UNTRR


Punctul de vedere al Cabinetului de Av. Paulopol privind facilitățile fiscale în contextul economic creat de răspândirea SARS-CoV-2

In contextul economic creat de raspandirea noului coronavirus SARS-CoV-2, au fost adoptate OUG nr. 69/2020 (in vigoare din 14.05.2020) si Legea nr. 54/2020 (in vigoare din 18.05.2020), prin care au fost reglementate fie facilitati fiscale noi, fie facilitati menite sa vina in continuarea celor initial stabilite pentru perioada starii de urgenta.

Va prezentam in continuare, in mod succint, principalele masuri adoptate prin cele doua acte normative mai sus indicate:

A.   Anularea dobanzilor si penalitatilor pentru obligatiile scadente la 31.03.2020;

B.   Se acorda o reducere de 50% aferent impozitului anual pe cladiri;

C.   Noul termen al Declaratiei Unice si bonificatii de pana la 10%;

D.   Bonificatii de 10% la impozitul pe profit si impozitul pe venitul microintreprinderilor

I. Masuri fiscale instituite prin OUG nr. 69/2020

A. Anularea unor obligatii fiscale accesorii aferente obligatiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central sau de catre alte institutii sau autoritati publice (cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale)

De aceste masuri pot beneficia toate categoriile de debitori, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Contribuabilii care figureaza cu obligatii bugetare, inclusiv fiscale, restante la 31 martie 2020  pot beneficia de anularea dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale, daca indeplinesc urmatoarele conditii:

- platesc obligatiile bugetare principale care sunt restante la 31 martie 2020;

- achita integral obligatiile curente (cele nascute dupa 31 martie 2020);

- depun toate declaratiile fiscale si cererea de anulare a accesoriilor pana la 15 decembrie 2020;

De asemenea, se pot anula obligatiile accesorii aferente si urmatoarelor categorii de obligatii principale:

- obligatiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declaratie rectificativa, cu scadenta anterioara datei de 31 martie 2020 inclusiv;

– obligatiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv daca la aceasta data contribuabilul are in sold doar accesorii, iar obligatiile bugetare principale au fost integral stinse;

- obligatiilor stabilite suplimentar de organul de control in cazul contribuabililor care au in derulare o inspectie fiscala, daca platesc aceste obligatii pana la termenul de plata stabilit in decizia de impunere si daca depun cererea de anulare a accesoriilor in termen de 90 de zile de la data comunicarii deciziei.

De asemenea, OUG nr. 69/2020 prevede posibilitate ca, in anumite conditii, aceasta anulare sa se aplice si debitorilor care beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale.

Modul de aplicare a procedurii de anulare a obligatiilor accesorii se va stabili prin ordin al ministrului finantelor publice sau de conducatorul institutiei sau autoritatii publice (in functie de organul care administreaza respectiva obligatie de plata). Vom urmari aparitia acestor acte administrative si va vom informa.

Anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 datorate bugetelor locale se aplica doar daca unitatile administrativ-teritoriale vor adopta o asemenea masura, OUG nr. 69/2020 neinstituind o obligatie, in acest sens, in sarcina autoritati.

B. Facilitati la plata impozitului anual/taxei lunare pe cladiri si a taxei si chiriei pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare

Aceste facilitati privesc persoanele fizice sau juridice care datoreaza impozitul anual pe cladiri nerezidentiale (indiferent daca acestea sunt folosite pentru activitati economice chiar de catre proprietar sau de persoane care detin doar dreptul de folosinta) sau taxa lunara pe cladiri.

Facilitatile nu sunt acordate direct in temeiul OUG nr. 69/2020, ci este necesar ca acestea sa fie adoptate prin hotarari ale consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului Bucuresti pana la data de 14.08.2020.

Facilitatile pot consta in:

a) reducerea impozitului anual pe cladiri nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitate economica, cu o cota de pana la 50%;

b) scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de catre concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau folosinta a unei cladiri proprietatea publica sau privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale.

Reducerea de la pct a) de mai sus se acorda, in anumite conditii, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta, proprietarii sau utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total  activitatea economica sau detin certificatul pentru situatii de urgenta care atesta intreruperea partiala a activitatii (Certificatul Albastru).

Totodata, OUG nr. 69/2020 prevede posibilitatea ca aceleasi consilii locale sa poata hotari si cu privire la posibilitatea scutirii contribuabililor de la plata taxei pentru utilizarea temporara a locurilor publice, precum si conditiile in care contribuabilul poate accesa o asemenea facilitate.

Totodata, in perioada 14.05.2020 – 31.08.2020, taxa si chiria datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare va fi datorata doar pentru acele panouri decorate cu reclama comerciala si doar proportional cu perioada folosirii efective in scopuri publicitare.

Reamintim ca impozitul pe cladiri trebuie platit pana la data de 30 iunie 2020. Daca plata se face si ulterior se obtine facilitatea reducerii impozitului, diferenta platita in plus poate fi recuperata sau compensata.

C. Prelungirea termenului de depunere a Declaratiei Unice si acordarea unor bonificatii de pana la 10% din impozitul si contributiile sociale obligatorii (CAS, CASS) aferente veniturilor/castigurilor obtinute in 2019

Aceste prevederi vizeaza persoanele fizice care au obligatia depunerii Declaratiei Unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale (de ex. cele care obtin venituri din activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, agricultura, chirii, castiguri de capital).

Conform OUG nr. 69/2020, termenul de depunere a Declaratiei Unice de catre contribuabilii pentru veniturile/castigurile obtinute de persoane fizice in anul 2019, precum si termenul de plata a impozitului si contributiile sociale obligatorii (CAS, CASS) aferente veniturilor/castigurilor obtinute in 2019, au fost prelungite pana la data de 30 iunie 2020.

Totodata, acesti contribuabili vor primi bonificatie de la 10% daca vor depune Declaratia Unica prin mijloace electronice de transmitere la distanta si vor achita integral impozitul si contributiile aferente pana la noul termen.

In cazul in care contribuabilul doar va achita impozitul sau contributiile pana la 30 iunie 2020, fara a depune on-line Declaratia Unica, vor beneficia doar de o bonificatie de 5%.

Contribuabilii care au depus deja Declaratia Unica si/sau care au platit deja obligatiile fiscale aferente pot beneficia de bonificatie prin depunerea unei declaratii rectificative pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv. In cazul in care plata obligatiilor fiscale anuale datorate pentru anul 2019 a fost deja efectuata, aceasta se ia in considerare pentru acordarea bonificatiilor, iar sumele achitate in plus sunt utilizate pentru compensarea altor obligatii fiscale sau pot fi restituite.

II. Masuri fiscale stabilite prin Legea nr. 54/2020

Legea nr. 54/2020 aproba si completeaza OUG nr. 33/2020 si reglementeaza suplimentar bonificatiile acordate platitorilor de impozit pe profit si impozit pe veniturile microintreprinderilor aferente trimestrelor II si III din anul 2020.

Mai exact, contribuabilii platitori de impozit pe profit (indiferent de sistemul de declarare si plata) si impozit pe venitul microintreprinderilor, care platesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, si 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiaza de o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului datorat.

Dan Paulopol-Necula
Managing Partner
dan.paulopol@paulopol.ro
16 Splaiul Unirii, 4th floor, room 402
Bucharest 4, RO - 040035
Romania
Fax: (004) 021 387 34 78
Cell: (+40) 720 722 582
www.paulopol.ro

 

Ultima modificare a paginii: 22.05.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii