UNTRR


Tipuri de asigurări în transporturile rutiere

Printre tipurile de contracte de asigurare puse în mod curent la dispoziţia transportatorilor se numără:

1. Asigurarea de răspundere civilă auto în străinătate - CARTE VERDE;

2. Asigurarea de avarii şi furt a autovehiculelor - CASCO;

3. Asigurarea de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuş, pentru mărfurile transportate cu autovehicule, în afara teritoriului României - C.M.R.;

4. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto - R.C.A.;

5. Asigurarea de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuş al mărfii, pentru marfa transportată cu autovehicule pe teritoriul României;

6. Asigurarea de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente produse în trafic intern şi internaţional.

7. Asigurarea de asistenţă turistică şi cheltuieli medicale în străinătate pentru turişti şi alte categorii de persoane;

8. Asigurarea de răspundere a operatorilor de transport rutier;

9. Asigurarea tip BUCHET;

10. Asigurarea de incendiu şi alte pagube ale bunurilor;

11. Asigurarea echipamentelor electronice;

12. Asigurarea de răspundere a caselor de expediţii;

13. Asigurări de răspundere civilă profesională (manageri, medici, avocaţi, notari publici, contabili, lichidatori);

14. Asigurări de invaliditate şi deces ca urmare a unui accident;

15. Asigurări de credite şi garanţii.

 

 

1. Asigurarea tip CARTE VERDE (de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului României)

Acest tip de asigurare se adresează persoanelor fizice şi juridice care deţin autovehicule înmatriculate în România, pentru răspundere civilă faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule, produse în afara teritoriului României.

Se acordă despăgubiri pentru sumele pe care persoana asigurată este obligată să le plătească pentru cheltuieli de expertiză şi de judecată, pentru prejudiciile de care este răspunzător faţă de terţe persoane păgubite urmare a vătămării corporale sau decesului, precum şi pentru avarieri ori distrugeri de bunuri, printr-un accident de care se face vinovată.

 

2. Asigurarea tip CASCO (de avarii şi furt)

Asigură proprietarii şi utilizatorii de autovehicule supuse înmatriculării în România, împotriva riscurilor menţionate în poliţa de asigurare: ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu corpuri aflate în afara autovehiculului asigurat, căderi (cădere în prăpastie, cădere în apă cu prilejul transbordării, cădere pe autovehicul a unor corpuri), derapări sau răsturnări.

Principalele riscuri suplimentare (se asigură facultativ, la solicitarea scrisă a asiguratului) care pot fi asigurate printr-o poliţă CASCO sunt: incendiu, trăsnet, explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant), chiar dacă trăsnetul sau explozia nu a fost urmată de incendiu, grindină, furtună, greutatea stratului de zăpadă sau de gheaţă, avalanşe de zăpadă.

 

3. Asigurarea tip CMR

(de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuş, pentru mărfurile transportate cu autovehicule, în afara teritoriului României)        

Se asigură răspunderea societăţilor ce efectuează transporturi internaţionale cu autovehicule, pentru avarierea sau distrugerea mărfurilor încredinţate pentru transport.

Răspunderile cuprinse în asigurare sunt cele prevăzute la art. 17 şi 23 din Convenţia internaţională (C.M.R.).

 

4. Asigurarea RCA

(de răspundere civilă)

Acest tip de asigurare se adresează persoanelor fizice şi juridice care deţin autovehicule înmatriculate în România, pentru răspundere civilă faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule, produse pe teritoriul României.

 

5. Asigurarea de răspundere a transportatorului în calitate de cărăuş pentru marfa transportată, cu valabilitate pe teritoriul României

În asigurare este cuprinsă răspunderea transportatorului în calitate de cărăuş pentru pagubele produse mărfurilor transportate, care au la bază o culpă a transportatorului şi/sau a conducătorului autovehiculului, inclusiv aceea care rezultă din nerespectarea contractului de transport. Asigurarea include şi răspunderea transportatorului, pentru pagubele produse mărfurilor transportate ca urmare a unor defecţiuni tehnice ale autovehiculului sau ca urmare a vinovăţiei persoanelor de la care a închiriat autovehiculul transportatorul. Poliţa se încheie pe perioada de un an, cu posibilitatea plăţii în rate, tarifele de primă variind în funcţie de limita răspunderii şi de numărul de autovehicule asigurate. Se acordă reduceri substanţiale pentru parcuri auto.

 

6. Asigurarea de răspundere

a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente produse în trafic intern şi internaţional

Prin acest tip de asigurare se asigură răspunderea transportatorului de călători pentru vătămările corporale şi/sau daunele materiale produse călătorilor transportaţi în baza unui contract de transport, astfel:

• în caz de accidente survenite din vina exclusivă a transportatorului, pentru cazurile de deces, vătămare corporală şi pentru pagubele materiale suferite de călători pe timpul transportului (inclusiv distrugerea bagajelor).

• ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu corpuri aflate în afara autovehiculului asigurat, căderi (cădere prăpastie, cădere în apă cu prilejul transbordării, cădere de pe pod), derapări sau răsturnări;

• incendiu în timpul deplasării, din coliziune cu corpuri mobile sau imobile aflate în afara autovehiculului, din cădere.

Asigurarea este valabilă atât pe teritoriul României cât şi în străinătate.

 

7. Asigurarea cheltuielilor medicale şi asistenţă

turistică pentru călătorii

în străinătate

Poliţa se adresează şoferilor profesionişti, oamenilor de afaceri şi turiştilor, având drept scop acoperirea cheltuielilor medicale ce provin din tratamente medicale, punerea la dispoziţie a medicamentelor şi materialelor medicale necesare în caz de accident sau pentru tratarea bolilor subite, proceduri de diagnosticare, intervenţii chirurgicale ca urmare a faptului că persoana asigurată s-a îmbolnăvit subit, sau ca urmare a unui accident a suferit o vătămare corporală în decursul călătoriei asigurate. Dacă în urma unui accident persoana asigurată are şi dantura afectată, se acoperă şi cheltuielile legate de tratamentul stomatologic de urgenţă

 

8. Asigurarea de răspundere

a operatorilor

de transport rutier

Prin încheierea acestei poliţe, societatea de asigurare se obligă să asigure răspunderea transportatorului pentru prejudicii materiale produse unor persoane fizice sau juridice, române sau străine, în timpul derulării unui transport rutier efectuat în condiţiile legii.

Prin condiţiile de asigurare se asigură prejudiciile produse de către asigurat în timpul efectuării unei operaţii de transport, unei persoane fizice sau juridice şi ca urmare a finalizării procedurilor judiciare de lichidare a asiguratului, debitul acestuia către persoana prejudiciată nu s-a stins.

 

9. Asigurarea de tip BUCHET

Asigurarea de tip BUCHET oferă într-un singur pachet, combinaţii de 4 asigurări şi anume:

a. asigurarea de avarii şi furt – CASCO;

b. asigurarea de răspundere a cărăuşului conform Convenţiei CMR;

c. asigurarea de răspundere civilă auto în străinătate – CARTE VERDE ;

d. asigurarea – RCA.

Serviciul newsletter

e-Info UNTRR

 

Pentru a fi primii beneficiari ai informaţiilor din domeniul rutier şi pentru a fi la curent cu intervenţiile UNTRR la autorităţile române sau din străinătate, transmiteţi-ne prin fax la numerele 021 335 48 25, 021 337 48 53 sau prin

e-mail: office@untrr.ro:

• Codul dvs. la UNTRR;

• Numele firmei;

• Adresa de e-mail la care doriţi să primiţi mesajele noastre.

Dacă doriţi informaţii mai detaliate dintr-un anumit domeniu, vă rugăm să menţionaţi acest lucru.

 

INFO SIRIA

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului informează că, începând cu data de 01 aprilie 2005, Ministerul Transporturilor din Siria a adoptat unele măsuri cu privire la dotările minimale de ordin tehnic pentru autovehiculele de transport în comun de persoane şi pentru cele de transport marfă. Potrivit unei informări primite din partea Ambasadei României la Damasc, importul în Siria de autovehicule din categoria prezentată mai sus se va putea face doar în condiţiile dotării acestora cu tahografe.

Ultima modificare a paginii: 03.10.2005

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii