UNTRR


Consiliul Concurentei – o institutie deschisa spre piata

Consiliul Concurentei – o institutie deschisa spre piata


Legea Concurentei ii confera Consiliului Concurentei puterea si instrumentele specifice de realizare a scopului final, acela de protejare si stimulare a competitiei pentru asigurarea unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor. Avand un rol de „paznic al economiei de piata“, Consiliul Concurentei vegheaza permanent la respectarea regulilor concurentiale si intervine atunci cand anumite acte sau fapte pot conduce la eliminarea sau denaturarea semnificativa a Concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia. O cunoastere aprofundata a principiilor si regulilor de concurenta de catre agentii economici si publicul larg, dar mai ales aplicarea acestora, conduc la un climat de afaceri propice dezvoltarii profitabile a activitatii agentilor economici si, implicit, la bunastarea consumatorilor.

Consiliul Concurentei asigura transparenta si vizibilitatea activitatii sale, a deciziilor emise si actiunilor efectuate, in scopul informarii tuturor celor implicati in viata economica asupra obligatiilor si drepturilor pe care le au, astfel incat sa poata beneficia de avantajele pe care le ofera un mediu concurential corect.

In acest sens, Legea Concurentei stabileste atat interdictii cat si exceptari de care pot beneficia agentii economici in cazul in care intelegerile, practicile concertate incheiate intre acestia sau operatiunile de concentrare economica intra sub incidenta legii.

Potrivit Legii Concurentei sunt interzise „orice intelegeri exprese sau tacite intre agentii economici sau asociatiile de agenti economici, orice decizii luate si orice practici concertate, care au ca obiect sau pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea Concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia“ (art. 5 alin. 1 din Lege). Aceasta prevedere a legii este valabila doar pentru agentii economici sau gruparile de agenti economici a caror cifra de afaceri pentru exercitiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurentiale depaseste un plafon stabilit anual de catre Consiliul Concurentei (40 miliarde lei vechi) si

• cota de piata totala a agentilor economici implicati in intelegerea, decizia asociatiei de agenti economici sau practica concertata depaseste 5% pe oricare dintre pietele relevante afectate, in cazul intelegerilor, deciziilor luate de asociatiile de agenti economici sau practicilor concertate dintre agentii economici concurenti sau

• cota de piata a fiecarui agent economic implicat in intelegerea, decizia asociatiei de agenti economici sau practica concertata depaseste 10% pe oricare dintre pietele relevante afectate, in cazul intelegerilor, deciziilor luate de asociatiile de agenti economici sau practicilor concertate dintre agentii economici care nu sunt concurenti.

De asemenea, potrivit Legii Concurentei, concentrarile economice care se pot realiza pe calea fuzionarii ori a dobandirii, direct sau indirect, a controlului asupra unui sau mai multor agenti economici sunt interzise numai in masura in care, „avand ca efect crearea sau consolidarea unor pozitii dominante, conduc sau ar putea conduce la afectarea Concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia“ (art. 12 din Lege). Aceste prevederi nu se aplica operatiunilor de concentrare economica, atunci cand cifra de afaceri cumulata a agentilor economici implicati nu depaseste echivalentul in lei a 10.000.000 euro si nu exista cel putin doi agenti economici implicati in operatiune care sa realizeze pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 4.000.000 euro.

 

Ce poti face daca intelegerea pe care vrei sa o pui in aplicare intra sub incidenta art. 5 din Legea Concurentei nr. 21/1996, republicata?

Inainte de a stabili o intelegere, o decizie sau o practica concertata, agentii economici sau asociatiile de agenti economici implicati pot solicita Consiliului Concurentei o certificare prealabila ca nu exista temei pentru interventia sa in baza art. 5, alin. 1 din Legea Concurentei, cu privire la comportamentul concurential preconizat.

Pentru certificarea prealabila a cazurilor de neinterventie, procedura cuprinde: intocmirea si inaintarea cererii la Consiliul Concurentei de catre agentii economici interesati; verificarea cererilor si eventuala completare si/sau suplimentare a informatiilor; declansarea unei investigatii, numai atunci cand, pe baza dovezilor prezentate de catre agentii economici in cauza, Consiliul Concurentei considera ca este necesara in vederea clarificarii tuturor aspectelor cazului; in situatia in care Consiliul Concurentei a decis inceperea unei investigatii, aceasta include si inspectia la fata locului, atunci cand este cazul; intocmirea raportului asupra investigatiei; audierea partilor implicate si a tertilor si luarea deciziilor.

De asemenea, agentii economici interesati pot solicita Consiliului Concurentei DISPENSA, ce poate fi acordata pentru cazuri individuale de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate, la solicitarea agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici, care vor trebui sa probeze ca indeplinesc cumulativ anumite conditii: efectele pozitive prevaleaza asupra celor negative, beneficiarilor sau consumatorilor li se asigura un avantaj corespunzator celui realizat de partile la respectiva intelegere, eventualele restrangeri ale Concurentei sunt indispensabile pentru obtinerea avantajelor scontate, nu se elimina concurenta. De asemenea, trebuie indeplinita conditia ca intelegerea, decizia luata de o asociatie de agenti economici sau practica concertata in cauza contribuie ori poate contribui la: ameliorarea productiei ori distributiei de produse, executarii de lucrari ori prestarilor de servicii; promovarea progresului tehnic sau economic, imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor; intarirea pozitiilor concurentiale ale intreprinderilor mici si mijlocii pe piata interna; sau practicarea in mod durabil a unor preturi substantial mai reduse pentru consumatori.

Deciziile de acordare a dispenselor vor specifica data de la care se aplica, durata pentru care se acorda dispensa, precum si conditiile si obligatiile care trebuie respectate de catre beneficiarii dispensei. Dispensa poate fi reinnoita, la cerere, daca sunt satisfacute in continuare conditiile cerute, si poate fi revocata daca conditiile in care a fost acordata nu mai corespund. De asemenea, decizia de acordare a dispensei este nula daca a fost acordata pe baza unor informatii false, inexacte ori incomplete in raport cu cele solicitate.

Procedura pentru acordarea dispensei in cazurile individuale de intelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate cuprinde: intocmirea si inaintarea cererii la Consiliul Concurentei de catre agentii economici interesati; verificarea cererilor si eventuala completare si/sau suplimentare a informatiilor; declansarea unei investigatii asupra cazului; inspectie la fata locului, atunci cand este cazul; raportul asupra investigatiei; audierea partilor implicate si a tertilor si luarea deciziilor.

Ce trebuie sa faci daca intentionezi sa realizezi o concentrare economica ce intra sub incidenta art. 12 din Legea Concurentei nr. 21/ 1996, republicata?

In cazul in care concentrarile economice depasesc pragurile prevazute mai sus, sunt supuse controlului si trebuie notificate Consiliului Concurentei. Concentrarile economice care se realizeaza prin fuziunea a doi sau mai multor agenti economici trebuie notificate de catre fiecare dintre partile implicate. In celelalte cazuri, notificarea trebuie sa fie inaintata de catre persoana, agentul economic sau agentii economici care dobandesc controlul asupra unuia sau mai multor agenti economici ori asupra unor parti ale acestora.

In termen de 7 zile de la realizarea concentrarii economice, partile vor informa, in scris, Consiliul Concurentei cu privire la operatiunea ce urmeaza sa fie notificata. De asemenea, partile mentionate mai sus vor inainta Consiliului Concurentei notificarea in termen de 30 de zile.

Daca in urma analizei documentatiei depuse de agentii economici implicati intr-o concentrare economica reiese ca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de lege (cresterea eficientei economice si a competitivitatii la export, asigurarea de avantaje de care sa beneficieze si consumatorii prin preturi reale mai reduse) si, pe baza criteriilor stabilite de lege, se apreciaza ca o concentrare economica este compatibila cu un climat concurential normal, aceasta poate fi admisa.

 

Sursa: Consiliul Concurentei

Ultima modificare a paginii: 31.08.2006

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii