UNTRR


Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

 

Data publicării: 11.09.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.09.2018

Scurta descriere a reglementării:

 

Tariful de utilizare (rovinieta) se aplică din 01.07.2002, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

Tariful de trecere la podurile peste Dunăre de la Fetești - Cernavodă (peajul) se aplică începând cu data intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin care au fost modificate și completate prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la acea data.

Conform prevederilor OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificările și completările ulterioare, condițiile care trebuie îndeplinite de persoanele juridice în vederea agreării de către CNAIR SA ca distribuitori de roviniete și peaj, informaţiile care se înregistrează în baza de date a Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei - SIEGMCR la achitarea tarifelor, informațiile privind vehiculele rutiere pentru care acestea au fost achitate, documentele și conținutul acestora care atestă plata tarifelor și emiterea rovinietei și a peajului, precum şi modul de aplicare, se stabilesc prin norme metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, în momentul de față fiind în vigoare Normele metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere necesitatea îmbunătățirii modului de încasare a tarifelor, a emiterii rovinietei și peajului, a fost întocmit prezentul proiect de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, prin care:
- se reglementează posibilitatea de încasare a tarifelor și în afara teritoriului României, prin intermediul unor autorități din alte state, în baza convențiilor încheiate de CNAIR - S.A. cu acestea;
- se stabilesc și alte condiții care trebuie să fie îndeplinite de către distribuitori în vederea încheierii convențiilor cu CNAIR - S.A. pentru încasarea tarifelor și pentru emiterea rovinietei și peajului;
- se permite utilizarea de noi metode de emitere a rovinietelor și peajului, respectiv prin intermediul unor aplicații dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile;
- se reglementează modul de stabilire a nivelului comisionului ce se încasează de către distribuitori;
- sunt actualizate, conform situațiilor întâlnite în practică, prevederile privind: documentele eliberate la emiterea rovinietelor și a peajului, corecția erorilor materiale care au fost săvârșite la înscrierea în baza de date a SIEGMCR a numărului de înmatriculare și/sau a numărului de identificare al vehiculului; restituirea sumelor achitate în cazul scoaterii din circulație a vehiculului, ca urmare a radierii acestuia, în cazul achitării unor tarife mai mari decât cele datorate pentru tipul de vehicul în cauză, în cazul peajelor neutilizate în perioada de valabilitate, precum și documentele care se depun de utilizatori și procedura și termenele de soluționare a cererilor acestora.

În aceste condiții, având în vedere corelarea care trebuie să existe între prevederile referitoare la: distribuitori; procedura de încasare a tarifelor și emiterea rovinietei și a peajului; efectuarea corecțiilor materiale de către distirbuitori și, după caz, de CNAIR SA; restituirea în unele situații a sumelor achitate și documentele care trebuie depuse de utilizatori, odată cu modificarea, completarea și corelarea acestor prevederi a devenit necesară elaborarea Normelor metodogice într-un nou format, unitar, și implicit abrogarea Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 28 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 11.09.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii