezilor inlocuitoare ale permiselor de conducere, se mentine  pana la data de 30.06.2020.

Cu privire la formalitatile efectuate la Registrul Comertului
Pana la data de 15.11.2020, declaratiile pe proprie raspundere pot avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si pot fi transmise la Registrul Comertului fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier. Declaratiile pe proprie raspundere pot fi date si in forma autentica, certificata de avocat sau direct la registrul comertului.

Pana la data de 15.11.2020, specimenul de semnatura poate fi dat sub semnatura privata, fara nicio alta formalitate sau poate fi legalizat de notarul public, certificat de avocat ori dat direct la registrul comertului.

Pana la 01.11.2020, declaratia privind beneficiarul real pentru societatile infiintate inainte de 21.07.2019 poate fi depusa la registrul comertului sub forma de inscris sub semnatura privata, forma electronica sau in forma autentica, certificata de avocat ori data direct la registrul comertului.

Cu privire la zilele libere acordate parintilor
Numarul de zile libere platite acordate unuia dintre pariniti ( in situatia suspendarii cursurilor sau a inchiderii temporare a unitatilor de invatamant ) pentru supravegherea copiilor, se stabileste si pe perioada starii de alerta, pana la incheierea cursurilor anului scolar 2019 - 2020.

Va reamintim faptul ca pentru fiecare zi libera acordata parintelui supraveghetor, angajatorul acorda o indemnizatie  decontata de stat, care se plateste din capitolul aferent cheltuielior de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si al carei cuantum este de 75% din salariul de baza, dar nu mai mut de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Cu privire la valabilitatea contractelor colective de munca si masurile in domeniul dreptului muncii
Valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective se mentine pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta, adica din data de 14 mai 2020.

Prin derogare de la dispozitiile Codului Muncii, angajatorii din sistemul privat care au un numar mai mare de 50 de salariati, au obligatia de a stabili programe individualizate de munca, fara acordul salariatilor, astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval de o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, intr-un interval de trei ore.  Programul de munca individualizat si modul de repartizare al acestuia pe zile, se stabilesc in actul aditional la contractul individual de munca. Masura se aplica angajatilor care lucreaza in aceeasi unitate.

1.      Masurile privind somajul tehnic s-au prelungit pana la 31.05.2020. Asadar, facilitatile precum indemnizatia de somaj, precum si toate celelalte prevederi ale OUG 30/2020, asa cum vi le detaliam in informarile noastre din 31.03.2020 si urmatoarele, se mentin neschimbate pana la 31.05.2020.

Pentru mai multe detalii despre oricare dintre aceste masuri, echipa Paulopol vă stă la dispoziție.

Dan Paulopol-Necula
Managing Partner
dan.paulopol@paulopol.ro
16 Splaiul Unirii, 4th floor, room 402
Bucharest 4, RO - 040035
Romania
Fax: (004) 021 387 34 78
Cell: (+40) 720 722 582

www.paulopol.ro

Ultima modificare a paginii: 20.05.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii