UNTRR


Proiectul de Hotarare a Guvernului privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Data publicării: 26.06.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 5.07.2018

Scurta descriere a reglementării:

 

Proiectul de act normativ stabileşte cadrul legal de punere în aplicare a prevederilor alin. (9) și (10) ale art. 342 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de instituire a procedurilor speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind condiţiile şi procedurile de restituire a accizelor la motorina utilizată de transportatorii rutieri de mărfuri şi de persoane.

Procedura cuprinde prevederi generale care se referă la:

- administratorul schemei şi ordonatorul de credite;

- bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor de stat care este de 60 milioane lei, cu posibilitatea suplimentării;

- numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat, care este de 1.500, precum şi la numarul mediu anual al operatorilor economici care vor beneficia de schema de ajutor de stat, care este de 1.500; acest număr reprezintă operatorii economici stabiliţi în România care nu au datorii la bugetul de stat, la care se adaugă operatorii economici nerezidenţi.   Menţionăm că numărul de 1.500 poate fi micşorat cu numărul celor care nu deţin carduri sau dispersoare;

- condiţiile şi documentele necesare pentru ca operatorii economici şi vehiculele să îndeplinească criteriile de eligibilitate pentru restituirea de accize;

Aceste condiţii sunt stabilite în mod diferenţiat în funcţie de  locul în care sunt stabiliţi operatorii economici, respectiv în  România sau în alte state membre, precum şi în funcţie de tipul vehiculelor;

- baza de calcul pentru restituirea de accize;

- perioada de restituire de accize, respectiv trimestrul calendaristic;

- modul de determinare a sumelor de restituit.

Procedura de restituire propriu zisă constă în depunerea şi soluţionarea cererii de restituire de accize.

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexe:

  1. ANEXA 1 - CERERE de restituire a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, prevăzute de Codul fiscal
  2. ANEXA 2- CERERE RECTIFICATIVĂ de restituire a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, prevăzute de Codul fiscal
  3. ANEXA 3 - BORDEROUL1 alimentărilor cu motorină trimestrul .
  4. Anexa 4 -DECIZIE de aprobare a cererii de restituire a accizei
  5. Anexa 5-DECIZIE de respingere a cererii de restituire a accizei

     

  Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 27.06.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii