UNTRR


Intervenția UNTRR nr. 195/07.02.2017 adresată dlui. Danteș Nicolae BRATU ref. eliberarea documentului portabil A1 pentru șoferii profesioniști români

Nr. 195/07.02.2017

INSPECȚIA MUNCII

Domnului Dantes Nicolae BRATU - Inspector General de Stat

Ref. Eliberarea documentului portabil A1 pentru șoferii profesioniști români

 

Stimate Domnule Inspector General de Stat,

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR este o asociație profesională fondată în anul 1990, care reprezintă interesele companiilor românești de transport rutier de marfă și persoane. În cei 27 de ani de activitate dedicată industriei transporturilor rutiere din România, UNTRR a înregistrat  peste 14 000 de membri, printre care numeroase companii românești care operează transporturi internaționale în cadrul Uniunii Europene.

Recent, mai multe State Membre din Vestul UE au început să solicite transportatorilor români să prezinte documentul portabil A1 pentru șoferii români care efectuează operațiuni de transport internațional pe teritoriul respectivelor State Membre. Această cerință este prevăzută prin legile naționale de transpunere a Directivei 96/71/EC de detașare a lucrătorilor și a Directivei 2014/67/EU de respectare a aplicării acesteia – precum legile “salariului minim” MiLoG-Germania(2015), loi Macron-Franța(2016), LSD-BG Austria(2017), Distacco transnazzionale  – Italia(2016) și recent WagwEU– Danemarca(2017).

Aplicarea acestor legi stabilind salarii minime naționale în domeniul transporturilor rutiere internaționale ridică bariere importante transportatorilor rutieri, în special celor români și est-europeni, pentru că generează o creștere semnificativă a poverii administrative și a costurilor companiei, incertitudine privind legislația aplicabilă operațiunilor de transport internațional efectuate de același șofer (român) pe teritoriul mai multor State Membre și în final fragmentarea pieței unice europene a transporturilor -  motiv pentru care Comisia Europeană a lansat proceduri de infringement împotriva MiLoG-Germania și loi Macron-Franța și demersuri de pre-infringement pentru alte State Membre care au impus abuziv aplicarea în domeniul transporturilor a noilor legi naționale privind detașarea și salariul minim.

Până la clarificarea situației la nivel european, unele dintre aceste State Membre precum Austria, Franța și Danemarca au publicat informații privind documentul portabil  A1 sau documente echivalente privind securitatea socială a șoferilor profesioniști.

În acest context european complex, vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în clarificarea cadrului legal aplicabil șoferilor profesioniști români care efectuează transporturi internaționale în cadrul UE și în acest sens vă rugăm să precizați:

 • Poziția instituției dumneavoastră cu privire la obligativitatea documentului A1 pentru șoferii profesioniști români
 • Situațiile în care ați eliberat până acum  documentul A1 pentru șoferii profesioniști români – dacă ați avut solicitări în acest sens
 • Procedura de eliberare a documentului portabil A1 pentru șoferii profesioniști români care efectuează operațiuni de transport internațional în cadrul Uniunii Europene, având în vedere problematica specifică sectorului, respectiv:
  1. Mobilitatea ridicată a forței de muncă din sectorul transporturilor rutiere, conducând frecvent la situația ca același șofer profesionist român să efectueze operațiuni de transport internațional în mai multe State Membre UE
  2. Lipsa contractelor cu diverșii clienți din UE, respectiv efectuarea transporturilor rutiere pe bază comenzilor de transport obținute de transportatorul român de la mai multe case de expediții și/sau de pe burse online de transport (bursa transportului, Timocom etc). Precizăm că legislația în vigoare nu prevede necesitatea încheierii  unui contract între bursele de transport on-line/case de expediții și transportator. Pentru cursele de transport internațional obținute de transportatorii români prin intermediul burselor on-line, aceștia nu pot comunica autorităților române în avans:
   1. Perioada de referință în care șoferul își va desfășura activitatea într-un alt Stat Membru UE
   2. Denumirea și adresa clienților din alte State Membre la sediul cărora șoferul român va  încărca/descărca marfă.
  3. Tipologia transporturilor rutiere internaționale efectuate de un șofer român angajat al unui operator de transport rutier înregistrat în România, conform Regulamentului european 1072/2009 privind accesul la piața de transport rutier de marfă din UE:
   1. Transport rutier internațional
    1. Transport direct România - alte State Membre
    2. Transport intracomunitar (cross-trade) cu încărcare marfă din alt Stat Membru UE decât România și descărcare marfă în alt/alte State Membre
   2. Cabotaj – încărcare și descărcare marfă pe teritoriul unui alt Stat Membru.

Precizările instituției dumneavoastră sunt deosebit de importante și necesare industriei transporturilor rutiere din România, având în vedere obligația urgentă de a răspunde solicitărilor Statelor Membre din vestul UE privind documentul portabil A1/dovada de securitate socială pentru șoferii români, în vederea evitării amenzilor deosebit de mari. În completarea intervenției noastre, vă rugăm să găsiți alăturat sinteza numeroaselor probleme privind obținerea documentului A1 pentru șoferi, semnalate asociației noastre de transportatorii români.

Exprimându-ne încrederea în sprijinul dumneavoastră pentru clarificarea situației și facilitarea obținerii în timp real a documentelor necesare șoferilor profesioniști români, vă mulțumim și vă asigurăm de toată cooperarea asociației noastre.

 

Cu deosebită considerație,

Secretar General

Radu DINESCU

 

LISTA ÎNTREBĂRI TRANSPORTATORI RUTIERI REF. LA OBȚINEREA DOCUMENTULUI A1 PENTRU ȘOFERI

 1. Dacă firma este nou înființată:
 1. Și nu are contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care solicită atestarea legislației aplicabile cum procedează ?
 2. Dacă șoferul este angajat doar de 2 zile cum procedez în cazul delegării?

 

 1. Dacă firma are activitate:
  1. Ce rol are declarația pe propria răspundere care indică cifra de afaceri realizată în România şi cea realizată pe teritoriul altor state? Dacă cifra de afaceri este realizată în afara României în proporție de peste 75 % are vreo influență asupra eliberării formularului A1?
  2. Cum procedează o firmă dacă nu deține:
   • contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care solicită eliberarea formularului A1?
   • contracte comerciale care să fie implementate pe teritoriul României în perioada pentru care se solicită atestarea legislației aplicabile?
   • contracte/antecontracte cu societățile din celelalte state UE?

 

Menționăm că majoritatea firmelor efectuează transporturi în baza comenzilor de transport obținute de la mai multe case de expediții și de pe burse (aplicații) online de transport (Bursa Transportului, TimoCom etc). In aceste cazuri firmele de transport nu au cum să cunoască următoarea destinație unde va transporta marfă și cu atât mai mult să cunoască denumirea și adresa angajatorului cu 6 luni înainte.

 

De asemenea în cazul în care transportatorul lucrează cu o casă de expediție, aceasta  poate avea sediul în Ungaria și comenzile de transport pot fi efectuate din Germania pentru Italia sau alte țări membre, fără avea legătura cu firma de expediții din Ungaria.

 

 1. Dacă am un șofer angajat de 2 săptămâni mai am nevoie de adeverință privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni pentru acest salariat?

 

 1. Cum pot completa Declarația pe proprie răspundere pentru determinarea legislației aplicabile în caz de pluriactivitate având în vedere că nu pot determina perioada de referință.

Ex. „Camionul încarcă în România si va avea 1 operațiune de descărcare în Germania și 1 operațiune descărcare în Franța. După ce vehiculul descarcă în Franța caut pe bursa transporturilor oferte de transport pentru a veni cu camionul în România. Astfel că pot încărca din Franța pentru Franța, după care încarc din Franța pentru Belgia. În Belgia încarc marfă pentru Italia. Și după mai multe operațiuni în UE vehiculul revine în România după 3 săptămâni.

 

Alt ex.: „Vehiculul încarcă marfă din Romania pt Turcia, având în vedere condițiile meteo și cele politice (când se fac foarte multe controale amănunțite pentru prevenirea traficului cu imigranți)  șoferul poate aștepta în zona de frontieră atât pe teritoriul Bulgariei cât și pe teritoriul Turciei câteva zile. După ce camionul descarcă marfa în Turcia, încarcă marfă pentru Polonia și Franța (fără a cunoaște cu exactitate ziua în care va părăsi teritoriul Turciei). Fiind marfă necomunitară pe teritoriul Poloniei și  Franței vehiculul poate aștepta suplimentar pentru a trece de formalitățile vamale.

 

          5. Cererea pentru obținerea Formularului A1 se trimite numai la Casa de Pensii București? Cererea se poate trimite și prin posta, online, reprezentant sau numai personal?

 

Documentul în original îl puteţi descărca de aici.

Ultima modificare a paginii: 14.02.2017

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii