UNTRR


ABROGATE IN 2016- Clasele de Bonus/Malus - conform NORMEI nr. 23 din 6 noiembrie 2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

NORMA nr. 23 din 6 noiembrie 2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

reglementează clasele de Bonus/Malus după cum urmează:

Art. 2

Definiția:

2.bonus-malus - sistem prin care asiguratul/utilizatorul se încadrează în una dintre clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau în una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), în funcţie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator în perioada de referinţă;

 

Art. 20

(1)Poliţa de asigurare RCA conţine în mod obligatoriu informaţii despre: părţile implicate în contract, perioada de valabilitate a asigurării, limitele maxime de despăgubire stabilite de asigurător, prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achiziţie directă, clasa bonus-malus şi numărul de înmatriculare/înregistrare ori numărul de identificare al vehiculului, precum şi statele în care acest document are valabilitate.

Art. 21

(7)Tarifarea asigurărilor RCA trebuie să conţină sistemul bonus-malus. Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus-malus sunt cele menţionate la capitolul IV din titlul II.

 

CAPITOLUL IV: Sistemul bonus-malus

 

Art. 60

Sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 14 clase de bonus şi 8 clase de malus. Clasa B0 este clasa atribuită unui asigurat nou, fără istoric în asigurare.

Art. 61

Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor notificate şi practicate de către societatea de asigurare la care asiguratul doreşte să încheie asigurarea obligatorie de răspundere civilă.

Art. 62

Perioada de referinţă este anul calendaristic anterior datei de emitere a poliţei.

Art. 63

(1)Pentru aplicarea unui malus sunt luate în calcul evenimentele pentru care a fost plătită cel puţin o daună în perioada de referinţă, în care se reţine responsabilitatea totală sau parţială a conducătorului auto, indiferent cine a condus vehiculul la momentul producerii accidentului, indiferent de modul de protocolare a acestuia, prin proces-verbal întocmit de poliţie ori prin constatare amiabilă de accident.

(2)Dacă la momentul producerii evenimentului vehiculul era însuşit şi folosit fără acordul proprietarului şi acest lucru a fost sesizat în scris poliţiei, coeficientul din sistemul bonus-malus al asiguratului nu este influenţat.

Art. 64

Clasele bonus-malus şi coeficienţii aferenţi acestora sunt prezentaţi în anexa nr. 5.

 

Art. 65

(1)Dacă în perioada de referinţă nu au fost înregistrate daune plătite, asiguraţii beneficiază de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare, după cum urmează:

 

a)o clasă, în cazul în care noua poliţă se încheie pentru o perioadă de 6 luni;

 

b)două clase, în cazul în care noua poliţă se încheie pentru o perioadă de un an.

 

(2)Dacă în perioada de referinţă au fost înregistrate daune plătite, asiguraţii sunt penalizaţi prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare, conform tabelului prezentat în anexa nr. 5.

 

(3)Pentru aceeaşi perioadă de referinţă se poate aplica aceeaşi clasă de malus.

 

Art. 66

(1)În situaţia în care un asigurat deţine mai multe vehicule sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.

 

(2)În cazul înstrăinării/radierii vehiculului asigurat, stabilirea noii clase de bonus-malus pentru un vehicul nou-dobândit se face pornind de la clasa bonus-malus de care asiguratul a beneficiat anterior.

 

Art. 67

În situaţia în care, din motive tehnice, baza de date CEDAM nu poate fi interogată sau datele oferite sunt în neconcordanţă cu documentele prezentate de asigurat, asigurătorul poate stabili daunalitatea pe baza documentelor puse la dispoziţie de asigurat.

 

 

ANEXA nr. 5:

 

1.Tabel cu coeficienţii aferenţi claselor de bonus-malus

 

Clasa bonus-malus

Coeficient aplicat asupra primei de asigurare %

B14

50

B13

53

B12

56

B11

59

B10

62

B9

65

B8

68

B7

71

B6

74

B5

78

B4

82

B3

86

B2

90

B1

95

B0

100

M1

105

M2

110

M3

120

M4

130

M5

145

M6

160

M7

180

M8

200

 

2.Modul de aplicare a sistemului bonus-malus în funcţie de numărul de daune

Clasa bonus-malus

Clasele de reînnoire în funcţie de daunele observate

1 daună

2 daune

3 daune şi mai multe

B14

B10

B7

B4

B13

B9

B6

B3

B12

B8

B5

B2

B11

B7

B4

B1

B10

B6

B3

B0

B9

B5

B2

M1

B8

B4

B1

M2

B7

B3

B0

M3

B6

B2

M1

M4

B5

B1

M2

M5

B4

B0

M3

M6

B3

M1

M4

M7

B2

M2

M5

M8

B1

M3

M6

M8

B0

M4

M7

M8

M1

M5

M8

M8

M2

M6

M8

M8

M3

M7

M8

M8

M4

M8

M8

M8

M5

M8

M8

M8

M6

M8

M8

M8

M7

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

 

 

 

Ultima modificare a paginii: 13.03.2017

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii