UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.132/2005

Data publicării: 20.07.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 31.07.2018

Scurta descriere a reglementării:

 

Art. II din Legea nr. 109/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 17 mai 2018, prevede ca în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, ministrul transporturilor să actualizeze Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticități vehiculelor – RNTR 7.
Prin Legea nr. 109/2018 au fost simplificate procedurile de emitere a duplicatului cărții de identitate a vehiculului; astfel, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărții de identitate a vehiculului, eliberarea duplicatului se face numai cu prezentarea vehiculului, eliminându-se obligativitatea prezentării avizului autorității competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea și obligativitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Ca urmare, RNTR 7 a fost modificat în consecință, clarificându-se procedural toate situațiile aferente eliberării duplicatului cărții de identitate a vehiculului.
Cu această ocazie a fost clarificată procedura aplicabilă pentru recunoașterea inspecțiilor tehnice periodice efectuate în alte state membre în cazul vehiculelor care urmează a fi reînmatriculate în România, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate  în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1017 din 21 decembrie 2017.
De asemenea, au fost actualizate unele prevederi tehnice privind emisiile poluante, mase și dimensiuni, echiparea cu centuri de siguranță, sistemul de încălzire și au fost completate prevederile aplicabile autovehiculelor cu postul de conducere pe partea dreaptă provenite din alte state decât statele membre ale Uniunii Europene.
Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018, au fost actualizate prevederile anexei 1 la RNTR 7 în ceea ce privește protecția datelor personale.
Proiectul de ordin nu transpune sau pune în aplicare prevederi ale legislației Uniunii Europene.

  Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 23.07.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii