UNTRR


Intervenția UNTRR nr. 3995/21.08.2018 adresată Domnului Paul Tache - Director, Direcția de Transport Rutier MT Ref.: observații UNTRR la Proiectul de Ordin MT cuprinzând propuneri privind următorul program de transport interjudețean de persoane prin servicii regulate

Nr. 3995/21.08.2018

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Domnului Paul TACHE – Director, Direcția de Transport Rutier

 

Ref.: observații UNTRR la Proiectul de Ordin MT cuprinzând propuneri privind următorul program de transport interjudețean de persoane prin servicii regulate

Stimate Domnule Director,

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România a consulat firmele românești de transport rutier de persoane și a primit observații din partea acestora cu privire la Proiectul de Ordin al Ministrului Transporturilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În primul rând, reamintim că UNTRR și membrii săi au solicitat în numeroase rânduri Ministerului Transporturilor:

- liberalizarea transportului rutier național de persoane prin reguli și nu prin haos, începând cu 2019, în locul următoarei licitații, urmând modelul statelor europene care și-au liberalizat piața națională de transport rutier de persoane și având în vedere propunerile Comisiei Europene privind liberalizarea transportului rutier de persoane, cuprinse în Pachetul privind mobilitatea curată, respectiv în propunerea CE de revizuire a Regulamentului nr.1073/2009 privind accesul la piața europeană de transport cu autocare și autobuze.

- necesitatea completării legislației românești cu prevederi clare de aplicare a Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport rutier de călători, respectiv obligația de încheiere a contractului de servicii publice de către operatorii de transport rutier de persoane care operează curse regulate, care asigură transportul local din municipii, transportul local organizat de către Consiliile Județene și transportul interjudețean - pe baza unei proceduri competitive echitabile de atribuire. În cest context, semnalăm faptul că începând cu 3 decembrie 2019, atribuirea de contracte de servicii publice de transport rutier de persoane trebuie să respecte prevederile Regulamentului 1370/2007.

În acest context, vă transmitem mai jos observațiile și solicitările UNTRR cu privire la Proiectul de Ordin de modificare şi completare a Normelor metodologice privind aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, cuprinzând propuneri privind următorul program de transport interjudețean de persoane prin servicii regulate:

  1. Punctul de vedere al Consiliului Concurenței cu privire la liberalizarea pieţei de transport rutier de persoane din România

La solicitarea UNTRR, Consiliul Concurenţei ne-a comunicat punctul său de vedere cu privire la liberalizarea pieţei de transport rutier de persoane din România, precizând că a semnalat în repetate rânduri Ministerului Transporturilor aspecte legate de funcționarea piețelor de transport rutier de persoane județean și interjudețean și că a formulat propuneri de modificare a legislației din domeniu, având ca scop creșterea concurenței pe respectivele piețe. Vă transmitem alăturat scrisoarea Consiliului Concurenței și vă rugăm să ne indicați propunerile legislative ale Consiliului Concurenței transmise MT având ca scop creșterea concurenței pe piețele de transport rutier de persoane județean și interjudețean, precizând dacă acestea au fost preluate în actualul Proiect de Ordin al Ministrului Transporturilor privind următorul program de transport interjudețean de persoane prin servicii regulate.

  1. Clarificări referitoare la propunerile MT privind următorul program de transport interjudețean de persoane prin servicii regulate

Referitor la propunerile cuprinse în actualul Proiect de Ordin al Ministrului Transporturilor privind următorul program de transport interjudețean de persoane prin servicii regulate și organizarea unei proceduri competitive echitabile de atribuire, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne răspunde în scris la următoarele întrebări:

a) Dacă pentru atribuirea traseelor interjudețene MTI trebuie sau nu trebuie sa respecte prevederile EU Public Procurements Rules, respectiv directivele privind achizitiile publice: Directiva 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE, Directiva 2004/25/UE și Directiva 2007/66 /CE privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, precum și principiile generale ale TFUE și jurisprudența Curții Justitie a UE?

b)Dacă prețul este obligatoriu sa fie sau nu criteriu de atribuire a traseelor interjudețene?

c)Dacă autoritatea contractanta a traseelor interjudețene poate sau nu poate sa fie in același timp si autoritate de reglementare?

  1. Observații și propuneri privind tranziția spre liberalizarea transportului de persoane

Vă transmitem mai jos observațiile primite de UNTRR, considerând că propunerea MT privind următorul program de transport interjudețean de persoane prin servicii regulate reprezintă o perioadă de tranziție de 60 luni spre liberalizare:

- Propunerea MT din proiectul de modificare a OMTI 980/2011 privind modificarea art. 57 alineatul (1) prin care VECHIMEA PARCULUI devine UNICUL CRITERIU pentru atribuirea unui traseu va conduce la invadarea pieței cu autobuze de 24-29 locuri, fiind cele mai ieftine, iar în consecință - prețul cel mai mic va duce inevitabil la scăderea gradului de confort și de siguranță pentru pasageri. În acest context, considerăm necesar ca pe lângă criteriul privind vechimea parcului, să se acorde punctaj și pentru criteriul privind Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii.

- propunerea de completare a Articolului 55, prin introducerea alineatului (21) privind limitarea utilizarea microbuzelor doar la traseele sub 150 km/sens. Considerăm că această prevedere este pozitivă, atât din punct de vedere al confortului, cât și din al siguranței circulației. Pentru a avea cu adevărat efecte, propunem să fie completată cu o nouă separare a capacităților de transport(de ex. între 23-40 locuri și peste 40 locuri). În caz contrar, din considerente în primul rând economice (preț de achiziție), traseele vor fi ”invadate” de microbuze noi cu 23-29 locuri, dispărând autocarele și autobuzele interurbane.

- De asemenea, propunem MT modificarea art.46 din O.G. 27 care interzice transportatorilor rutieri români, în cadrul transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate[…]îmbarcarea persoanelor în vederea transportului acestora între două localităţi de pe teritoriul României”. Considerăm că MT ar trebui să permită accesul transportatorilor români, nu numai al celor străini, care operează transporturi rutiere internaționale de persoane pe traseele interjudețene, pentru a aduce un plus de calitate, confort și siguranță care va contribui la creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor din România.

În așteptarea răspunsului dumneavoastră, vă mulțumim pentru considerarea observațiilor membrilor UNTRR privind următorul program de transport interjudețean de persoane prin servicii regulate și vă rugăm să primiți, domnule Director, expresia înaltei noastre considerații.

 

Secretar General

Radu DINESCU

Click aici pentru varianta PDF a documentuluiUltima modificare a paginii: 23.08.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii