UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului afacerilor interne publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Data publicării: 07.08.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.08.2018

Scurta descriere a reglementării:

Conform alin. (2) al art. 41 al Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, se poate efectua numai în baza autorizaţiei speciale de transport, eliberată în prealabil, fără discriminare, în condiţiile stabilite prin norme privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc limitele maxime admise, aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne.

Conform prevederilor art. 41 alin. (2), precum și ale art. 41 alin (4), (14), (15), (18), (20), (31), (32), (33) și (34), ale art. 60 alin. (12) și ale art. 611 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, normele conțin prevederi referitoare la:
a) condițiile privind eliberarea autorizaţiei speciale de transport pentru vehiculele rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, care circulă cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise;
b) condiţiile în care administratorul drumurilor de interes naţional poate elibera autorizaţie specială de transport şi pentru alte categorii de drumuri care nu sunt în administrarea sa şi care fac parte din traseu împreună cu categoria drumurilor de interes naţional;
c) condițiile privind întocmirea studiului de traseu și a proiectului de transport necesare pentru eliberarea autorizațiilor speciale de transport;
d) condițiile în care emitentul autorizației speciale de transport poate autoriza circulația vehiculelor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise în zilele de sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală;
e) condițiile referitoare la aprobarea și execuția lucrărilor de amenajare sau de consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane, precum şi orice alte lucrări necesare efectuării transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, cuprinse în proiectul de transport sau în studiul de traseu;
f) condițiile privind dotarea vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise cu dispozitive suplimentare reflectorizant fluorescente;
g) condițiile privind dotarea vehiculelor care însoțesc vehiculele care circulă cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise;
h) condiţiile privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise;
i) condiţiile privind autorizarea operatorilor economici, a persoanelor şi a autovehiculelor care efectuează însoţirea vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise;
j) sancţiunile administrative care se pot aplica personalului de însoţire specializat şi/sau operatorului economic specializat.

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, condiția pentru întocmirea studiului de traseu prevăzută la art. 41 alin. (11) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 se modifică, conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. h) al normelor. Conform acestei modificări studiul de traseu urmează a se întocmi dacă înălțimea vehiculului care circulă cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise depășește 5,00 metri, dacă pe sectorul de drum ce urmează a fi parcurs sunt instituite restricții pentru înălțime, indiferent de valoarea restricției.

De asemenea, normele conțin și prevederi referitoare la:
a) condiţii privind circulația vehiculelor care circulă cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise;
b) obligațiile persoanelor autorizate care desfășoară activitatea de însoțire a vehiculelor care circulă cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise;
c) condițiile privind emiterea autorizațiilor speciale de transport în urma controlului efectuat în agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România;
d) controlul circulației vehiculelor cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) condițiile privind emiterea autorizațiilor speciale de transport în urma controlului efectuat de personalul cu drept de control, pe rețeaua internă de drumuri publice.

Normele constituie un îndrumar adresat atât personalului aparținând administratorilor drumurilor publice cât și personalului aparținând operatorilor economici/ întreprinderi care desfășoară activitatea de transport rutier cu vehicule cu mase și/sau dimensiuni care depăşesc limitele maxime admise în circulație pe drumurile publice din România și au în vedere experiența acumulată până în prezent, în domeniul autorizării circulației acestor vehicule.

În conformitate cu prevederile art. 4 pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi în transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora. În conformitate cu alin. (4) al art. 5 al acestui act normativ, în exercitarea atribuţiilor sale, ministrul transporturilor emite ordine şi instrucţiuni.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor legale, ministrul administraţiei şi internelor emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. d) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice este autorizat să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale, potrivit legii.

Documente supuse consultării


Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

 

Ultima modificare a paginii: 08.08.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii