UNTRR


Petiția trimisă de UNTRR către Parlamentul European împotriva legii salariului minim din Germania (MiLoG)

Petiția trimisă de UNTRR către Parlamentul European împotriva legii salariului minim din Germania (MiLoG)

Stimate Domnule Președinte al Parlamentului European,

În numele Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), organizație patronală și profesională care promovează și protejează la nivel național și internațional interesele operatorilor români de transport rutier de marfă și persoane, dorim să vă semnalăm prevederile abuzive ale noii legi privind reglementarea salariului minim pe economie în Germania (MiLoG), prin impunerea acestuia și transportatorilor din alte State Membre pentru orice activitate desfășurată de șoferii acestora pe teritoriul Germaniei.

Prin această reglementare, Germania se alătură statelor vestice care adoptă măsuri împotriva libertății serviciilor în UE. Legea germană MiLoG a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2015, fiind introdus un salariu minim legal în valoare brută de 8,50 Euro pe oră, care se aplică și șoferilor profesioniști străini care efectuează operațiuni de transport internațional de marfă și persoane spre/dinspre, în tranzit(aplicare suspendată temporar) sau în regim de cabotaj pe teritoriul Germaniei.

Principalele probleme legate de aplicarea prevederilor legii germane MiLoG operatorilor de transport români:
- pentru fiecare oră lucrată de un șofer român pe teritoriul german, se aplică salariul minim din Germania – și nu cel din România. Amenda pentru nerespectarea salariului minim în Germania poate ajunge până la 500.000 euro!
• Aplicarea prevederilor MiLoG șoferilor români conduce la o neconcordanță cu legislația românească, deoarece în România există un salariu minim lunar, stabilit pe durata unei luni calendaristice și nu unul orar, așa cum prevede legislația din Germania. Având în vedere că orele lucrate pot varia de la o lună la alta, este aproape imposibil pentru un transportator din România să-și calculeze în fiecare lună taxele pe care le are de plătit către statul roman.
• Pe de altă parte, deși legea este în vigoare de la începutul acestui an, Guvernul Germaniei nu a furnizat până la acest moment informații clare privind elementele considerate în calcularea salariului minim conform MiLoG, ca de exemplu considerarea diurnei plătită șoferilor profesioniști români pentru efectuarea operațiunilor de transport internațional pe teritoriul Germaniei, ca parte a salariului minim conform MiLoG. O hotărâre recentă a Curții Europene de Justiție (CEJ) din data de 12.02.2015 privind soluționarea unui litigiu de muncă la nivel european, arată că diurna destinată să asigure protecția socială a lucrătorilor detașați dintr-un Stat Membru A, compensând inconvenientele cauzate de detașare, care constau în îndepărtarea persoanelor interesate de mediul lor obișnuit - este parte a salariului minim din Statul Membru B în care a avut loc detașarea. Considerăm că același principiu trebuie aplicat și în calcularea diurnei acordate șoferilor români ca parte a salariului minim al acestora pentru transporturile internaționale efectuate în Germania, având în vedere că în conformitate cu legislația românească aplicabilă, această diurnă are natura unei indemnizații de delegare care se acordă, conform prevederilor art. 44 alin. 2 din Codul muncii din România, suplimentar față de sumele reprezentând cheltuielile de transport și cazare și care compensează costul sporit al vieții în afara localității de domiciliu.

- Pentru fiecare cursă operată de un șofer român pe teritoriul Germaniei, transportatorul român la care acesta este angajat are obligația să notifice înainte printr-un raport scris în limba germană autoritățile vamale din Germania, în caz contrar amenda este de 30.000 de euro! Notificarea trebuie transmisă numai prin fax autorităților germane, fără a avea nicio confirmare de primire din partea acestora și fără posibilitatea utilizării tehnologiilor moderne de comunicare electronică ale secolului nostru - email și Internet.  Aceste măsuri duc la creșterea costurilor administrative, dar și la îngrădirea activității firmelor românești de transport pe teritoriul Germaniei. Este afectată relația de cooperare pe termen lung cu partenerii germani, cresc costurile în special între Germania și estul Europei, sunt impuse noi sarcini administrative nejustificate operatorilor de transport rutier români, respectiv obligația de a ține evidența unei companii românești într-o limbă străină (germana) și obligația companiei românești de a fi supusă controlului autorităților unui stat străin(Vama Germană) - la sediul său din România.

Prin impunerea abuzivă a legii salariului minim pe economie din Germania transportatorilor rutieri străini, Germania creează un precedent periculos pentru Uniunea Europeană - impunând regulile sale naționale celorlalte 27 State Membre UE, fără Comisia Europeană sau Parlamentul European!
Având în vedere art. 90 Tratatului din 25 martie 1957 privind funcţionarea Uniunii Europene, piața europeană a transporturilor este reglementată prin regulamente europene. În acest context legea națională a Germaniei - MiLoG limitează prevederile regulamentelor europene privind accesul la piața și la profesie în domeniul transporturilor rutiere, respectiv:  Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier; Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 din privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri; Regulamentul (CE) NR. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul .

Legea germană MiloG încalcă grav următoarele reglementări europene:


- Articolul 56 al Tratatului din 25 martie 1957 privind funcţionarea Uniunii Europene, prin care sunt interzise restricţiile privind libera prestare a serviciilor în cadrul Uniunii cu privire la resortisanţii statelor membre stabiliţi într-un alt stat membru decât cel al beneficiarului serviciilor. Măsurile protecționiste adoptate de Germania începând din acest an (legea MiLoG), afectează grav libertatea serviciilor pe piața europeană – principiu fundamental aflat la baza Uniunii Europene.
- Articolul 8 al Regulamentului (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I), care stabilește că legea aplicabilă contractului individual de muncă este legea țării în care angajatul își desfășoară în mod obișnuit activitatea în executarea contractului – respectiv legislația română și nu cea germană(MiLoG) în cazul șoferilor români
- Articolul 9 al Regulamentului nr. 1072/2009 din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri – conform căruia normele aplicabile operațiunilor de cabotaj nu includ aplicarea legii naționale a salariului minim din Statul Membru gazdă operatorilor de transport rutier de mărfuri nerezidenţi care efectuează operațiuni de cabotaj pe teritoriul Statului gazdă;
- Articolul 1 al Directivei 96/71/EC privind detașarea lucrătorilor – respectiv șoferii de camionane și autocare nu pot fi încadrați în domeniul de aplicare al acestei Directive pentru că nu pot fi considerați lucrători detașați, având în vedere atât caracterul temporar al operațiunilor de transport international efectuate de aceștia pe teritoriul Germaniei, cât și faptul că șoferii rămân angajați ai companiei de transport din România.

• Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (2010/C 83/02).

În lumina celor mai sus menționate, solicităm Parlamentului European să întreprindă de urgență toate măsurile legale și demersurile de dialog instituțional pentru a evita sancționarea abuzivă a operatorilor de transport rutier români de către autoritățile germane, pentru neaplicarea legii salariului minim din Germania, având în vedere:
- faptul că în calitate de angajați ai unor firme de transport din România, șoferii români sunt remunerați conform contractului de muncă și legislației române aplicabile
- faptul că până la acest moment autoritățile germane nu au furnizat informații clare și complete privind aplicarea legii salariului minim transportatorilor străini, deși a intrat în vigoare încă de la începutul acestui an;
- Faptul că în operațiunile de tranzit nu există nicio competiție cu transportatorii rezidenți – nici la transportul de mărfuri și nici pentru transportul de persoane
- Faptul că pentru operațiunile de transport având ca destinație/origine Germania - această măsură constituie o barieră și o obstrucționare a liberei circulații a serviciilor în UE
- Faptul că inclusiv operațiunile de cabotaj sunt reglementate prin Regulament European, iar o lege națională nu are dreptul de a aduce limitări prevederilor europene comune.

Solicităm Parlamentului European să  oprească MiLoG !
Dacă în Uniunea Europeană regulile sunt stabilite de Parlamentul European și de Comisia Europeană, și nu de German BUNDESTAG, atunci MILOG trebuie să fie suspendată până la clarificarea acestei probleme la nivelul UE.
Solicităm Parlamentului European să anuleze aplicarea prevederilor MILOG pentru companiile de transport rutier din alte țări decât Germania!

Ultima modificare a paginii: 14.04.2015

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii