UNTRR


UNTRR: informare către cei 33 de eurodeputați români privind consultarea industriei de transport rutier referitor la modul de transpunere în legislația românească a Directivei 1057/2020 privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și evitarea dublei taxări a industriei de transport rutier din România - o dată pentru amnistie și o dată pentru directiva detașării

Stimați membri ai Parlamentului European, 

Uniunea Naționalã a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR vã transmite spre informare nevoia de consultare a industriei transporturilor rutiere cu privire la modul de transpunere în legislația româneascã a Directivei 1057/2020 privind detașarea conducãtorilor auto în sectorul transportului rutier, pentru a stabili un mod de implementare realist al prevederilor europene, care sã aibã în vedere menținerea competitivitãții transportatorilor rutieri români la nivel european sã nu aibã abordãri legate de aspecte nerealizabile, precum un anumit procent de activitate legat de România.

Variantele vehiculate în diferite medii ca ”soluție” pentru viitor, care sã meargã la pachet cu amnistia fiscalã, au fost reducerea plafonului sumei neimpozabile de la 2,5 la 1,5 ori suma aferentã fiecãrei țãri (conform HG 518/1995 este de 35 euro/zi), de la 87,5 euro/zi la 52,5 euro/zi (propunerea are doar aspecte negative, întrucât afecteazã diurna ca și concept general și nu aduce nicio garanție cã istoria nu se va repeta iar aceste sume sã fie din nou reîncadrate ca venit salarial), stabilirea unui minim de activitate ca procent din activitatea totalã legatã de România (propunerea are doar aspecte negative, întrucât România este un stat cu balanțã comercialã negativã de 30 de ani, iar mãsura ar sacrifica o parte din industria româneascã de transport rutier și implicit ar duce la scãderea semnificativã a exportului de servicii de transport rutier. În plus, nu are legãturã cu modul de aplicare al directivei detașãrii din februarie 2022) sau impozitarea diurnei ca venit de naturã salarialã pentru cea acordatã peste valoarea a 3 salarii brute de încadrare (astãzi ar însemnã cã la un salariu minim brut de 470 euro, diurna neimpozabilã neacordatã poate fi pânã la 1410 euro. Diferența este foarte mare fațã de situația pieței din acest moment și nici mãcar nu rezultã dacã satisface aplicarea directivei detașãrii din februarie 2022). Aceste abordãri nu sunt viabile pentru cã nu țin cont de directiva detașãrii și nici de practicile altor state UE – Polonia, Ungaria, Lituania, Bulgaria etc.

DIRECTIVA (UE) 2020/1057 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducãtorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 a intrat în vigoare în ziua urmãtoare datei publicãrii în Jurnalul Oficial al UE (30.07.2021). România, ca Stat membru UE trebuie sã adopte și sã publice, pânã la 2 februarie 2022, dispozițiile necesare pentru a se conforma acestei directive. De asemenea, România ca Stat membru UE ar trebui sã aplice dispozițiile respective de la 2 februarie 2022.

 

Precizãm cã Directiva 1057/2020 privind detașarea conducãtorilor auto în sectorul transportului rutier cuprinde prevederi discriminatorii pentru transportatorii români, precum aplicarea regulilor detașãrii la transporturile rutiere internaționale de tip cabotaj și cross-trade (numai 2 operațiuni crosstrade legate de un transport bilateral fiind excluse). Directiva 1057/2020  face parte din cele 3 acte legislative cuprinse în Pachetul Mobilitate 1, ale cãror prevederi aduc grave prejudicii transportatorilor români și estici. UNTRR a semnalat activ autoritãților române și europene faptul cã aplicarea Regulamentului Roma 1 în sectorul transporturilor rutiere, alãturi de legea specialã de aplicare a normelor de detașare la transportul rutier (Directiva 1057/2020), pot genera o creștere semnificativã a costurilor de operare pentru transportatorii români și estici.

UNTRR a realizat numeroase acțiuni de protest împotriva Pachetului mobilitate 1 și a aplicãrii regulilor detașãrii la transporturile rutiere internaționale, atât la București, cât și la Bruxelles în fața Parlamentului European și Comisiei Europene.

·     COMUNICAT DE PRESÃ, 09.01.2019: UNTRR organizeazã în data de 11.01.2019, între 08:30 – 10:30, un protest în fața Reprezentanței Comisiei Europene de la București pentru stoparea adoptãrii Pachetului Mobilitate 1. Toți transportatorii români sunt chemați sã se alãture protestului

·     COMUNICAT DE PRESÃ, 17.06.2016: UNTRR și membrii sãi s-au implicat activ în organizarea protestelor împotriva legilor Macron și MiLoG și salutã decizia CE de a lua mãsuri legale împotriva Franței și Germaniei în privința aplicãrii salariilor minime din aceste țãri în sectorul transporturilor rutiere

·     COMUNICAT DE PRESÃ, 16.06.2016: UNTRR și asociațiile transportatorilor rutieri din Portugalia, Spania, Bulgaria, Republica Cehã, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Republica Moldova, Ucraina și Turcia au organizat în data de 14 iunie 2016 un protest la Bruxelles în fața Comisiei Europene împotriva escaladãrii neoprotecționismului în transporturi și lipsei de acțiune a Comisiei Europene

·     COMUNICAT DE PRESÃ, 31.05.2016: UNTRR a protestat în fața Reprezentanței Comisiei Europene din România împotriva indiferenței Comisiei Europene fațã de escaladarea acestor mãsuri protecționiste în cadrul UE

·     Comunicat de presã, 27.05.2016: Sunteți revoltați de impunerea legii salariului minim din Franța (MACRON) transportatorilor români și de indiferența Comisiei Europene fațã de escaladarea protecționismului în UE? Veniți pe 31 mai 2016 la protestul organizat de UNTRR la București și simultan de alte asociații naționale de transport în mai multe capitale europene!

·     COMUNICAT DE PRESÃ, 26 MARTIE 2015: MKFE, UNTRR, ZMPD, CESMAD Bohemia si  LINAVA – asociaþiile transportatorilor rutieri reprezentând companii de transport din Ungaria, România, Polonia, Republica Cehã și Lituania - au semnat o petiție comunã adresatã Parlamentului European si înmânatã domnului Istvan Ujhelyi - vicepreședinte al Transporturilor PE și Comitetul de Turism, în timpul protestului organizat la Bruxelles, în fața Parlamentului European la 25 martie 2015

·     COMUNICAT DE PRESÃ, 18 MARTIE 2015: UNTRR A PROTESTAT LA AMBASADELE GERMANIEI ȘI FRANȚEI

Transportul rutier este unul dintre cele mai competitive și mai importante sectoare economice ale României, doar în ultimii 4 ani având o contribuție la exportul de servicii de peste 22,3 miliarde euro. La nivel european, România este a 8-a piațã de transport rutier din Uniunea Europeanã și se poziționeazã pe locul 3 în UE la operațiunile de transport rutier internațional de tip cross-trade (10,5%) și cabotaj (8.2%), dupã Polonia și Lituania, deși suntem de-abia a 15-a economie ca mãrime din UE. Transportul rutier genereazã circa 5% din PIB al României și angajeazã peste 350.000 de persoane.

În acest context, amintim cã România s-a opus adoptãrii celor trei acte legislative, alãturi de celelalte 8 state membre cu interese similare în aceastã materie (Bulgaria, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta și Polonia). Pe 23.10.2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC) și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) au informat cu privire la faptul cã Guvernul României a sesizat Curtea de Justiþie a Uniunii Europene (CJUE) cu trei acțiuni în anularea prevederilor problematice din Pachetul Mobilitate I, printre care și acțiunea Guvernului României împotriva Directivei (UE) 2020/1057 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducãtorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

http://www.mt.gov.ro/web14/spatiul-media/comunicate-de-presa/3151-23102020

Industria de transport rutier din România nu poate fi taxatã de 2 ori - o datã pentru amnistie și o datã pentru directiva detașãrii. Sectorul transporturilor rutiere va fi profund afectat de eventuala aplicare a prevederii întoarcerii acasã a camionului la 8 sãptãmâni începând cu februarie 2022, mãsura care afecteazã industria tocmai pentru cã România nu produce și nu exportã suficient în UE.

De aceea, UNTRR consideră că trebuie ținut cont de toate aspectele menționate anterior în transpunerea Directivei 1057/2020 și, în acest sens, ar trebui consultară industria de transport rutier din România, pentru a menține competitivitatea acesteia la nivel european, deja profund afectatã de aplicarea prevederilor discriminatorii ale Pachetului mobilitate 1. De asemenea, UNTRR solicitã aplicarea unei amnistii fiscale pe subiectul reîncadrãrii diurnei ca venit salarial.

Exprimându-ne încrederea în sprijinul Dumneavoastrã, vã mulțumim și vã rugãm sã primiți expresia înaltei noastre considerații.

SECRETAR GENERAL,

Radu DINESCU

 

Ultima modificare a paginii: 25.08.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii