UNTRR


Începând cu 24.02.2012 I.S.C.T.R. aplică amenzi în baza H.G. nr. 69/2012

Vă informăm că vineri, 24 februarie 2012 intră în vigoare

HOTĂRÂREA nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări (publicată în Monitorul Oficial cu numărul 114 din data de 14 februarie 2012)

Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 se efectuează în trafic şi la sediul operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile/centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere/şcolilor de conducători auto/instructorilor auto autorizaţi de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori.

Vă informăm ca în HG 69/2011 sunt prevăzute următoarele tipuri de încălcări:

a) încălcări foarte grave care se sancţionează cu amendă de la 14.000 lei la 18.000 lei

b) încălcări grave care se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei

c) încălcări minore care se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei

Sancţiunile se aplică:

a) operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz

b) conducătorului auto român sau străin, după caz

c) operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz

d) şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat/persoanei fizice sau juridice, după caz

e) centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/persoanei fizice sau juridice, după caz

f) persoanei care utilizează legitimaţiile de călătorie tip card fără drept sau în alte condiţii decât cele reglementate de legislaţia în vigoare

g) furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile, după caz

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

Ultima modificare a paginii: 22.03.2012

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii