UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Data publicării: 19.04.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 30.04.2018

 

Scurta descriere a reglementării:

Normele privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor constituie un îndrumar adresat atât administratorilor drumurilor publice, cât și operatorilor economici/ întreprinderilor care desfășoară activități de transport rutier cu vehicule cu mase și/sau dimensiuni care depăşesc limitele maxime admise în circulație pe drumurile publice din România și conțin prevederi referitoare la:

•condițiile privind eliberarea autorizaţiei speciale de transport pentru vehiculele rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, care circulă cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise;
•condiţiile în care administratorul drumurilor de interes naţional poate elibera autorizaţie specială de transport şi pentru alte categorii de drumuri care nu sunt în administrarea sa şi care fac parte din traseu împreună cu categoria drumurilor de interes naţional;
•condițiile privind întocmirea studiului de traseu și a proiectului de transport necesare pentru eliberarea autorizațiilor speciale de transport;
•condițiile în care emitentul autorizației speciale de transport poate autoriza circulația vehiculelor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise în zilele de sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală;
•condițiile referitoare la aprobarea și execuția lucrărilor de amenajare sau de consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane, precum şi orice alte lucrări necesare efectuării transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, cuprinse în proiectul de transport sau în studiul de traseu;
•condițiile privind dotarea vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise cu dispozitive suplimentare reflectorizant fluorescente;
•condițiile privind dotarea vehiculelor care însoțesc vehiculele care circulă cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise;
•condiţiile privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise;
•condiţiile privind autorizarea operatorilor economici, a persoanelor şi a autovehiculelor care efectuează însoţirea vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise;
•sancţiunile administrative care se pot aplica personalului de însoţire specializat şi/sau operatorului economic specializat.
•condiţii privind circulația vehiculelor care circulă cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise;
•obligațiile persoanelor autorizate care desfășoară activitatea de însoțire a vehiculelor care circulă cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise;
•condițiile privind emiterea autorizațiilor speciale de transport în urma controlului efectuat în agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România;
•controlul circulației vehiculelor cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
•condițiile privind emiterea autorizațiilor speciale de transport în urma controlului efectuat de personalul cu drept de control, pe rețeaua internă de drumuri publice.

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 23.04.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii