UNTRR


Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea alineatului (4) al articolului 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.289/2.170/2013.

Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea alineatului (4) al articolului 22 din reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.289/2.170/2013.

 

Data publicării: 12.10.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 23.10.2018

Scurta descriere a reglementării:

 

În anul 2013 a fost aprobat Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice - Indicativ AND 525-2013 de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine cu nr. 289 din data de 17.06.2013 și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu nr. 2170 din data de 18.06.2013. După aprobare, reglementarea tehnică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 395/01.07.2013.
Acest normativ a stat la baza întocmirii documentației de achiziție a activității de întreținere curentă pe timp de iarnă, acord cadru pentru iernile 2013-2014, 2014-2015 respectiv 2015-2016 respectiv 2016-2020.
În Normativ, la art. 22, alin. (3) se stipulează că: „Pentru rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi, administratorul drumului va acționa pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii numai cu materiale chimice (sare cu granulozitate 0 – 8 mm, soluție de sare, clorură de calciu, etc). Materialele antiderapante (cantitățile și locurile de depozitare) vor fi asigurate în stocuri minimale prevăzute în planul operativ pe timp de iarnă, urmând ca acestea să fie folosite numai acolo unde nu pot fi asigurate materialele chimice.”
Pentru iarna 2013-2014, datorită constrângerilor bugetare a fost emis un Ordin privind completarea reglementării tehnice Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice - Indicativ AND 525-2013, aprobat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine nr. 412/13.09.2013 și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2981/24.09.2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614/2.10.2013, prin care, la art. 22, după alin. (3) a fost introdus alin. (4) cu următorul cuprins: ”În iarna 2013-2014, pe drumurile naționale și autostrăzile aflate în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., se poate acționa, ca variantă alternativă, cu nisip în loc de clorură de calciu, pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii.” 
Pentru iarna 2014-2015, datorită faptului că nu au putut fi procurate instalațiile de preparare a materialelor degivrante, a fost emis un Ordin privind modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnica Normativ privind prevenirea și combatere înzăpezirii drumurilor publice - Indicativ AND 525-2013, aprobat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor nr. 430/22.09.2014 și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1875/10.10.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 750/15.10.2014, Partea I, prin care alin. (4) al art. 22 din reglementare s-a modificat astfel: “(4) În iarna 2014-2015, pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzile aflate în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., se poate acționa, ca variantă alternativă, cu nisip în loc de clorură de calciu, pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii.”
Din aceleași considerente, în iarna 2015-2016, s-a modificat alin. (4) al art. 22 din Normativul AND 525-2013, prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1219 din 11 noiembrie 2015, respectiv nr. 1100 din 17 noiembrie 2015 al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.
Facem precizarea că, la această dată, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prin cele 7 (șapte) Direcții Regionale de Drumuri și Poduri pe care le are în administrare, are în derulare acorduri cadru ce au ca obiect întreținerea curentă pe timp de iarnă 2016-2020, în conformitate cu actuala reglementare tehnică, Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice - Indicativ AND 525-2013.
Având în vedere că, în iarna 2017-2018, cantitatea de nisip utilizat a fost de 0 (zero) tone, iar cantitatea de sare consumată a fost excesiv de mare 433.716 tone, ceea ce a dus la degradarea extinsă, sub formă de gropi, pe întreaga rețea de drumuri naționale/autostrăzi, aceasta a avut consecințe directe asupra fondurilor pentru activitatea de întreținere. Astfel, în programul de întreținere a drumurilor naționale și autostrăzilor pentru sezonul estival 2018, o suprafață de 536.311 mp a necesitat reparații prin plombarea gropilor apărute ca urmare a combaterii înzăpezirii drumurilor naționale/autostrăzilor în sezonul rece.
În concluzie, luând în considerare cele expuse mai sus, se propune modificarea alin. (4) al art. 22, după cum urmează: ”Art. 22 - (4) În iarna 2018-2019, se poate acționa, ca variantă alternativă, cu nisip în loc de clorură de calciu, pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor naționale și pentru protejarea rețelei de la acțiunea de distrugere a acestora doar pe drumurile naționale în rampe și pante aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.. Nu se acționează cu nisip în loc de clorură de calciu pe sectoarele de autostrada. Condițiile de acționare, precum și tehnologia de aplicare, inclusiv cantitățile de materiale, se stabilesc prin decizie a Directorului General al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., astfel încât traficul pe drumurile naționale și autostrăzi să se desfășoare în condiții de siguranță, iar sistemul rutier, inclusiv dispozitivele de colectare și evacuare a apelor pluviale, să fie exploatate în siguranță și să își păstreze caracteristicile tehnice și funcționale existente, fără să sufere degradări în urma acționării cu materiale utilizate.”

Documente supuse consultării:


Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor

Ultima modificare a paginii: 17.10.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii