UNTRR


Gerom - Firmă de 21 ani cu plăţi la zi şi fără întârzieri, cu 30 camioane, pusă să plătească retroactiv pe 3 ani suma de 4.176.000 lei pentru că ANAF mai nou interpretează că diurnă este salariu!

TOATE firmele de transport din România pot fi desfiinţate astfel!

Nimeni nu a inclus în tarife aşa ceva până acum!

Intr-o socoteala sumara ANAF poate cere asa ceva pentru fiecare firma de transport de marfa si de persoane, de international cca 10.000 de euro/vehicul/an pe fiecare an - 5 ani in urma!!!!!! sau de national cca 9.000 lei/vehicul/an pe fiecare an - 5 ani in urma!!!!!

Oricarei firme de transport rutier care a platit asa ceva i se pot cere astfel de impuneri retroactiv!

Mâine poate fi chiar firma ta la rând!

Trebuie acţionat astăzi!


Codul Muncii: În conformitate cu prevederile art 44. alin 2 din Codul muncii pe perioada deplasariisalariatul are dreptul. pe langa plata cheltuielilorde transport si cazare si la o indemnizatie de delegare (diurna) in conditiile prevăzute de lege sau contractul colectiv de muncă.

Codul fiscal: art. 55 alin (2) lit. i = cheltuiala cu diurna este deductibila in limita a 2.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. Aceste sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile si nu se cuprind in baza lunara a contribuitilor sociale obligatorii.

Incepand cu data de 01 Februarie 2013 este considerat venit de natura salariala indemnizatia de delegare (diurna) ce depaseste 2,5 ori nivelul stabilit pentru personalul din institutiile publice, indiferent de forma de organizare a angajatorului. De asemenea, aceste sume intra in baza de calcul al contributiilor sociale.

Delegarea si detasarea - ce trebuie sa stii din punct de vedere fiscal

Angajatorul poate dispune delegarea sau detasarea salariatilor, in functie de necesitatile si specificul afacerii pe care o conduce. Insa, este important de stiut ca aceste doua proceduri au si implicatii importante la nivel fiscal.

Delegarea reprezinta exercitarea temporara a unor activitati in afara locului muncii si poate avea o durata de maxim 60 de zile. Delegarea se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului iar acest lucru trebuie consemnat neaparat intr-un document cum ar fi un act aditional la contractul de munca al salariatului respectiv. Totodata, daca salariatul refuza sa isi prelungeasca delegarea, acesta nu poate fi sanctionat disciplinar din acest motiv.

Delegarea presupune existenta unui acord intre angajator si entitatea unde se trimite salariatul. In fapt, prin delegare se intelege modificarea locului muncii cu pastrarea neschimbata a celorlalte elemente ale contractului de munca.

Salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport, cazare si la o indemnizatie de delegare stabilita prin contract individual/colectiv de munca.

Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului muncii la un alt angajator in scopul exercitarii unor lucrari in interesul acestuia. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. Insa, in mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.

Detasarea este obligatorie prin ordinul angajatorului pentru prima perioada. Cu toate acestea, salariatul are dreptul sa refuze, din motive personale temeinice. Contractul individual de munca incheiat cu angajatorul initial se suspenda pe perioada detasarii, in ceea ce priveste efectele esentiale, fiind cedat temporar angajatorului la care s-a facut detasarea.

Salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport, cazare si la o indemnizatie de delegare (diurna) stabilita prin contract individual/ colectiv de munca.

Impozitarea cheltuielilor de delegare si detasare

Nu sunt considerate venituri impozabile in sensul impozitului pe venit cheltuielile de delegare si detasare in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului:

  • cheltuielile cu transportul - in baza documentelor justificative aprobate prin ordinul de deplasare
  • cazarea - in baza documentelor justificative aprobate prin ordinul de deplasare. Conform deciziei administratorului/ politicii prinvind deplasarile se mentioneaza numarul de stele si valoarea maxima a tarifelor aferente cazarilor;
  • indemnizatia de delegare si de detasare in tara si in strainatate, care nu trebuie sa depaseasca limita de 2.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. In caz contrar, partea care depaseste acest nivel se considera venit asimilat salariilor si se impoziteaza la salariat si angajator.

Nivelul stabilit pentru institutiile publice se regaseste in urmatoarele hotarari:

  • HG 1860/2006 - pentru deplasarile/ delegarile in interiorul tarii;
  • HG 518/1995 - pentru deplasarile/ delegarile in afara tarii;

În Romania, nivelul nivelul zilnic al diurnei este 13 lei/zi.

Pentru statele din UE nivelul zilnic al diurnei este de 35 euro/zi.

Incepand cu data de 1 decembrie 2012, niveluldiurnei a revenit la plafonul initial, asa cu era inaintede 2010, cand prin Legea 118/2010 aceasta a fostinitial redusa cu 25% si ulterior majorata cu 15%, 8% si 7,4%.

Ultima modificare a paginii: 09.02.2015

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii