UNTRR


Proiect de LEGE privind anularea unor obligaţii fiscale

Stimați membri,

în data de 13.05.2015 pe site la Ministerul Finanțelor Publice a fost publicat un Proiect de LEGE privind anularea unor obligaţii fiscale, pentru detalii click:aici

Extras din Proiectul de LEGE   privind anularea unor obligaţii fiscale

"Art. 2 (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizație primită pe perioada delegării și detașării de către angajaţii care efectuează transport internaţional, precum şi a celor plătite de către agenţii de muncă temporară,  aferente perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu recalifică sumele de natura celor prevăzute la alin. (1) şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de recalificare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015

Motivul emiterii actului normativ

Promovarea acestui act normativ este determinată de:
- înlăturarea inechităţilor apărute în aplicarea practică a prevederilor Codului Fiscal în ce priveşte recalificarea unor activităţi independente ca activităţi dependente.
-  necesitatea îndreptării situaţiilor apărute în practică din cauza interpretărilor diferite a legislației actuale referitoare la acordarea drepturilor de care pot beneficia salariații în desfășurarea activității de transport pe parcurs extern, în speță indemnizația de delegare/detașare şi interpretării naturii indemnizaţiei de delegare detaşare plătite de agenţii de muncă temporară, interpretare care presupune corelarea prevederilor Codului Fiscal şi cele ale legislaţiei muncii;
- inechitatea rezultată de aplicarea prevederilor legale urmare cărora persoanele fizice sunt obligate la plata unei contribuţii de asigurări sociale de sănătate calculată la nivelul salariului minim brut pe ţară cu toate că veniturile realizate se situează sub acest nivel.

Pentru Expunerea de Motive click: aici

sursă: http://www.mfinante.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ultima modificare a paginii: 02.07.2015

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii