UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr.733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr.733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere

 

Data publicării: 06.04.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.04.2021

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere faptul că:

- Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că autoritatea competentă, respectiv Ministerul Transporturilor și Infrastructurii stabilește prin Norme condițiile de autorizare a școlilor de conducători auto, precum și condițiile de atestare a profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor auto;

- în conformitate cu prevederile Normelor de autorizare a școlilor de conducători auto și a instructorilor auto școlile de conducători auto trebuie să aibă angajați cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată instructori auto și profesori de legislație rutieră;

- conform acelorași Norme, menținerea anuală a valabilității autorizației unei școli de conducători auto este condiționată de îndeplinirea unui procent minim de promovabilitate, calculat pentru fiecare școală/instructor, a cursanților la primul examen susținut în vederea obținerii permisului de conducere;

- școlile de conducători auto autorizate în mai multe locații, pot utiliza un vehicul deținut de societatea comercială numai la una dintre aceste școli de conducători auto;

-  în Normele de atestare a instructorilor auto nu se prevede posilitatea ca un instructor auto atestat pentru efectuarea pregătirii practica a cursanților care doresc obținerea permisului de conducere pentru una dintre categoriile BE, C1E, CE, D1E sau DE să poată efectua pregătirea practică și pentru una dintre categoriile B, C1, C, D1 sau D, după caz;

Față de cele arătate mai sus, considerăm că este necesară promovarea prezentului Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr.733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.        

Prin promovarea prezentului Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se urmărește:

- crearea cadrului ca școlile de conducători auto organizate la nivelul Ministerului Educației să utilizeze în procesul de pregătire profesori de legislație rutieră/instructori auto angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată, conform propriilor reguli de angajare;

- ca școlile de conducători auto care dețin mai multe autorizații de funcționare să poată utiliza un vehicul la oricare dintre aceste școli de conducători auto;

- eliminarea condiționării menținerii valabilității autorizației unei școli de conducători auto de îndeplinirea unui procent minim de promovabilitate, condiționare care până în prezent nu a fost aplicată, urmare a amânării succesive a prevederilor Normelor care stabilesc acest fapt;

- clarificarea categoriilor de permis de conducere pentru care un instructor auto poate efectua pregătire practică în funcție de categoriile pentru care este atestat.

     

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 09.04.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii