UNTRR


LEGISLATIE/ SANCTIUNI CORONAVIRUS/ FORMULARE

ORDIN nr. 1926 din 7 mai 2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 7 mai 2020 privind modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 9 aprilie 2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2- act sintetic la 12.05.2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 7 mai 2020 privind modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 martie 2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori- act sintetic la 12.05.2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 26 martie 2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative- act sintetic la 12.05.2020

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 10 din 27.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 15 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

ORDIN nr. 935 din 14 aprilie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

ORDIN nr. 890 din 16 aprilie 2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei şi motorinei pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 15 aprilie 2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 aprilie 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 15 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

ORDONANŢĂ nr. 9 din 16 aprilie 2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

HOTĂRÂRE nr. 4 din 16 aprilie 2020 pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind prelungirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 9 aprilie 2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

 
ORDIN nr. 1861 din 14 aprilie 2020 pentru aprobarea modelului convenţiei de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, şi a modelului convenţiei de implementare

 14.04.2020- Decret privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

·  14.04.2020 - Acord între Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Interne privind stabilirea unor măsuri cu ocazia sărbătorilor pascale în anul 2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 9 aprilie 2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 313 din data de 14 aprilie 2020

·  ORDIN nr. 1396 din 6 aprilie 2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

·  RECOMANDARE nr. 518 din 8 aprilie 2020 privind un set comun de instrumente la nivelul Uniunii pentru utilizarea tehnologiei şi a datelor în scopul de a combate criza provocată de pandemia de COVID-19 şi de a ieşi din această criză, în special în ceea ce priveşte aplicaţiile mobile şi utilizarea datelor anonimizate privind mobilitatea

 
ORDONANŢĂ nr. 8 din 9 aprilie  2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19- Varianta modificată care intră în vigoare la 19.04.2020

 ANEXA 3 - Culoare verzi_Model de certificat pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale în limba română

 ANEXA 3 - Culoare verzi_Model de certificat pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale în limba engleză

HOTĂRÂRE nr. 270 din 2 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
 
NORMA din 2 aprilie 2020 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Ordonanta urgenta 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Actul din 2020 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19

04.04.2020-ORDONANTA MILITARA NR. 7 din 04.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, detalii aici

Articolele din Ordonanța Militară nr. 7 din 04.04.2020 referitoare la conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu MTMA mai mare de 2,4 tone și transportul rutier de persoane, detalii aici 

Ordinul 875/2020 pentru aprobarea procedurii de avizare a zborurilor care intră sub incidenţa art. 10 alin. (1) din Ordonanţa militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanta 4/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, modificata cu OM nr. 7

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 martie 2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 26 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

Ordinul 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2

ORDONANŢĂ nr. 5 din 30 martie 2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 26 martie 2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative

31.03.2020, ORA 17.55- MODEL DECLARATIE DSP, PRIMIT AZI LA PRANZ, IN PUNCTELE DE FRONTIERA

31.03.2020-DECLARAȚIE DSP NOUĂ ULILIZATĂ ÎN PUNCTELE DE FRONTIERĂ

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

26.03.2020- MAI:Adeverință angajator

26.03.2020- MAI:DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

ORDONANŢĂ nr. 3 din 24 martie 2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19- Varianta modificată care intră în vigoare la 19.04.2020

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19

ORDONANŢĂ nr. 1 din 17 martie 2020 MILITARĂ privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri- modificată cu Ordonanța militară 2/2020

Sancțiuni conform ordonanțelor militare 1 și 2 din 2020

ORDONANŢĂ nr. 1 din 17 martie 2020 MILITARĂ privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

Măsuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei și companiilor afectate de răspândirea virusului COVID-19, aprobate în ședința de Guvern de miercuri, 18 martie 2020

Hotărâre nr. 11 din 17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4, alin(4) din Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Ordonanta urgenta 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Ordonanta urgenta 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

Ordinul 766/2020 pentru prelungirea valabilităţii unor certificate de atestare/reatestare emise de Regia Autonomă 'Registrul Auto Român' pentru profesiile reglementate pentru care aceasta este autoritate competentă

 

Ultima modificare a paginii: 02.06.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii